AMB 2012 seiler nok en gang i medvind

Et halvt år i forveien ble allerede alle utstillingshallene i Messe Stuttgart fullbooket. Et høyaktuelt rammeprogram belyser trendene i bransjen, melder arrangøren.

Det forventes 90.000 besøkende til årets AMB i Stuttgart.

Det forventes 90.000 besøkende til årets AMB i Stuttgart. Foto: Foto: AMB

Publisert Oppdatert
AMB-messen er rettet mot alle beslutningstakere og produksjonsansvarlige i foretak som bruker verktøymaskiner og presisjonsverktøy ¿ det vil si både fagarbeidere, avdelingsledere, styremedlemmer og direktører.

AMB-messen er rettet mot alle beslutningstakere og produksjonsansvarlige i foretak som bruker verktøymaskiner og presisjonsverktøy ¿ det vil si både fagarbeidere, avdelingsledere, styremedlemmer og direktører. Foto: Foto: AMB

AMB samler 1300 utstillere fra 27 land. Verktøymaskiner, verktøy og måleutstyr er blant produktområdene på messen.

AMB samler 1300 utstillere fra 27 land. Verktøymaskiner, verktøy og måleutstyr er blant produktområdene på messen.

Listen er lagt høyt for AMB, den internasjonale utstillingen for metallbearbeiding i Stuttgart 18. til 22. september 2012, men så langt lover det svært bra. Av de mer enn 1300 forventede utstillerne kommer rundt en fjerdedel fra utlandet.

For lite område

Utstillere fra mer enn 27 land deltar. Den største gruppen av utenlandske utstillere kommer vanligvis fra Sveits, etterfulgt av Italia, Spania og Japan. Også Australia, Brasil, Russland og USA vil være representert på AMB 2012. Sverige har så langt sju påmeldte utstillere, deriblant Atlas Copco Kompressoren, Sandvik Tooling og SKF Lubrication Systems. Danmark har med Stenhoj Hydraulik, og Finland representeres av Fastems. Det er så langt ingen påmeldte utstillere fra Norge. Utstillingsflaten på 105.200 bruttokvadratmeter fordelt på ni messehaller er fullt belagt. Det eneste skåret i gleden er at messeområdet nok en gang er for lite.

- Vi kunne lett ha fylt én eller to standardhaller til, påpeker de to prosjektlederne for AMB, Sengül Altuntas og Gunnar Mey. Hall 4 og 6 for periferiutstyr og spesialmaskiner har lange ventelister. I de øvrige områdene var det ikke alltid mulig å gi utstillerne det flatearealet de ønsket.

- Vi kunne tilby standplass til alle som meldte seg på innen den offisielle påmeldingsfristen 30. juni 2011, men etter det, ble det vanskelig, innrømmer de to prosjektlederne. Maskinbyggerbransjen er inne i en høykonjunkturfase, og vi regner derfor med at besøkstallene kommer til å ligge godt over rekordtallene fra 2010 (det var da 86.000 besøkere, derav 11 prosent fra utlandet). AMB 2012 er forventet å trekke mer enn 90.000 fagbesøkere. AMB har dermed definitivt etablert seg som den viktigste messen for verktøymaskin- og presisjonsverktøybransjen, sier Altuntas og Mey bestemt.

Blomstrende miljø

Det er imidlertid ikke bare konjunkturmessig at ting går strålende. Den økende populariteten til AMB vitner samtidig om den sentrale posisjonen som Baden-Württemberg har i bransjen.

- Baden-Württemberg er kjerneområdet for verktøymaskiner i Tyskland, og sete for rundt halvparten av alle tyske maskinbyggforetak, uttaler Sengül Altuntas.

Konsentrasjonen av interessenter og kjøpere er dessuten ekstra sterk i denne regionen. Dette er en stor fordel for de utenlandske utstillerne, som dermed enkelt kommer i kontakt med potensielle kunder i Baden-Württemberg.

- I tillegg til de mange internasjonale og store, tyske utstillerne, finner de besøkende her ofte svært interessante nisjebedrifter som bare stiller ut på AMB, påpeker Gunnar Mey.

Delstaten er dessuten et attraktivt investeringsmål. Baden-Württemberg har nemlig en unik blanding av verdensberømte bedrifter, nyskapende, små foretak med stort vekstpotensial, og et veletablert forskningsmiljø med 80 høyskoler og Berufsakademien samt mer enn 100 ikke-universitetstilknyttede forskningsinstitusjoner.

Stadig bedre forretningsklima

Tysklands industriøkonomi går lyse tider i møte, og ifo-instituttet for økonomisk forskning i München kunne i februar på nytt notere positiv utvikling i forretningsklimaindeksen. I løpet av den siste tiden opplever stadig flere bedrifter gode tider. Særlig industriforetak har i de siste tre månedene vurdert forretningsutsiktene sine som positive, selv om de betrakter den aktuelle forretningssituasjonen med større forbehold nå enn i januar. Oppsvinget er basert både på god omsetning på hjemmemarkedet og aktiv eksport. Foretakene ønsker å øke antall medarbeidere ytterligere.

