Astrup imponerer:

3200 pallplasser i nytt gigantlager!

Astrup AS tar det steget en hel bransje har ventet på og ferdigstiller i disse dager det nybygde lageret for langgods og platematerialer. Etter dette blir det vanskelig for konkurrentene ikke å tenke nytt.

Platehåndteringsavdelingen er utrustet med to roboter som plukker og palleterer platebestillinger. Alle plater merkes automatisk med strekkode før den ferdige pallen automatisk blir stroppet og plassert klar til henting av gaffeltruck.

Platehåndteringsavdelingen er utrustet med to roboter som plukker og palleterer platebestillinger. Alle plater merkes automatisk med strekkode før den ferdige pallen automatisk blir stroppet og plassert klar til henting av gaffeltruck.

Publisert Oppdatert
En av få manuelle prosesser er lasting av inngående materialer, som her hvor langgods plasseres på pallplassen før kassetten med produktene lastes inn i lagerautomaten.

En av få manuelle prosesser er lasting av inngående materialer, som her hvor langgods plasseres på pallplassen før kassetten med produktene lastes inn i lagerautomaten.

Når langgodset er registrert og merket med strekkode sendes det inn i lagerautomaten.

Når langgodset er registrert og merket med strekkode sendes det inn i lagerautomaten.

Med til sammen over 3000 pallplasser og automatisk materialplukk er Astrup AS sin nye lagerautomat blant de største anleggene i Norden.

Med til sammen over 3000 pallplasser og automatisk materialplukk er Astrup AS sin nye lagerautomat blant de største anleggene i Norden.

Når en ordre med langgods er klar blir materialene viklet inn i plast.

Når en ordre med langgods er klar blir materialene viklet inn i plast.

Emballert langgods skal minske skader på materialene og gi bedre sporbarhet. Hver profil er merket med strekkode.

Emballert langgods skal minske skader på materialene og gi bedre sporbarhet. Hver profil er merket med strekkode.

Båndsagen Danobat iDS 5A benytter den nye intelligente styringsprogramvaren iSOFT som sørger for at en oppnår maksimal produktivitet og optimal sagbladlevetid med minimal programmering fra operatør. Operatøren angir helt enkelt forskjellige valg ved en brukervennlig skjerm, og deretter vil maskinen automatisk sørge for å optimalisere skjæreytelsen.

Båndsagen Danobat iDS 5A benytter den nye intelligente styringsprogramvaren iSOFT som sørger for at en oppnår maksimal produktivitet og optimal sagbladlevetid med minimal programmering fra operatør. Operatøren angir helt enkelt forskjellige valg ved en brukervennlig skjerm, og deretter vil maskinen automatisk sørge for å optimalisere skjæreytelsen.

Full sporbarhet med strekkodemerking gir full kontroll også med kappet materiale.

Full sporbarhet med strekkodemerking gir full kontroll også med kappet materiale.

- Vi er veldig stolte av det nye lagerbygget, ikke bare på grunn av all teknologien, men også materialbruken. Vi har i størst mulig grad benyttet egne materialer der det har vært mulig, slik som vindusprofilene på denne fasaden, sier Sven Erik Bredde. For øvrig preges nybygget av flotte korrugerte sinkplater fra VM Zinc.

- Vi er veldig stolte av det nye lagerbygget, ikke bare på grunn av all teknologien, men også materialbruken. Vi har i størst mulig grad benyttet egne materialer der det har vært mulig, slik som vindusprofilene på denne fasaden, sier Sven Erik Bredde. For øvrig preges nybygget av flotte korrugerte sinkplater fra VM Zinc.

Det er ikke mye mer enn tre tiår siden de første lagerautomatene kom på plass hos metall og råvareleverandører. De var stort sett enkeltstående installasjoner, men med det begynte en langsom utvikling av en til dels konservativ bransje som stadig har fått mer konkurranse fra utlandet. Nå har altså Astrup AS, den 155 år gamle familiebedriften, tatt steget videre og investert i en stor lagerautomat for langgods og platematerialer.

