Rekord for NBF Brukermøte:

133 inntok Jæren!

Tettpakket konferanseprogram og fire bedriftsbesøk skulle gjøres unna på to dager. Rekordmange deltakere bekrefter behovet for inspirasjon og faglig påfyll. Under temaet ”Muligheter for leverandørkjeden med basis i olje/gass virksomheten” ble det intravenøs voksenopplæring.

Dette er et mekanisk verksted på Jæren!
I tillegg til treningssenteret vegg-i-vegg har de tilsatte ved Aarbakke AS adgang til bedriftens lekre SPA-avdeling.

Dette er et mekanisk verksted på Jæren! I tillegg til treningssenteret vegg-i-vegg har de tilsatte ved Aarbakke AS adgang til bedriftens lekre SPA-avdeling.

Publisert Oppdatert
NBF Brukermøte på Jæren samlet totalt 133 deltakere fra hele landet. Det er ny rekord!

NBF Brukermøte på Jæren samlet totalt 133 deltakere fra hele landet. Det er ny rekord!

Olav-Magnus Olsen kjørte en egen presentasjon av RamBase ERP-system etter seminardelen.

Olav-Magnus Olsen kjørte en egen presentasjon av RamBase ERP-system etter seminardelen.

Hos Norse Oilfield Services AS fikk deltakerne se hvordan bedriften har utviklet eget rørvaskesystem som sikrer rene rørender før gjenging.

Hos Norse Oilfield Services AS fikk deltakerne se hvordan bedriften har utviklet eget rørvaskesystem som sikrer rene rørender før gjenging.

Norse Oilfield Services har alt på stell hva skjæreverktøy angår. Det mener i alle fall Geir Moldvær, salgssjef hos Seco Tools AS.

Norse Oilfield Services har alt på stell hva skjæreverktøy angår. Det mener i alle fall Geir Moldvær, salgssjef hos Seco Tools AS.

Norse Oilfield Services har et par enorme WFL-dreiebenker som imponerer de fleste deltakerne.

Norse Oilfield Services har et par enorme WFL-dreiebenker som imponerer de fleste deltakerne.

Hos Aarbakke kan du få spesialverktøy ferdig legert. Samarbeidet med Digernes AS er en suksess. Inge Brigt Aarbakke viser NBF-deltakerne rundt i fabrikken.

Hos Aarbakke kan du få spesialverktøy ferdig legert. Samarbeidet med Digernes AS er en suksess. Inge Brigt Aarbakke viser NBF-deltakerne rundt i fabrikken.

Hos Malm Orstad AS er det levende planter og 5S som preger verkstedet, mens det på bildet er mest seminardeltakere.

Hos Malm Orstad AS er det levende planter og 5S som preger verkstedet, mens det på bildet er mest seminardeltakere.

Når Numerisk Bruker Forening (NBF) kaller inn til Brukermøte blir det gjerne mange deltakere. Årsaken er blant annet at foreningens styre består av kompetente og tente representanter fra medlemsbedriftene. Da NBF holdt seminar på Jæren forrige gang, i 2005, var det 114 deltakere. Årets samling trakk 133!

Mandag KL. 21.37

Hallo! Er det Quality Airport Hotel? Jeg vil gjerne bestille litt mat, for jeg ankommer sent.

Varm kyllingsalat serveres kl. 00.30, kjøkkenet stengte for en halv time siden, men hotellets betjening finner frem et stearinlys for den langveisfarende journalisten. Jo da, ikke noe å si på servicen her i gården.

Men, det er ved Sola flyplass hotellet befinner seg og i oljebransjens hovedsete er man jo vant til det meste, så her stiller man opp for kundene. For det skal handle om kunder. Oljeindustriens kunder, og hvordan man som bedrift kan finne muligheter i et marked preget av hastejobber, ekstreme produkter med ekstreme egenskaper, store penger og en kultur som på mange måter skiller seg fra, ikke bare andre regioner i landet, men de fleste andre steder jeg har besøkt.

