Nortransport:

Nytt transportstyringssystem forenkler hverdagen for alle parter

– I fjor måtte vi ta inn over oss at det finnes IT-systemer i markedet som både bidrar til å bedre og forenkle administrasjonen og kommunikasjonen med våre kunder. For oss var det en viktig erkjennelse at det fantes løsninger som ville gi våre kunder merverdi, men som vi ikke tilbød.

Nortransport tilbyr et bredt spekter av transporttjenester som inkluderer alt fra brøyting og enkle transportoppdrag på vei, til komplekse, kundetilpassede logistikkløsninger.

Nortransport tilbyr et bredt spekter av transporttjenester som inkluderer alt fra brøyting og enkle transportoppdrag på vei, til komplekse, kundetilpassede logistikkløsninger.

Publisert Oppdatert

Nortransport

Nortransport AS ble etablert i 2008 gjennom en fusjon mellom Transportsentralen Øst AS og LD-HTS. Selskapet tilbyr et bredt spekter av transporttjenester som inkluderer alt fra brøyting og enkle transportoppdrag på vei, til komplekse, kundetilpassede logistikkløsninger.

Selskapet benytter Fleet 101 K2 for ordrehåndtering, trafikkledelse, prissetting, og fakturering. I systeminstallasjonen benyttes også et stort antall ulike EDI-integrasjoner mot kunder og leverandører. Utover dette benyttes også kundeweb der kunder kan bestille transporter, få statusinformasjon om sine sendinger via track & trace, skrive ut fraktdokumenter, beregne priser og laste ned statistikk. Nortransport benytter også K2´s Android app for elektronisk ordrekommunikasjon med sjåføren, rapportering av status og mengder, digital signaturhåndtering med mer.

Det er Randi Skuland, daglig leder i transportselskapet Nortransport, som sier dette. Etter denne erkjennelsen begynte de derfor å lete etter hvilket system som ville være det riktige for dem, deres kunder og deres transportører.

– Viktige kriterier var at løsningene ville gi merverdi – ikke bare for oss i vår daglige håndtering av trafikkene, men også forenkle hverdagen for kundene og transportørene som vi samarbeider med. I tillegg ønsket vi en leverandør som vi opplevde som proaktiv for å være sikker på at systemet utvikler seg løpende, og at vi kan føle oss trygge på at vi blir ledende i hvilke elektroniske løsninger vi kan tilby våre kunder, opplyser Skuland.

 

K2 fra Fleet 101

Valget falt til slutt på transportstyringssystemet K2. Det er levert av Fleet 101 og installasjonen omfatter 30 kontormedarbeidere og omlag 200 biler.

– Systemet tilrettelegger for at vi kan forenkle hverdagen både for oss og kundene. Alle oppdrag kan bestilles elektronisk, og det er ikke behov for et fysisk fraktbrev lenger; både vi og kunden har dette elektronisk. Alle bilene våre utstyres med en enkel app der oppdateringer gis, og både vi og kundene vet til enhver tid hvor sendingene befinner seg. Så fort sendingen er levert, er signert fraktbrev tilgjengelig for alle parter. Til nå har vi hatt en del administrativt arbeid knyttet til manuell prising, men det får vi ikke behov for med K2, der vi kan legge alle typer kunde- og leverandøravtaler inn i systemet. K2 er et system som vi oppfatter som enkelt og moderne, men det har også vært viktig for oss at Fleet 101 som leverer systemet fremstår som fleksible, løsningsorienterte og innovative, forteller Randi Skuland.

Da vi snakket med henne hadde de hatt noen hektiske dager med implementering og fortsatt var det ikke mye som «satt i fingrene».

– De store gevinstene kan vi ikke ta ut før det har gått noen uker, men allerede nå har vi fått noen. Internt i Nortransport er vi entusiastiske, stadig flere transportører er godt i gang med elektronisk registrering via app, og vi har mottatt flere henvendelser fra kunder som ser, og gjerne vil ta i bruk, de forbedringer de ser fra seg, avslutter Randi Skuland

Nortransport benytter Fleet 101 K2 for ordrehåndtering, trafikkledelse, prissetting, og fakturering. I systeminstallasjonen benyttes også et stort antall ulike EDI-integrasjoner mot kunder og leverandører.

Nortransport benytter Fleet 101 K2 for ordrehåndtering, trafikkledelse, prissetting, og fakturering. I systeminstallasjonen benyttes også et stort antall ulike EDI-integrasjoner mot kunder og leverandører.