Dette samsvarer med uttalelser fra VDMA (verktøymaskinfabrikker) og VDW (det tyske forbundet for verktøymaskinfabrikker) i Frankfurt. Det er riktignok ikke forventet ytterligere vekst i maskinbyggsektoren for i år, men nivået er allerede rekordhøyt. Produksjonsveksten for 2010 og 2011 var henholdsvis 10 og 12 prosent, annonserte styreleder for VDMA, Thomas Lindner, nylig. I løpet av disse to årene økte dermed maskinproduksjonen med cirka 24 mrd. euro, og nådde respektable 187 mrd. euro.

Samtidig som salget til utlandet gikk opp 14,5 prosent, økte også salget på hjemmemarkedet med solide 12 prosent. Dette viser at veksten er bredt fundert. Verktøymaskinprodusentene har enda bedre resultater å glede seg over. I løpet av 2011 hadde bransjen en omsetning på 13,1 mrd. euro.

- Veksten på 33 prosent er den høyeste noensinne, forklarer styreformann i VDW, Martin Kapp. I sektoren for verktøymaskiner hadde hjemmemarkedet en vekst på 38 prosent, mens eksportmarkedene økte med 33 prosent. Importøkningen på hele 43 prosent vitner om en sterk konjunkturutvikling i Tyskland. VDW og VDMA (inkludert tilhørende fagforbund for presisjonsverktøy og programvare) er ideelle samarbeidspartnere for AMB, og tilbyr verdifull ekspertise og bransjeinnsikt.

Problemløser for industrien

I sentrum for AMB står maskineringsteknikken, som deles inn i tre hovedområder: presisjonsverktøy, skjærende og slipende verktøymaskiner. Her finner vi utstillere som presenterer måleteknikk og kvalitetssikring, robotteknikk, arbeidsstykke- og verktøyhåndteringsteknikk, programvare og teknikkløsninger, komponenter og tilbehør. Områdene er ordnet etter tema for å gjøre det enklere for de besøkende å orientere seg. Dreie- og fresemaskinene samt bearbeidingssentrene er plassert i hall 3, 5, 7 og 9, som ligger ved siden av hverandre. Presisjonsverktøyene er rett ved i hall 1 og 2. Vis-à-vis verktøymaskinhallene presenteres ulike typer periferiutstyr, deriblant programvare og (styrings)teknikk. Tilbehør er plassert i hall 4, sage-, bore- og fortanningsmaskiner i hall 6, og slipe- og graderingsmaskiner i hall 8.

AMB-messen er rettet mot alle beslutningstakere og produksjonsansvarlige i foretak som bruker verktøymaskiner og presisjonsverktøy - det vil si både fagarbeidere, avdelingsledere, styremedlemmer og direktører. Sentrale bransjer er verftsindustrien, bil- og underleverandørsindustrien, jern-, plate- og metallvareindustrien, elektroindustrien, verktøy- og formfremstillingsindustrien, luft- og romfartsindustrien, medisinteknikk, tilvirkere av energiproduserende anlegg, og andre klassiske forbrukerbransjer.

Program med aktuelle trender

Utstillernes egne fremvisninger og presentasjoner kompletteres av et fullspekket rammeprogram. AMB samarbeider med ledende forbund, forskningsinstitusjoner og universiteter for å levere mest mulig relevant informasjon knyttet til industriproduksjon.

Instituttet for produksjonsstyring, teknologi og verktøymaskiner ved det tekniske universitet i Darmstadt belyser produksjonen fra et vitenskapelig ståsted i presentasjonen Innovationstour Metallbearbeitung - Trends von morgen (morgendagens trender - en innovasjonsrundtur i metallbearbeiding). De som besøker AMB, får en velstrukturert og komprimert innføring i de nyeste trendene innenfor produksjonsteknikk (presentasjonen kan etter ønske gis av fagpersoner).

Bærekraft er et annet tema som håndteres stadig mer dynamisk. Blue Competence-initiativet i VDW presenterer seg selv og virksomhetsområdet sitt. I tillegg til en rekke fagforbund fra VDMA og andre organisasjoner innenfor maskin- og anleggssektoren, har også 125 andre bransjeledende foretak sluttet seg til initiativet. Målet for initiativet er å fremme teknologier og arbeidsmåter som reduserer energiforbruket, bruker mindre råstoff, gir lavere utslipp eller bidrar til bedre levekår. Tysk energiforsyning er i endring, og AMB har derfor utarbeidet en vindenergiløype (Windenergie-Parcours) som veileder de besøkende til relevante messestander knyttet til alternativ energi.