Tirsdag KL. 10.00

Leif Estensen, styreleder i NBF og senior rådgiver i SINTEF Teknologiledelse, tar mikrofonen og ønsker rakst velkommen, han vil ikke ta opp unødig tid, det er mange som skal på podiet i dag.

Kl. 10.05

Konsernsjef i IKM Gruppen, Ståle Kyllingstad, trekker raskt opp de store linjene og mener det går godt for landet vårt. Det gjør han blant annet ved å vise til suksessen innen olje og gassektoren som omsetter for 152 milliarder kroner - fire ganger så mye som fiskeindustrien.

- Vi lever midt inne i et stort industrieventyr. Norge er, med sine ressurser, bedre rustet enn andre land, men det er sterk konkurranse samtidig som det er enorme muligheter, mener Kyllingstad.

I tillegg til drift og vedlikehold av felt som er operative foregår det stadig feltutbygging, mer enn folk flest får med seg.

- Det føres en feilslått politikk der vi hører uttalelser som "oljeindustrien er i solnedgangen". Dette er feil! Sannheten er at Norge er inne i den lengste vekstperioden hva feltutbygging angår. Prosjektene står i kø og det betyr at det blir jobb til mange, understreker Kyllingstad.

Han mener man må se på bransjen som syklisk.

- Det vil alltid være svingninger. Dels på grunn av etterspørselen i verdensmarkedet, men også fordi det stadig utvikles ny teknologi som gjør det mulig å hente ut mer av de ressursene vi i dag råder over. Ny teknologi vil også bidra til økt satsing på felt som man før ikke ville ta i, og som dermed kan bli lønnsomme om noen år.

- Det er behov for folk og teknologi innen testing og boring, noe som vil kreve ressurser på og under havoverflaten. Dette vil gi stor aktivitet på land, noe som igjen vil kreve flere folk og utvidete fagmiljøer. Problemet er at vi er for få, bedyrer Ståle Kyllingstad.

Selv kjenner han utfordringene på pulsen, for han leder et industrikonsern med flere titalls virksomheter.

- Vi satser på organisk vekst og ansetter i gruppen cirka ti personer hver måned. Det krever at vi ikke bare må satse på lærlingplasser, men faktisk må hente folk fra utlandet. Noe av rekrutteringsbehovet kunne vært løst dersom man innførte behovsprøvd utdanning. I dag utdanner vi ungdom til yrker som ikke kan ta imot alle de nyutdannede. Utdanning må følge samfunnsbehovet, mener konsernsjefen.

Konsernet han leder, IKM Gruppen, er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien som sysselsetter 2500 ansatte og har en budsjettert omsetning for 2012 på 3,7 milliarder kroner. Les mer på gå til webside

KL. 1045

Under temaet "Entreprenørskap møter profesjonelt eierskap for å lykkes i en global industri" berettet Ole Ertvaag, adm. direktør i HitecVision AS om hvordan man kan skape bedrifter der ingeniørene er stolte av økonomene og omvendt.

- Vi søker entreprenører som trenger kapital. Typisk er en virksomhet som har mulighet for betydelig vekst, men som selv ikke besitter ressursene for å komme videre. HitecVision går inn i selskapet med nok ressurser, både kapital og kompetanse, til å skape en vekst på 25 prosent over en femårsperiode før vi selger oss ut. Vi satser på eksisterende bedrifter eller skaper nye. Vi har kjøpt, investert i eller etablert over hundre selskaper, trukket oss ut av 70 og notert syv. Alt innenfor olje og gassektoren, forteller Ertvaag.

KL. 11.15

Mangel på fagfolk har presset frem løsninger på Jæren som en hel nasjon kan lære av. Det mener Ove Johan Aklestad, daglig leder av OFIR - Opplæringskontoret for Industrifag i Rogaland.

Han presenterte " Erfaringer og resultater fra CNC-rekrutteringsprosjektet på Jæren".