Stort og imponerende

Maskinregisteret besøker nybygget med den 90 meter lange og 23 meter brede lagerautomaten som snart vil være fylt opp med plate- og langgodsmaterialer.

- Vi er fremdeles i innkjøringsfasen, men når Maskinregisterets lesere får bladet i hånden er vi i gang, sier Sven Erik Bredde, logistikk og IT-direktør hos Astrup AS. Han viser oss rundt i lokalene med Matthias Remmert, adm. direktør hos lagerautomatprodusenten Friedrich Remmert GmbH og deres norske representant Morten Dahlberg, daglig leder hos P. Meidell AS.

- Hva syns du, spør Bredde ivrig, mens han peker og forklarer. Vi titter inn i lagerhallen og det er et imponerende syn.

- Her har vi 2000 pallplasser for langgods og 1200 for plater i både metall og plastmaterialer, legger Svei Erik Bredde til.

Mange fordeler

Hva vil du si er viktigste årsak til denne satsingen?

- Det er flere fordeler både for kundene og for oss selv. Kundene er i dag meget kravstore og forventer raske feilfrie leveranser av materialer uten riper eller skader. Derfor har vi automatisk plukking og skånsom vakuumpakking av profiler, samt automatisk plukking av plater. Disse emballeres også skånsomt ved hjelp av to roboter og platepallene stroppes deretter automatisk, forklarer Bredde.

- Hvis du følger med nå vil du se verktøyskiftet til roboten. Det må til for at roboten skal kunne håndtere alle de ulike platekvalitetene i både metall og plast, forteller Matthias Remmert, adm. direktør i Friedrich Remmert GmbH - familiebedriften som har designet, utviklet og produsert det nye lageranlegget for Astrup AS.

Han og hans kollegaer programmerer robotene mens vi ser på og gir oss et par prøvekjøringer slik at vi kan se hvordan det snart vil virke når anlegget er i drift.

- Foruten raskere levering, og materialer levert uten skader, forventer kundene at vi har full sporbarhet på råvarene. Derfor blir alle plater og profiler merket med strekkode før de forlater huset. Strekkoden refererer til batchnummer og materialsertifikat slik at både kunden og vi har full kontroll, fra materialene ankommer huset til de tas i bruk hos kunden. Vil kunden ha mer materialer fra samme batch, av allerede mottatte materialer, kan vi søke opp den aktuelle batchen i vårt system. Dette gir økt servicegrad for kunde og en sikkerhet som flere og flere etterspør. Sven Erik Bredde har mer på hjertet:

- Selv om materialmottaket gjøres manuelt gir den nye lagerautomaten en så stor grad av automasjon at vi kan konsentrere oss om å gi kunden maksimal service. Vi bruker mindre tid på å finne frem rette materialer, får vesentlig bedre plassutnyttelse og kan ha flere materialtyper på lager og samtidig kunne yte rask og presislevering. En annen fordel for oss er færre skader på folk, materialer og utstyr. Det skyldes at store deler av lagerholdet nå er helt automatisk. Alt som skjer inne i automaten er automatisk samtidig som store deler av materialhåndteringen også foregår med kraner, løfte og rullesystemer eller med gaffeltruck.

Slik foregår det

Materialer leveres på bil og løftes inn i huset med gaffeltruck og/eller kran. Emballasjen fjernes manuelt og strekkoder blir påsatt før materialene automatisk lastes inn i automaten. Her plasseres materialene på ledig pallplass og systemet vet hvor alle materialene befinner seg. IT-systemet til lagerautomatprodusenten snakker direkte med ERP-systemet til Astrup slik at man til enhver tid har full kontroll på innkjøp, sertifikater og lagerhold.

