Toyota Material Handling Norway:

Utleietruck nummer 10.000

Med utleveringen av utleietruck nummer 10.000 har Toyota Material Handling Norway passert nok en milepæl. Jubileumstrucken, en 2,5-tonns dieseldrevet Toyota Tonero, ble for et par uker siden overlevert til Schenker som både er en av selskapets desidert største kunder og som de løpende har levert leietrucker til i 25 år.

Vedlikeholdsleder Frank Nordli (t.v.) og formann Rawand Yousif syntes det var morsomt at det ble nettopp Schenkerterminalen på Alnabru i Oslo som fikk æren av å få jubileumstrucken. Her sammen med distriktssjef Bjørn Stensrud (t.h.) i Toyota Material Handling Norway AS som opp gjennom årene har overlevert et stort antall trucker til denne kunden. Foto: Henning Ivarson

Vedlikeholdsleder Frank Nordli (t.v.) og formann Rawand Yousif syntes det var morsomt at det ble nettopp Schenkerterminalen på Alnabru i Oslo som fikk æren av å få jubileumstrucken. Her sammen med distriktssjef Bjørn Stensrud (t.h.) i Toyota Material Handling Norway AS som opp gjennom årene har overlevert et stort antall trucker til denne kunden. Foto: Henning Ivarson

Publisert Oppdatert
Utleietruck nummer 10.000 er en 2,5-tonns dieseldrevet Toyota Tonero. Den disponeres av Schenker som både er en av TMHNOs desidert største kunder og som de løpende har levert leietrucker til i 25 år. Foto: Henning Ivarson

Utleietruck nummer 10.000 er en 2,5-tonns dieseldrevet Toyota Tonero. Den disponeres av Schenker som både er en av TMHNOs desidert største kunder og som de løpende har levert leietrucker til i 25 år. Foto: Henning Ivarson

Det er ingen tvil om at Toyota- og BT-truckene er svært solide maskiner.
Frank Nordli, vedlikeholdsleder i Schenker

Toyota har i praksis drevet med utleie av trucker helt siden 1971 da Sigbjørn Rishaug etablerte selskapet Rishaug Maskin og startet som forhandler av Toyota trucker og som han tre år senere ble importør av.

En god del år senere, nærmere bestemt i 1984, startet BT Transportteknikk opp med utleie av sine Clark motvektstrucker og BT interntrucker. Også utleievirksomheten deres spilte en sentral rolle helt frem til fusjonen mellom daværende BT Norge og Toyota Truck Norge og dannelsen av Toyota Material Handling Norway AS (TMHNO) i 2007.

 

25 år med rammeavtaler

Og det var nettopp BT Norge som i 1989 inngikk den første rammeavtalen med daværende Linjegods.

– Før den tid hadde Linjegods en haug med ulike truckmerker, men gjennom denne første femårsavtalen standardiserte de på Clark, forteller Bjørn Stensrud, distriktssjef i TMHNO. Med tidligere lang fartstid i BT Norge har han fulgt kunden i en mannsalder og minnes den første avtalen som kollega Jonny Tjøstheim inngikk med transportselskapet.

– Da kjøpte BT opp rubbel og bit av hva Linjegods hadde av trucker på landsbasis. Jeg mener å huske at det dreide seg om 190 trucker som deretter ble leid tilbake før de var blitt erstattet av rundt 145 nye Clark og BT-trucker, minnes Stensrud.

Både den første femårsavtalen, den påfølgende treårsavtalen og de tre senere femårsavtalene var alle eksklusive. Dagens rammeavtale skiller seg imidlertid ut ved at det både er en global avtale og at den er inngått med både Toyota, Jungheinrich og Linde.

 

Egen servicetekniker på stedet

Etter at dagens avtale ble inngått stod dermed Schenker fritt til å handle med tre ulike leverandører. Ifølge Stensrud prøvde de ut litt forskjellig på Alnabru i begynnelsen, men han sitter med en oppfatning av at de falt relativt raskt tilbake på Toyota og BT som fullstendig dominerer der. Selv om forholdet er annerledes på enkelte av de andre av Schenkers rundt 30 terminaler, sier han at de også er den klart mest foretrukne leverandøren på landsbasis.

Stensrud fremhever det landsdekkende servicenettverket i egen regi som en viktig suksessfaktor for TMHNO.

– Kombinasjonen av våre avdelinger og egne serviceteknikere med bil gjør at vi alltid har personell i nærheten, og det er noe jeg vet Schenker har verdsatt høyt i alle år.

På Alnabru er servicegraden ekstra høy ved at servicetekniker Egil Lerberg er fast stasjonert der og hvor han disponerer et verksted i kjelleren. Men også han er oppsatt med egen servicebil og tar eksterne oppdrag hos andre kunder hvis det er lite å gjøre å Schenkerterminalen.

– Vi er kjempefornøyd med Egil, sier vedlikeholdsleder Frank Nordli og formann for lossing og truck, Rawand Yousif, nærmest i munnen på hverandre.

På Alnabru er Lerberg ansvarlig for både forebyggende vedlikehold og gjennomføring av periodisk service av det store antallet elektriske og dieseldrevne motvektstrucker i tillegg til ledetrucker og andre interntrucker som er levert av TMHNO.