- I 2005-2006 ble det avdekket et stort behov for flere lærlinger innen CNC. I 2006 gikk OFIR og Jærbedriftene sammen om å investere i fire fullskala dialogstyrte CNC-maskiner som ble plassert på Time vgs. Senere fikk Godalen vgs to maskiner og Strand vgs en maskin. Her er det medlemsbedriftene, de som eier OFIR, som har spyttet inn midler til prosjektet. Resultatet er at man har fått bedre søkning til CNC-faget og i dag har de tre skolene til sammen fire klasser. I 2012 vil antallet lærlinger være 65, på landsbasis totalt er tallet 121, forteller Aklestad.

CNC-rekrutteringsprosjektet viser at når bedriftene går sammen om å satse på flere lærlinger kan man oppnå gode resultater.

- Selv om det er skrikende behov for faglærte, og bedriftene konkurrerer om hodene, er det mulig å jobbe for et felles mål. Dette er noe andre regioner kan ta lærdom av. Et av de viktigste kriteriene for å lykkes med rekruttering er å satse på ny teknologi. Prisen for å investere i nye CNC-maskiner til skolene er cirka 1000 kroner per måned per lærling. Selv om behovet for folk er større enn det skoleverket kan levere ser det ut til at vi kan få til 15 nye CNC-lærlingplasser i 2013. Løsningen for dem som ikke klarer å hente lærlinger fra skolene er å ta inn lærlinger til egen CNC-avdeling i samarbeid med skoleverket, informerte Aklestad.

Mer informasjon finner du på gå til webside

I lunsjpausen benyttet deltakerne tiden til å sjekke e-post, ringe, røyke og samtale om seminaret og faglige temaer. Mange av deltakerne er jevnlig til stede på Brukermøtene og nettverket av bransjekollegaer og samarbeidspartnere dyrkes under disse arrangementene. Mang en samarbeidsavtale har startet i dette miljøet!

KL. 13.00

Fra Baker Hughes Tananger (brønnservice og boring) stilte Per Hadland, leder forretningsutvikling, og snakket om " Hvordan vi ser på fremtiden og mulighetene for leverandørindustrien mot olje/gass-markedet."

Med nye lokaler og 1250 ansatte i Tananger mente Hadland at det var på sin plass å kommentere at man allerede trengte mer plass og folk.

- Vi ekspanderer og det som følge av økt aktivitet i bransjen. Baker Hughes er en stor leverandør til oljeindustrien, så når den går godt merker vi det. Det samme gjør våre underleverandører som det er mange av her på Jæren, uttalte Hadland.

KL. 13.50

Leverandørens time startet med at Knut Christian Bachke, daglig leder i P.A. Bachke AS, presenterte nyheter innen sponfraskillende maskiner som bedriften importerer til Norge. Presisjon, kvalitet og kapasitet er stikkord for de forventninger produksjonsbedriftene stiller til en maskinleverandør, i tillegg til god service og rask feilretting når noe går galt.

- Vi er godt representert innen denne bransjen og er med våre 15 ansatte på service opptatt av at kunden kan stole på både de maskiner vi leverer og support fra vår serviceavdeling, sa Bachke.

Aril Digernes, daglig leder i Digernes AS som snakket om viktigheten av riktig skjæreverktøy og gode kontrollrutiner gjennom bruk av rett måleverktøy. Også PMI-måling blir mer og mer anvendt i bransjen.

- PMI-måling (Positiv Material ID) kreves av de fleste som leverer til olje og gassektoren. Arbeidet utføres gjerne av et eksternt fimra som kommer innom og foretar målingene. I noen tilfeller kan det være en fordel å investere i egen PMI-måler. Da kan man på kort tid selv utføre målingen, skrive ut sertifikatet og effektuere ordren med en gang, uttalte Digernes.

Fra Summit Systems stilte herrene Helge Kjeilen, partner i Summit Holding AS og Magnus Normann, daglig leder i Summit Systems AS. De fortalte om PLM (Product Lifecycle Management) og hvilke muligheter som kan hentes ut fra et godt PLM-system.

