2013 ble et godt år for norsk industri

Fra en av landets største maskinleverandører har Maskinregisteret fått en liten oppdatering om markedet ført i pennen av Knut Bachke, styreformann i P.A. Bachke AS.

2013 ble et godt år konstaterer Knut Bachke.

2013 ble et godt år konstaterer Knut Bachke.

Publisert Oppdatert

2013 er over, og en kort oppsummering for mekanisk industri er at det har vært et godt år med høy aktivitet og mer eller mindre full utnyttelse av produksjonskapasiteten.

40 prosent opp

P.A. Bachke AS som er en av de store leverandørene av verktøymaskiner og service har registrert en omsetning som er 40 prosent høyere enn det foregående år og en ordreinngang på høyde med 2013. Det er ingen tvil om at norsk industri investerer, og mer og mer i store, avanserte maskiner som gjenspeiler det høye aktivitetsnivået i olje/gass industrien, og at det utstyret som etterspørres blir større og større.

Ikke bare oljeindustri

Det er også gledelig å registrere at det også investeres i platemaskiner som plasmaskjærere, valser og sakser. En stor del av den industrien som bruker slike maskiner arbeider mer mot hjemmemarkedet enn mot oljeindustrien. Selv om ordreinngangen her er ned i forhold til 2013 tyder aktiviteten i denne delen av markedet på at industrien greier seg bra på flere områder - når man leser dagspressen kan man få inntrykk av at det kun er olje som gjelder, men det er ikke vårt inntrykk.

Flere fordeler i Norge

Det klages over kostnadsnivået i Norge, og arbeidslønningene er vesentlig høyere enn i våre naboland. Men, norsk industri greier seg åpenbart bra, og det er flere grunner til det, blant annet:

- Norsk industri har vært dyktig til å fokusere på riktige produkter hvor krav til kvalitet og leveringssikkerhet teller mer enn pris.

- Norske fagarbeidere har et meget høyt nivå, og bedriftene utnytter dette ved å investere i avanserte maskiner som er meget effektive, men som krever høy kompetanse av operatøren.

- Norsk industri har en stor fordel i at det er tilgjengelig kapital til gunstige betingelser som gjør det mulig også for små og mellomstore bedrifter å investere i effektivt men kostbart produksjonsutstyr.

Trenger politiske virkemidler

Å sørge for at industrien får mulighet til å fortsette å investere i det mest avanserte utstyret og bygge opp kompetansen hos sine medarbeidere er noe av viktigste den nye regjeringen kan gjøre for å sikre norsk konkurranseevne. Satsing på yrkesskolene og bedre avskrivningsmuligheter for investeringer er tiltak vi håper blir gjennomført så fort som mulig.

Rimeligere 5-aksemaskiner

I september ble den store verktøymaskinmessen EMO igjen arrangert i Hannover. Ikke mindre enn 1250 nordmenn ble registrerte som besøkende, noe som bekrefter at interessen for ny teknologi er stor.

Det er få utstillere som viser «vanlige» maskiner på EMO, og vårt inntrykk er at interessen rettet seg mot de mer avanserte maskinene. 5-aksemaskinering av store komponenter er det foreløpig ikke mye av i Norge, selv om komponentene som egner seg for dette er der.

Grunnen kan være at store 5-aksemaskiner koster mye og tradisjonelt velger man å dele opp produksjonen i to maskiner. PÅ EMO var det flere produsenter som viste nye store 5-aksemaskiner til mye lavere pris enn det man har vært vant til. Fremdeles kostbare maskiner, men dog en betydelig forbedring - kanskje dette vil bli en ny trend i markedet.

Vi tror at 2014 også blir et godt år for norsk industri, selv om det er litt tidlig tar vi sjansen på å ønske alle et godt og fremgangsrikt nytt år!