Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria

NATO har gitt konsulentselskapet Sopra Steria i oppdrag å levere et logistikkprogram som gir mer effektiv planlegging, økt fleksibilitet og bedre støtte til tropper i kamp.

Øvelse av logistikkoperasjoner i Slovakia. Foto: NATO

Øvelse av logistikkoperasjoner i Slovakia. Foto: NATO

Publisert Oppdatert
– NATO-kontrakten styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør på forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

– NATO-kontrakten styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør på forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim

– Dette er en betydningsfull kontrakt i europeisk sammenheng og dessuten den første store NATO-kontrakten vi har fått. Den styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør i forsvarsmarkedet, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia.

 

Logistics Functional Services

Konsulentselskapet med hovedkontor i Paris skal levere et omfattende program for transformasjonslogistikk: Logistics Functional Services (LOGFS). Programmet spiller en avgjørende rolle for NATOs fremtidige evne til å planlegge og koordinere ressurser og forsyninger, medisinsk støtte og forflytninger av personell og utstyr. Systemet lar NATO vise og bearbeide logistiske data og bilder i et geografisk informasjonssystem (GIS).

 – Kartløsningen i systemet lar NATO spore og kontrollere bevegelsene til sine ressurser. Dette vil styrke samarbeidet mellom ulike nasjoners NATO-styrker. LOGFS skal integreres med eksisterende plattformer og systemer og vil gi bedre samspill på tvers av funksjoner, sier Hauge.

 

Tett på forsvarsindustrien

Sopra Steria har jobbet tett på forsvarsindustrien i en årrekke, både internasjonalt og i her til lands. Skandinavia er per i dag det tredje største forsvarsmarkedet for Sopra Steria-gruppen målt i omsetning, etter Storbritannia og Frankrike.

John Torrie, viseadministrerende direktør i Sopra Steria-gruppen, forteller at NATO blir en viktig kunde.

– Vi har en sterk merittliste for levering av komplekse forsvarssystemer over hele Europa. Løsningen vil dekke NATOs nåværende og fremtidige operative behov, sier han.

Logistics Functional Services (LOGFS) vil spille en avgjørende rolle for NATOs fremtidige evne til å planlegge og koordinere ressurser og forsyninger, medisinsk støtte og forflytninger av personell og utstyr. Foto: NATO

Logistics Functional Services (LOGFS) vil spille en avgjørende rolle for NATOs fremtidige evne til å planlegge og koordinere ressurser og forsyninger, medisinsk støtte og forflytninger av personell og utstyr. Foto: NATO