Når eksempelvis en kunde bestiller platematerialer, og ordren skal effektueres ut fra lageret, henter automaten den kassetten med plater (to paller per kassett) som systemet skal plukke fra og kjører kassetten til plukkstasjonen. Her tar den ene roboten og plukker fra platepallen og legger platene på en trepall som den andre roboten har lagt klar. Ønskes mellomleggspapp plasseres også denne av den andre roboten, mens den første fortsetter å legge på plater til ordren er ferdig. Flere ulike materialer kan leveres på samme pall. Har bestillingen både plast og metallplater skifter roboten selv verktøy underveis. Systemet kjører kassetter og plukker alt automatisk. Med det samme en ordre er klar sendes den ferdig lastede pallen gjennom en stroppemaskin og er nå klar for henting av gaffeltruck. Samme prosedyre gjøres med langgods.

Ferdig kappet og klart

Ønsker en kunde kappet eller saget materiale tas plate eller langgods ut av automaten for kapping. En egen kappeavdeling for plater ligger vegg-i-vegg med utgående stasjoner for platemateriale. Samme sak for langgods. På samme måte som for vanlige ordrer merkes alle materialene med strekkode, også de som er igjen etter kapp. Systemet vet da hvor mye som er igjen etter kapp og dette sendes tilbake til lagerautomaten.

- Dette er svært rasjonelt for oss som leverandør siden vi får full oversikt over kappet materiale, men det gir også fordeler for kunden. Vi kan levere eksakte mål uten at dette forsinker leveransen til kunden.

- Når vi er inne på kapp, la oss ta en titt på den nye maskinen for saging av bolt. Morten Dahlberg fra P. Meidell AS viser frem det nye sagverket fra Danobat.

- Den nye Danobat iDS serien båndsager er designet slik at man oppnår høyere produktivitet, snittkvalitet og sagbladlevetid. Båndsagene er i kraftig og robust konstruksjon slik at du kan få maksimal effekt fra den nyeste teknologiske utviklingen innenfor båndsager. Disse sofistikerte, men likevel svært brukervennlige, båndsagene sørger for optimale skjæreparametere, slik at man oppnår optimal ytelse og sagbladlevetid, uttaler Dahlberg.

Fremtiden?

Tror du dere med denne investeringen vil gjøre konkurrentene nervøse?

- Ikke nervøse akkurat, men det gir nok rom for ettertanke. Dette er jo et stort anlegg som foreløpig vil gi oss noen konkurransefordeler, så får vi se hvem som følger etter. Uansett er det viktig for Astrup AS, som er en velrenommert bedrift med lange tradisjoner, at kundene drar fordel av satsingen. Da har vi gjort en god investering, understreker Sven Erik Bredde.

- Jeg kan bekrefte at det er flere konkurrenter som er nysgjerrige og som diskuterer fremtidige investeringer. At de kommer etter er jeg helt overbevist om. Astrup har definitivt satt en ny standard i Norge, konkluderer Morten Dahlberg.

Mer informasjon finner du på www.astrup.no og www.meidell.no

Minifakta:

Arkitekt: Niels Torp AS Arkitekter MNAL

Entreprenør: Håndverkskompaniet AS

Prosjektledelse: A. L. Høyer AS v/Harald Løberg

Leverandør lagerautomat: Friedrich Remmert GmbH

Kapasitet: 2000 paller for langgods og 1200 plasser for plater

Platehåndteringsavdelingen er utrustet med to roboter som plukker og palleterer platebestillinger. Alle plater merkes automatisk med strekkode før den ferdige pallen automatisk blir stroppet og plassert klar til henting av gaffeltruck. Fra venstre Sven Erik Bredde, logistikk og IT-direktør hos Astrup AS, Morten Dahlberg, daglig leder hos P. Meidell AS og Matthias Remmert, adm. direktør i Friedrich Remmert GmbH.

Platehåndteringsavdelingen er utrustet med to roboter som plukker og palleterer platebestillinger. Alle plater merkes automatisk med strekkode før den ferdige pallen automatisk blir stroppet og plassert klar til henting av gaffeltruck. Fra venstre Sven Erik Bredde, logistikk og IT-direktør hos Astrup AS, Morten Dahlberg, daglig leder hos P. Meidell AS og Matthias Remmert, adm. direktør i Friedrich Remmert GmbH.