Timpex tyner tabellene

– Vi kan presentere en dataløsning som er en nyskapning i bransjen, og en liten revolusjon for oss selv, sier Lena B. Øien, ansvarlig for kundesenteret hos programvareleverandøren, Timpex.

– Rene tabeller kan fort bli uhåndterlig for sluttbrukere av programvare. Men se her hvor enkelt og oversiktlig det kan være, sier ansvarlig for kundesenteret hos Timpex, Lena B. Øien. Foto: Nils Erik Langva
– Rene tabeller kan fort bli uhåndterlig for sluttbrukere av programvare. Men se her hvor enkelt og oversiktlig det kan være, sier ansvarlig for kundesenteret hos Timpex, Lena B. Øien. Foto: Nils Erik Langva
Publisert Oppdatert

Ledende transportører på kundelisten

Hovedkontoret ligger i Åndalsnes med avdelingskontor i Trondheim. 20 ansatte, høyt utdannede, med bransjekunnskap, erfaring og et tett samarbeid med kundene er noen av årsakene til at Timpex har en ledende posisjon innen logistikkløsninger i Norge. I alle fall velger de selv å markedsføre seg slik.

 Programmene til Timpex, Timpex TMS (Transport Management System), Timpex CMS (Customs Management System), Timpex WMS (Warehouse Management System) og det nye produktet Timpex Connect, er programvarer som skal gi brukerne samlet oversikt i forsyningskjeden.

Programvareløsningen gir også sporing og informasjon ved bruk av App, PDA/mobil og transportsiden.no. Systemet er tilrettelagt for kommunikasjon av Electronic Data Interchange (EDI/XML), og er integrert med ulike forretningssystem.

Hele programvareløsningen er et internasjonalt system med over 200 kunder, hovedsakelig i Norge, men også i England, Frankrike, Holland, Danmark, Sverige og Latvia. Timpex leverer løsninger til ledende transportører som Kuehne+Nagel, PostNord, Bring, Logitrans, SR Group og store transportkjøpere som Subsea7, National Oilwell Varco Norway og Seadrill.

Dessuten skal Timpex også utvikle landets første databaserte logistikksystem for alle transportmidler i ett, bil, båt og fly, supplerer en av kundene, Leif Otto Nesseth, i SG Logistics i Breivika. Firmaet han har startet, og leder, har nettopp byttet dataleverandør for logistikksystem.

– Et skifte var helt nødvendig av flere årsaker, forteller Nesseth. – Leverandørens hovedprodukter er, naturlig nok, den viktigste. Men på bakgrunn av vår erfaring, vårt kundegrunnlag og våre tanker om fremtiden, så er vi invitert til å være med på utviklingen av en helt ny modul, som kommer i tillegg til den som de snart lanserer for transportkjøperne (se egen rammesak).

– Intuitive løsninger, i Timpex Connect, som blir vårt nye produkt for transportkjøpere, erstatter nå tabell-tyranniet, smiler, Lena B. Øien.

 

Tabell-tyner

Men vi lar oss ikke selge bly til gullpris, noenlunde lik egenvekten til tross, når Lena presenterer skjermbilder fra det nye produktet. Er ikke de prikk like en hvilken som helst annen skjermdump, fra programvare bygd opp av – nettopp, tabeller?

Lena fastholder imidlertid, at det nye produktet er en riktig tabell-tyner, og derfor skal være spesielt brukervennlig:

– Transporttilbydere er spesialister på transportmidler, men har svært ofte mye å hente i bruk av dataverktøyer, og optimal utnyttelse av muligheten som ligger i egne dataprogrammer.

Vi føler, at en stor del av denne gruppen, har behov for datasystemer som fremstår selvforklarende, og intuitive, på skjerm, nettbrett eller telefon. Et kort blikk på skjermen skal øyeblikkelig gjør klart hva som er neste operasjon. Det må bare innrømmes at vi, som er i bransjen for utvikling av IT og programdesign, har mange synder å svare for, sukker hun.