- Ved riktig bruk av PLM kan man bedre utnytte ansattes tid og forberede prosesser. Det åpner for forvalting av kunnskap og rette feil i prosesser. I tillegg vil rett person få rett informasjon til rett tid. Dette gir sporbarhet og muligheten for at man gjør gode valg tidlig i prosessen og ikke på et senere stadium da prisen for å rette feil er vesentlig høyere, uttalte Magnus Normann.

KL. 15.30

"Hvordan effektivisere produksjons- og logistikkprosessene?" var temaet for innlegget holdt av Olav-Magnus Olsen fra Jakob Hatteland Computer AS.

Han presenterte RamBase - et forretningssystem for produksjonsbedrifter med strenge krav til kvalitet og sporbarhet.

- RamBase er tilpasset en hverdag med stadig økende krav til kvalitet, sporbarhet og dokumentasjon. Gjennom å samle all din kritiske informasjon i ett system har du alltid oppdaterte data og kan ta beslutninger på korrekt grunnlag, sa Olsen.

Han kjørte en egen presentasjon for interesserte etter seminaret, før fellesmiddagen. Her ble det lagt vekt på at RamBase er et system som gir full oversikt over bedriftens behov for informasjon, det være seg innkjøp eller avviksinformasjon, dokumentasjon eller distribusjon, alt er tilgjengelig i sanntid. RamBase er spesielt tilrettelagt for produksjonsbedrifter som eksempelvis driver med maskinering.

For mer informasjon besøk: gå til webside

KL. 16.30

Presentasjon av besøksbedriftene ble kjørt i tur og orden:

Malm Orstad AS - 120 ansatte hvorav 26 ingeniører og 22 lærlinger, omsetter for om lag 200 millioner kroner. Designer og produserer hydraulisk utstyr og sylindre. Kjører også leieproduksjon. Les egen artikkel i denne utgaven av MR. Se også: gå til webside

Aarbakke AS - 275 ansatte hvorav 30 lærlinger. Bedriften omsetter i 2012 for 600 millioner kroner, men etter å ha skaffet leveringsavtale med blant andre Weatherford er målet for neste år et par hundre millioner mer. Innen 1.1.2014 skal man være 410 ansatte, og nytt produksjonsbygg på nabotomten er under planlegging.

- Vi blir nødt til å hente folk fra utlandet for å nå vårt mål. Selv med solid lærlingeording og godt rykte finner vi ikke nok folk her i landet, uttaler Inge Brigt Aarbakke adm. direktør i Aarbakke AS.

Bedriften er å regne som et fyrtårn innen maskineringsbransjen og med sine 63 CNC-maskiner produseres det daglig cirka 3000 produkter som går gjennom 32.000 ulike prosesser.

Ved siden av å satse på få store kunder som etterspør komplekse komponenter i harde metaller produserer også Aarbakke AS skjærende verktøy i egen fabrikk. Her kan du få slipt verktøy eller konstruert og produsert spesialverktøy med valgfri legering. Tilbudet gjøres i samarbeid med Digernes AS.

Aarbakke er ikke noen "vanlig" bedrift, det er ofte her man først tar i bruk ny teknologi og nye metoder. En av nyhetene er at hver medarbeider får en iPad der det meste av det som foregår på jobben logges.

- Vi ønsker å skape en digital hverdag og denne satsingen forenkler dokumentasjonsprosesser både for oss som arbeidsgiver, men også for de ansatte. Totalt vil bedriften spare på tiltaket. Det gjør vi også ved å satse på at medarbeiderne i produksjonen jobber så mye overtid de kan innenfor regelverket. Regnestykket er enkelt; vi trenger kapasitet og overtidsbetaling er billigere enn å rekruttere nye folk og ansette dem. Gjennom Aarbakkebanken kan ansatte "sette inn" overtidstimene sine mot at de får ekstra betalt 50 kroner per time pluss 20 prosent rente hvis de lar timene, eller utbetalingen av overtidstimene, ligge i banken. Kjekt ikke sant, spør Inge Brigt? Se også: gå til webside

