Nordox – Verdensledende leverandør av kobberoksid:

Økt automatisering skal bidra til at posisjonen opprettholdes

For å opprettholde posisjonen som en av verdens ledende leverandører av kobberoksid er Nordox AS i Oslo helt avhengig å være mest mulig rasjonelle og produktive.

Det meste av Nordoxfabrikkens innervegger er preget av fargen på produktet deres: kobberoksid. Den automatiske palleteringsroboten fra ITO Intern Transport AS er selve hjertet i den nye pakkelinjen til Nordox AS.

Det meste av Nordoxfabrikkens innervegger er preget av fargen på produktet deres: kobberoksid. Den automatiske palleteringsroboten fra ITO Intern Transport AS er selve hjertet i den nye pakkelinjen til Nordox AS.

Publisert Oppdatert

Global leverandør

Nordox har røtter helt tilbake til 1886 da malingsfabrikken Norden ble grunnlagt. Den spesialiserte seg på kobberoksid som bunnstoff (antigromaling) og på 1920-tallet startet Norden produksjon av kobberoksid for eget bruk. Etter andre verdenskrig vant selskapet en kontrakt om å forsyne den britiske marinen med kobberoksid. Dette ga grunnlag for å øke produksjonskapasiteten og mulighet for å være leverandør også for andre produsenter av bunnstoff. I forbindelse et eierskifte i 1962 skiftet fabrikken navn til Nordox og satset på verdensmarkedet.

Selskapet har oppnådd en ledende posisjon som en global leverandør av kobberoksid til skipsmalingsindustrien for fremstilling av bunnstoff og til fiskeoppdrettsindustrien til fremstilling av notstoff.

Nordox er også en verdensledende leverandør av kobberoksid til agrokjemisk industri som råstoff i fungicider, samtidig som selskapet leverer egne kobberbaserte fungicider ferdig til bruk. Fungicidene anvendes for å beskytte en rekke plantekulturer innen hagebruk, jordbruk og skogbruk, blant til frukt- og grønnsaksdyrking som for eksempel epler, poteter, tomater og til tropiske vekster som kakao, kaffe og te.

Siden 1975 har selskapet vært eid i sin helhet av Stiftelsen Nordox. I vedtektene heter det blant annet at "Stiftelsen Nordox skal anvende hele sin inntekt til samfunnsgagnlige og humanitære formål". Nordox AS hadde i 2013 en omsetning på 723 millioner kroner og et resultat før skatt på 42 millioner kroner.

Nordox har oppnådd en ledende posisjon som en global leverandør av kobberoksid til skipsmalingsindustrien for fremstilling av bunnstoff og til fiskeoppdrettsindustrien til fremstilling av notstoff. Selskapet er også en verdensledende leverandør av kobberoksid som benyttes i plantevernmidler.

– Vi produserer pulver i sekker, og så blir dette tilsatt de forskjellige produktene alt etter anvendelsesområde etter lokale resepter. Våre produkter er etterspurt fordi vi har en høy renhet i vårt pulver, noe som er et måltall for kvalitet. Hele 95 prosent av produksjonen vår eksporteres til mer enn 50 land og således er vi nok ganske spesielle i den norske bedriftsfloraen, forteller teknisk sjef Rijad Agic. ­

 

Knallhardt verdensmarked

For å opprettholde posisjonen på det knallharde verdensmarkedet er det helt avgjørende at Nordox er mest mulig rasjonelle og produktive.

– Derfor har vi nå investert ytterligere i automatisering, sier Agic mens han viser oss fabrikkens nye sekkepalletteringsanlegg fra ITO og en Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin som nå øker effektiviteten ytterligere.

Den nye fireakslede Kuka palletteringsroboten har en løftekapasitet på 180 kilo og er utstyrt med egenutviklet sekkegriper fra ITO. I tillegg har anlegget en sentral PLS-enhet som styrer produksjonen, og dermed har man et langt mer brukervennlig system enn om man beholder styringen i robotkontrolleren. Til slutt blir pallene strekkfilmet, og påført etiketter på to sider av pallen.

 

Forbereder seg på enda tøffere konkurranse

Opprinnelig ble produktet som nå rendyrkes ved Nordox laget her i landet på grunn av god tilgang på råstoffer. I dag er det rett og slett god kvalitet og rasjonell produksjon som gjør at man har lykkes med å holde etterspørselen oppe.

– Vi har skiftet to roboter med palleviklere, og endret vår automatiseringsgrad en del. Dette betyr for oss at vi ikke bare produserer mer effektivt, og således blir mer konkurransedyktige, men vi øker også sikkerheten i produksjonen, understreker Agic.

De nær 60 ansatte går i en femskifts-ordning, og fabrikken stanser aldri. Den går 365 dager i året, og det må den for å kunne dekke etterspørselen både til malingsbransjen og plantevernmiddelet som i stor grad benyttes på kaffeplantasjer der middelet brukes til å forhindre at sopp og bakterier ødelegger kaffeplantene.

– Hvorfor er det viktig å automatisere?

– Det er som sagt viktig fordi vi må forberede oss på en enda tøffere konkurranse i fremtiden, og fordi vi ønsker å øke både sikkerhet og effektivitet. Derfor gikk vi ut i markedet for å søke etter samarbeidspartnere, og valget falt på ITO / Pall-Pack.

 

Godt samarbeid

Så langt synes Agic at samarbeidet med leverandørene har vært tilfredsstillende.

– Både i salgsprosessen og under installasjonen har folkene fra Pall-Pack både vært lette å få tak i og kommet med viktige innspill og god hjelp. Det gjenstår fortsatt en del justeringer for å få utstyret til å fungere optimalt, men her er vi inne i en prosess som jeg regner med vil løse de utfordringene vi har møtt så langt. En produksjon som vår har mange utfordringer, og når man skal øke automatiseringsgraden og sikkerheten slik vi satser på i denne investeringsperioden, er det viktig å knytte til seg leverandører som representerer trygghet. Vi er selv en bedrift som gir trygghet og sikkerhet til våre kunder via en høy kvalitet på produksjonen vår. Derfor er det viktig at vi kan stole på utstyret vi investerer i, og ikke minst at det tjener de hensiktene vi har med de forandringer vi gjør.

– Og dette er nå på plass?

– Vi har i alle fall kommet så langt at jeg kan si at det ser bra ut. Så står det som sagt igjen en del justeringer, slik det alltid gjør i prosesser som dette. Man må teste, justere og teste igjen. Så langt har det altså fungert tilfredsstillende, og vi ser frem til fortsettelsen. For en fabrikk som vår er det alltid en utfordring å skulle foreta investeringer og nye installasjoner, nettopp fordi fabrikken aldri stanser. Men vi har fått til en god prosess som har hemmet produksjonen vår minst mulig under installasjon og utprøving av det nye utstyret, og så blir det viktig å «lande» den siste delen av prosessen på en god måte også, sier Rijad Agic til slutt.

Nordox har investert i Pall-Pack 8000 palleviklere. Strekkfilmmaskinen sørger for at deres «big bags» pakkes og sikres både mot vann og støv.

Nordox har investert i Pall-Pack 8000 palleviklere. Strekkfilmmaskinen sørger for at deres «big bags» pakkes og sikres både mot vann og støv.