 

Veien videre

Om Lena, på vegne av bransjen, kan gjøre seg håp om syndsforlatelse, er kanskje ikke åpenbart. Den gjennomsnittlige databruker trenger ikke kaste blikket veldig mange år tilbake, for å øyne kolleger på randen av både det ene og det andre. Fortvilelsen i operatørenes nedstemte ansikter lyste ideligen opp i fortvilelse, mens skjermene gikk i sort. For ikke å snakke om den store humørdreperen, on line som var off line, med tilhørende tidsheft og usminket bannskap.

Valgene

Veien i "natt og tåke", mellom menyer, skjermbilder og tabeller, uten påviselig logiske forbindelser, har heller ikke hatt potensiale til å frembringe uhemmet feststemning, medgir Lena:

– Både ved standardprosedyrer, og særlig ved avvik, er vi mange som har opplevd tvil om hvilke menyer som skal åpnes i neste trekk. Lettere blir ikke situasjonen hvis valgene i dialogbokser er vanskelig å forstå. Eller at boksene, i ett og samme program, forvirrer på grunn av inkonsekvent design og systematikk.

Til sammen gir dette problemer med å registreres best mulig datagrunnlag, både for kunde og eget selskap. Lageroversikter, korrekte leveranser og god logistikk blir problematisk, og rutiner rundt forretningskritiske aktiviteter kan forvitre.

Resultatet er gjerne dårligere kundebehandling og ansatte som må løpe rundt og spørre hverandre, gang på gang. Mye uproduktiv tid går med til slikt, jeg røper vel ingen statshemmelighet ved å påpeke det.

– Og da er vi kanskje nådd frem til selve fødselsøyeblikket til de alternative systemer?

– I brukernes hverdag kan betydningen av fallgruvene jeg har pekte på, være alt for høy brukerterskel.

 

Til skade for eget firma

– Jeg tar for gitt at faktisk alle har opplevd etablering av ett eller flere såkalt parallelle systemer, med gule lapper, notater i hengemapper og muntlige, uoffisielle rutiner, kommenterer Lena videre:

– Disse løsninger har en tendens til å bryte sammen når nøkkelpersonell er på ferie eller fraværende av andre grunner.

Nettopp av årsakene, jeg har nevnt, har vi i vårt nye produkt gjort det vi kan for at alle operasjoner peker til påfølgende operasjoner, på selvforklarende vis.

Under for eksempel registrering av et transportoppdrag, er alle viktige operasjoner og registreringer supplert med enkle ikoner og symboler, som forteller hva neste steg er.

På denne måten har vi forsøkt å gjøre neste klikke til en selvsagthet. Dette gjelder også når noe skal endres, spores eller skrives ut, for eksempel. Og skal man videre, fra skjermbildet man arbeider i, sees umiddelbart veien videre.

I vårt program, ligger de viktige oppgavene samlet innenfor sin egen boks allerede i åpningsbildet. Hver aktivitet i denne boksen har egne symboler og pekere, som fører til den naturlige oppfølgingen, når symbolet klikkes, forklarer hun.

 

Innovasjon

Alle operasjoner ligger lett i fingrene, for å gå klar av for mye tid til grubling, og lesing av omfattende manualer.

– Men alle programskapere hevder å ha slike påståtte, intuitive løsninger. Likevel må brukerne nesten alltid tilbake til fortiden, det vil si, trykte media – eller, den tidsslukende, forhatte bruksanvisningen – så å si med en gang.

– Innovasjon innenfor programvareutvikling har allerede beveget seg vekk fra kun å konsentrere seg om verktøyets operasjonelle kapasiteter. Effektiviserende, lett forståelige skjermbilder og pekere er gitt langt skarpere fokus. I alle fall har vi valgt å bruke ganske omfattende ressurser på denne delen av programutviklingen. Målet er dessuten minimal opplæring. Dette er den beste veien mot full kapasitetsutnyttelse av dataverktøyene, mener Lena.