GMV AS (Gjesdal Mekaniske Verksted)er en maskineringsbedrift med 70 ansatte, hvorav ti lærlinger, og en omsetning på 140 millioner kroner. Bedriften investerte i nye lokaler for få år siden og har i år investert i flere nye CNC-maskiner. Produktene som produseres er ofte svært komplekse og i harde metaller. Les egen sak i denne utgaven av MR. Se også: gå til webside

Norse Oilfield Services AS har sitt hovedvirksomhetsområde innen salg, utleie og service av mekanisk utstyr til offshoreindustrien. Kontinuerlig forbedringer er en del av det strategiske fundamentet til Norse Oilfield Services. Konstant oppmerksomhet for forbedringer av interne prosesser og arbeidsmetoder er nødvendig for å møte stadig økte krav fra kunder og konkurrenter. For å lette dette arbeidet har selskapet tatt i bruk et webbasert HMS-system som via tilgjengelig data gjør bedriften i stand til å identifisere nye områder for forbedringer.

Norse Oilfield Services er sertifisert og driver sin forretning etter krav og prinsipper fra ISO 9001 2000 standard, samt API Q1 and API Spec.7. Se for øvrig: gå til webside

KL. 18.00

Jakob Hatteland Computer AS tar imot programvareinteresserte i eget møterom. Det ble servert forfriskninger mens man fikk demonstrert RamBase.

Kl. 20.00

Fellesmiddagen foregikk i eget konferanserom med scene der artisten Britt Synøve Johansen sang europeiske klassikere som Edit Piaf. Etter middagen var det ivrige samtaler ut i de små timer.

Onsdag KL. 09.00

Det var egentlig satt opp besøk hos Baker Hughes i Tananger, men selskapet fikk besøk og måtte stille til "audit" (revisjon) så det ble med besøk av de fire ovennevnte bedriftene. Deltakerne ble skysset i to busser og en del kjørte egne biler. Programmet ble avsluttet ved 15.30-tiden.

Sagt på NBF Brukermøte på Jæren

Nå har du fått litt informasjon om hva som ble snakket om og hva de fire bedriftene vi besøkte driver med (les mer om GMV AS og Malm Orstad AS i denne utgaven av MR). Men, for å få maksimalt ut av Brukermøtene som NBF arrangerer må du faktisk delta selv. Bildene og bildetekstene i denne artikkelen vil kun gi deg et visst inntrykk, men de uformelle samtaler og kompetanseutveksling går du glipp av. Her kan du lese hva noen av deltakerne sa om Brukermøtet:

"Vil bare takke for et veldig bra arrangement. Dette er en meget god agenda for bedrifter å samles på. Slikt skjer ikke av seg selv!"

"Takk for et flott opplegg og besøk, og ikke minst takk til de andre besøksbedriftene for at vi fikk komme!!

"Takk for et lærerikt og kjekt brukermøte. Meget gode foredragsholdere, nydelig mat og flott sang av Britt Synøve Johansen!"

"Hei til dere alle og takk for flott og meget bra gjennomført brukermøte i oljebyen."

Styreleder i NBF oppsummerer det slik:

- Vi har igjen fått lov til å besøke noen av de fremste bedriftene på Jæren. Den åpenhet og samhold det er mellom bedriftene i denne regionen er unikt. Her er man opptatt av å hjelpe hverandre på alle måter. Sånt skulle det ha vært mer av rundt omkring, sier Leif Estensen, og fortsetter:

Jeg vil i tillegg nevne Inge Brigt Aarbakke som har skaffet mange av foredragsholderne og sørget for muligheten til å kunne besøke disse flotte bedriftene. Han står på og ser ingen hindringer, noe som gjenspeiles i hans egen bedrift og de ansatte der. Jeg vil også takke for god hjelp også av styrets øvrige medlemmer, noe som resulterte i rekordoppslutning og gode tilbakemeldinger.