Sparer drivstoff med syntetiske smøremidler

SPF Danmark A/S, en av verdens største distributører av svineprodukter, oppnådde en gjennomsnittlig drivstoffbesparelse på 3,4 prosent under et feltforsøk med syntetiske Mobil smøremidler.

SPF Danmark A/S har en park på over 145 kjøretøy og transporterer 15 millioner griser på årsbasis.

SPF Danmark A/S har en park på over 145 kjøretøy og transporterer 15 millioner griser på årsbasis.

Publisert Oppdatert

Transportselskapet, som holder til sør i Danmark, har en park på over 145 kjøretøy og transporterer 15 millioner griser på årsbasis.

Etter anbefaling fra den autoriserte ExxonMobil-distributøren OK a.m.b.a satte SPF Danmark i gang et feltforsøk som en del av selskapets kontinuerlige arbeid for å øke produktiviteten uten å gå på akkord med miljøhensyn.

I forsøket byttet SPF Danmark ut sine daværende oljer, en motorolje med viskositet SAE 15W-40, girolje med viskositet SAE 80W-90 og bakakselolje med viskositet 80W-140, med motoroljen Mobil Delvac 1 LE 5W-30, giroljen Mobilube 1 SHC 75W-90 og bakakseloljen Mobil Delvac SGO 75W-90.

 

Felttest over åtte måneder

Drivstofforbruket til Scania-kjøretøyene i testen ble registrert over en periode på åtte måneder, der kjøretøyene kjørte over 49.000 kilometer. Vær- og driftsforholdene i forsøksperioden var sammenlignbare med forholdene i de åtte månedene før forsøket.

Resultatene ble beregnet ved hjelp av det anerkjente kjøretøysystemet CO-DRIVER og viste en gjennomsnittlig drivstoffbesparelse på 3,4 prosent i forhold til de åtte foregående månedene.

På grunnlag av disse resultatene har SPF Danmark nå utvidet forsøket til å omfatte ytterligere fem lastebiler for å finne ut om den samme drivstoffbesparelsen forekommer ved bruk av Mobil-smøremidler i andre OEM-modeller, som Mercedes-Benz og Volvo.

 

Reduserer miljøbelastningen

– Som ett av Danmarks største distribusjonsselskaper følger vi godt med på og vurderer hele tiden innvirkningen vi har på miljøet, sier Peter Skov Madsen, adm. direktør i SPF Danmark A/S. – Vi gjør alt vi kan for å redusere innvirkningen på miljøet, ved å redusere drivstofforbruket og dermed også karbonutslippene. Ett eksempel på dette er det nylige forsøket hvor vi testet høyytelses Mobil-smøremidler, fortsetter Skov Madsen.

– Resultatene hos SPF Danmark viser hvilke betydelige fordeler man kan oppnå ved å bruke høyytelses, helsyntetiske smøremidler i både motor og drivverk, sier Jean-Francois Girod, ExxonMobil Fuels & Lubricants sjef for smøremidler til kommersielle kjøretøy i Europa. – Andre aktører kan også redusere både drivstofforbruk og karbonutslipp ved å gå over fra oljer med høy viskositet til avanserte Mobil Delvac-smøremidler med lav viskositet, legger han til.