760 ungdommer på Den Tekniske Messe

Konferansier Leo Nygænen gjennomførte to ”skoletimer” der ungdom fra en rekke videregående skoler på Østlandet fikk møte lærlinger og nyutdannede ingeniører som fortalte om sitt utdannings- og yrkesvalg.

Nærmere 800 ungdommer var til stede da industrien vise seg frem på DTM.

Nærmere 800 ungdommer var til stede da industrien vise seg frem på DTM.

Publisert Oppdatert

Viktig for bransjen

- Medlemmene i MGF er opptatt av å sikre bransjen bedre rekruttering. Skal vi lykkes i dette må vi få en dialog med ungdommen så tidlig som mulig, sier MGF direktør Anita Helene Hall, som mener utstillerne på Den Tekniske Messen er de beste utstillingsvinduer for teknologi og tekniske fag.

Ambassadør og lærling

Mats Hermann Hansen (18) er automasjonslærling i trykkluftbedriften Granzow.

- Om ett år har jeg forhåpentligvis fagbrevet i automasjon, sa Mats Hermann Hansen foran nærmere 760 ungdommer.

Ingeniør i Atlas Copco Aleksander Larsen fortalte om hvilke erfaringer han har hatt gjennom studier og i arbeidet som ung ingeniør. Espen Lynne Amundsen fra World Skills informerte om hvilke muligheter som finnes innen tekniske fag og om det internasjonale arrangementet World Skills.