Ulstein velger Scales og Dynamics AX

Scales har blitt valgt som leverandør av forretningssystemet Dynamics AX2012 til Ulstein Group.

Ulstein Group er en internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skip og systemløsninger for skip. Selskapet har omtrent 800 ansatte i syv land og hovedkontor i Ulsteinvik. Konsernet består av forretningsområdene Design & Solutions, Power & Control, Shipbuilding og Shipping. Arkivfoto: Ulstein Group

Ulstein Group er en internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skip og systemløsninger for skip. Selskapet har omtrent 800 ansatte i syv land og hovedkontor i Ulsteinvik. Konsernet består av forretningsområdene Design & Solutions, Power & Control, Shipbuilding og Shipping. Arkivfoto: Ulstein Group

Publisert Oppdatert
– Scales har markert seg som en ambisiøs og forretningsorientert aktør i det norske ERP-markedet, fastslår Jørn Seglem, direktør for Microsoft Business Solutions i Microsoft Norge.

– Scales har markert seg som en ambisiøs og forretningsorientert aktør i det norske ERP-markedet, fastslår Jørn Seglem, direktør for Microsoft Business Solutions i Microsoft Norge.

Scales er et danskbasert selskap, og som med sine 80 konsulenter i Norden er en betydelig aktør i et stadig voksende ERP-marked basert på Microsoft Dynamics AX. Scales Norge har i dag 10 konsulenter, med mål om å ha ca. 20 konsulenter ved årsslutt.

 

Organisasjonsutviklingsprosjekt

Scales og Ulstein startet samarbeidet i 2014, ved å gjennomføre et forprosjekt der partene i felleskap utviklet en detaljert løsningsbeskrivelse. Partene valgte å videreføre samarbeidet ved å iverksette en implementeringsfase, i første omgang begrenset til en pilotering av løsningen i et antall utvalgte Ulstein-selskaper. Den første utrullingen vil foregå frem til sommeren 2015, med en påfølgende stabiliseringsperiode ut august.

Prosjektet er definert som et organisasjonsutviklingsprosjekt fordi målet er å harmonisere og integrere prosesser på tvers av Ulstein-selskapene. Prosjektets fokus understrekes ved at HR-direktør Torild Bugge er prosjekteier. Prosjektet, som går under navnet «ONE Ulstein», har som sitt fremste mål å effektivisere arbeidsdagen og øke samhandlingen mellom de ulike selskapene og prosessområdene i konsernet. Scales vil bruke sin semi-agile prosjekttilnærming og Dynamics AX for å realisere disse målene sammen med Ulstein.

– Vi har valgt Scales fordi de er ambisiøse, viser god forståelse for våre behov og ser muligheter som vi håper kan gi oss fordeler på kort og lang sikt. Vi tror at Dynamics AX som forretningssystem kan bidra til å realisere våre strategier og ambisjoner, sier Torild Bugge.

– Scales har markert seg som en ambisiøs og forretningsorientert aktør i det norske ERP-markedet, fastslår Jørn Seglem, direktør for Microsoft Business Solutions i Microsoft Norge. – Dynamics AX opplever for tiden kraftig vekst, og Microsoft verdsetter ytterligere kapasitet på plattformen i form av seriøse aktører som Scales. Vi har god tro på at dette prosjektet blir en suksess og ser frem til å følge med og være en støtte til prosjektet som Scales og Ulstein skal realisere, fortsetter Seglem.