Timpex på farten, til lands og til vanns. Og snart utvikles egen modul for flyfrakt. Foto: Timpex
Timpex på farten, til lands og til vanns. Og snart utvikles egen modul for flyfrakt. Foto: Timpex

 

Omfattende

Forenkler informasjonsflyt

Systemet sørger for automatisk deling av dokumenter mellom parter. Transportkjøper mottar varslinger, og har muligheter for overvåkning av verdikjeden via Track & Trace.

Det trengs kun internett-tilgang og en nettleser. Modulen fungerer også på nettbrett og mobil. Programmodulen er skybasert SaaS – Software as a Service – programvaren lisensiert på abonnementsbasis.

Hun peker videre på, at den totalpakken Timpex har utviklet for logistikkselskaper og befraktere, er for omfattende for transportkjøperne.

– Påtrykk fra denne bransjen, som ønsker en enklere og mer oversiktlig løsning, har ført til utarbeidelsen av den nye modulen, Timpex Connect. Praktiske brukere har vært med på utviklingsarbeidet hele veien, sier hun.

– Transportavdelingen til Timpex har sittet i førersetet under utviklingen. Og de har hatt både førstehåndsbrukere og NTNU som partnere, og sikring mot å kjøre seg vill.

– Og tross alt dette, skjermbildene du viser, har umiskjennelig preget av velkjente tabelloppsett?

– Databaseløsninger er alltid grunnmuren for denne typen programvare. Slike baser kommer til å være bygd opp med rekker, kolonner og kategorier, i alle fall så langt vi kan se i dag.

For en dataingeniør er skjermbilder som er bygd opp på denne måten, helt glimrende. En kontoransatt finner kanskje samme oppsett svært forvirrende.

 

Ikke møtepunkt

– Så når du har spurt om vi har forsøkt å tyne tabellene, så er svaret at vi har avskaffet dem som møtepunkt mellom brukerne og systemet.

Tenk bare på hvilket som helst dataspill. Til dels store databaser og en masse tabeller ligger i bunnen av alt sammen. Men grensesnittet bærer jo overhodet ikke preg av det. Her kan vi som lager næringsapplikasjoner lære mye om presentasjon og brukervennlighet. Det er dette vi i Timpex har forsøkt å ta til oss.

Men jeg vil avslutte med at formen ikke er alt. Innholdet er viktigst. I den nye modulen betyr dette at all informasjon distribueres veldig mye effektivere, når transportør og oppdragsgiver kan kommunisere med systemer som er tilpasset hverandre. Man vet sikrere og raskere at alle avvik er effektuert, og sporing og avvik er på alle nivåer langt mer oversiktlig.

– Men som konklusjon kan vi vel anta at du ikke vil bruke mye tid negative kundereaksjoner, vedrørende den nye modulen, Timpex Connect?

– Vi er forbi betafasen, og gjennomfører reelle implementeringer. Allerede har et firma oppfordret egne kunder til å ta i bruk modulen. Dette forteller ikke alt, men vi må ha lov å si reaksjonen er en viktig indikasjon på rimelig bra kundetilfredshet.

Gjennomgang av Timpex Transport Management System, av Ronny Torgersen i supportavdeling til Timpex. Fra venstre rundt bordet, Åse Haram, SG Logistics, Christian Lunheim, SG Logistics, Lena B. Øien, Timpex, og daglig leder og gründer av SG Logistics, Leif Otto Nesseth. Foto: Nils Erik Langva
Gjennomgang av Timpex Transport Management System, av Ronny Torgersen i supportavdeling til Timpex. Fra venstre rundt bordet, Åse Haram, SG Logistics, Christian Lunheim, SG Logistics, Lena B. Øien, Timpex, og daglig leder og gründer av SG Logistics, Leif Otto Nesseth. Foto: Nils Erik Langva