Yousif forteller at truckene kun skal kjøres av Schenkers eget personell, og det er helt unntaksvis at eksempelvis eksterne lastebilsjåfører får sette seg på en av truckene. De fleste av truckførerne er faste, mens andre kjører mer periodevis. Yousif forteller om svært få skader, men innimellom skjer det selvfølgelig småting og da er det godt å ha hjelpen inhouse.

    

Fleksible

Med Egil Lerberg fast stasjonert på terminalen behøver heller ikke vedlikeholdsleder Frank Nordli tenke nevneverdig på vedlikeholdet av truckene. Normalt ville det ha vært helt naturlig å benytte flåtestyringssystemet I_Site til en så stor truckpark, men i en slik setting blir det overflødig.

I stedet konsentrerer han seg om å holde kontakten med truckleverandøren og koordinere når truckene skal skiftes ut. Det skjer ofte i bolker, men han anslår at det i snitt dreier seg om tolv til femten maskiner i året.

Rammeavtalen regulerer i stor grad spesifikasjonene på truckene, men både Yousif og Nordli opplever likevel leverandøren som svært fleksibel.

Yousif forteller blant annet at mange av truckførerne hans foretrakk de elektriske motvektstruckene som ble anskaffet under den forrige rammeavtalen fordi disse hadde frisiktsmast. Hverken Stensrud eller Nordli kan svare på hvorfor ikke det inngår i dagens rammeavtale, men det er naturlig å anta at det er blitt fjernet for å holde prisen så lav som mulig. Da misnøyen kom TMHNO for øre, forteller Stensrud at de derfor den siste tiden har valgt å levere frisiktsmast uten noe ekstrapåslag.

Et annet eksempel på høy fleksibilitet som Nordli trekker frem, er leverandørens evne og vilje til å bytte maskiner midt i en periode.

– Da er det bare å ringe Bjørn, så ordner det seg, sier han tilfreds.

 

Døgnkontinuerlig drift

Bortsett fra en fast stopp mellom kl. 21 og 22 hver kveld er det døgnkontinuerlig drift på Schenkerterminalen i Oslo, 365 dager i året. Dermed er man helt avhengig å bytte batterier på de elektriske truckene og de aller fleste av disse blir derfor levert med to batterier.

Det betyr samtidig at de benyttes langt mer enn hva som er vanlig, og Nordli forteller at enkelte har gått over 12.000 timer når de blir byttet inn etter fem år.

– Ingen tvil om at Toyota- og BT-truckene er svært solide maskiner, konkluder vedlikeholdslederen i Schenker avslutningsvis.

– Da skal du også ha i minne at det er snakk om effektive timer, med andre ord starter ikke telleverket før driv-, pumpe- eller styremotoren går, tillegger Bjørn Stensrud.

 

Kritisk viktig for driften

Bertil Vedde, Business Solutions Manager i TMHNO, er ansvarlig for selskapets samlede utleievirksomhet.

Han forteller at TMHNO nå har rundt 5.000 maskiner i utleie, og at utleieandelen nå begynner å nærme seg 50 prosent.

Vedde opplyser at det hverken er noen regioner, bedriftstyper eller -størrelser som peker seg ut i den ene eller andre retningen når det gjelder valget mellom å leie og å eie truckene.

– Den typiske leietakeren er i stedet en bedrift som tenker operasjonelt, hvor truckparken er kritisk viktig for driften og som derfor velger å overlate risikoen og ansvaret rundt den til utleier, sier han.

To andre argumenter som også er viktige er at leietaker slipper å binde opp mye kapital i driftsmidler og at man oppnår en stor grad fleksibilitet.

TMHNO tilbyr både kort- og langtidsleie av et stort antall ulike maskiner som spenner fra små palletrucker til store motvektstrucker og langtidsleie er den klart mest populære leieformen. Da tar utleier et totalansvar for truckparkens funksjon, drift og vedlikehold. Leietiden har normalt en varighet på tre til syv år, og den månedlige fakturaen dekker normalt "alt": avskrivning og renter, forsikring, samt forebyggende service og vedlikehold inklusiv reservedeler. Dette gjør det lettere for truckbrukeren å budsjettere, samtidig som det gir en god regnskapsoversikt.

Den nye trucken ble transportert til Schenkerterminalen på Alnabru av Jørn Fredrikstad i Emilsen Maskintransport AS. For anledningen også med en nyvasket Volvo FH16. Han forteller at Toyota Material Handling Norway er en stor kunde hos dem. De kjører alt for avdelingen i Oslo, men støtter også de andre avdelingene med transporttjenester. Foto: Henning Ivarson

Den nye trucken ble transportert til Schenkerterminalen på Alnabru av Jørn Fredrikstad i Emilsen Maskintransport AS. For anledningen også med en nyvasket Volvo FH16. Han forteller at Toyota Material Handling Norway er en stor kunde hos dem. De kjører alt for avdelingen i Oslo, men støtter også de andre avdelingene med transporttjenester. Foto: Henning Ivarson