Viktig å nevne er også partnernettverket b2fair - Business to fairs. Dette tilbudet er initiert av EU og organisert av Handwerkskammer Stuttgart. Målgruppen er først og fremst små og mellomstore bedrifter som ønsker produksjons- eller distribusjonspartnere i utlandet - og omvendt. Et annet fokusområde på AMB er sikkerhet på arbeidsplassen. Temaet Sikkerhet presenteres av Berufsgenossenschaft Holz und Metall (yrkesforbundet for tre og metall) i hall 5. Konstruktørdagen Sicherheit + Automation (sikkerhet + automasjon) arrangeres for åttende gang, men det er første gang at den sammenfaller med AMB. I forbindelse med Messe Stuttgart arrangerer sikkerhetsekspert Pilz og Konradin-mediegruppen en konferanse med tilhørende fagutstilling i ICS 18. september. Mottoet for arrangementet er Maschinensicherheit praktisch umsetzen! Innovative Technologien und zukunftssichere Applikationen (maskinsikkerhet i praksis - innovative teknologier og fremtidssikre applikasjoner).

Skape tilvekst

Den svake tilveksten av faglært arbeidskraft (både ingeniører og fagarbeidere) er et stadig mer presserende problem. Den demografiske utviklingen, kombinert med økende etterspørsel etter og behov for industriprodukter, forårsaker allerede merkbare flaskehalser for bedriftene. Utdanningsinitiativet Think-Ing. fra Gesamtmetall, VDMA, ZVEI, VDI, VDE og VDA har derfor i en årrekke forsøkt å tilrettelegge for økt tilvekst. På årets AMB er ingeniøryrket i fokus. Spesialutstillingen Sonderschau Jugend gir en presentasjon av de forskjellige yrkene i verktøymaskinbransjen, og arrangeres i samarbeid mellom VDWs ungdomsstiftelse og kjente bedrifter. Konkurransen Skills Germany er rettet spesielt mot lærlinger og unge faglærte. I konkurransen på AMB 18. til 22. september kåres de beste unge tyske dreierne, og vinnerne blir tatt ut til å delta i World Skills 2013 i Leipzig.

Konkurransen Dreher des Jahres (årets dreier) er rettet mot erfarne fagarbeidere, og har siden 2002 vært arrangert i regi av fagtidsskriftet Fertigung fra forlaget mi. Konkurransen sponses i år av den sveitsiske verktøymaskinprodusenten Tornos. De guidede omvisningene gir besøkerne et raskt overblikk over hva som tilbys på messen. Presentasjonen Kunst trifft Technik (kunst møter teknikk) arrangeres i år for tredje gang. Den byr på et forfriskende avbrekk midt i all messehurlumheien, og er i regi av fagtidsskriftet «mav», fra Konradin-forlaget. «mav» tar oss i tillegg med på en reise tilbake til teknikkens barndom i Ausflug in die Vergangenheit. De besøkende kan her se verktøymaskiner og verktøy fra gamle dager, og få et spennende innblikk i bedriftenes historie.

Det lønner seg å bli igjen litt lenger!

Messeområdet ligger strategisk til rett ved flyplassen og motorvei A8. For alle som helst vil slippe bryet med å organisere reisen selv, tilbyr Messe Stuttgart et attraktivt pakketilbud i samarbeid med Deutsche Bahn AG og reisearrangøren Travelpoint. Spesielle fly- og hotellovernattingstilbud er tilgjengelig fra en rekke tyske og europeiske byer. Messen er et stort arrangement, men Stuttgart har langt mer å by på. I tillegg til de verdensberømte Mercedes Benz- og Porsche-museene har Stuttgart et variert kulturtilbud og ikke minst et førsteklasses kjøkken. Stuttgart er kjent for sine store grøntområder og sin fortreffelige vin, og smykkes av utallige kunstverk i det offentlige rom. Et mangfold av museer, gallerier og atelierer, kombinert med en blomstrende design-, galleri- og kunsthandelsscene, gjør Stuttgart til et yndet reisemål for kunst- og designinteresserte. Statsteateret, seks store privatteatre og rundt 20 mindre lokaler spiller rundt 700 forestillinger hver måned. Stuttgart er dessuten et sentrum for europeisk figurtetater. Det er dermed all grunn til å sette av et par dager ekstra til å oppleve Baden-Württembergs spennende metropol.

AMB i Kina

I tillegg til den originale AMB-messen i Stuttgart arrangeres AMB China fra 15. til 17. oktober 2012 i Nanjing. For utstillerne er dette en gyllen anledning til å vinne innpass i viktige fremtidsrettede markeder.

AMB China er det nye navnet på China Machine Tool Exhibition (CMTE 2011). Sistnevnte ble arrangert første gang 12. til14. oktober 2011 i Nanjing International Expo Centre, og var en suksess fra første stund. De til sammen 7752 besøkende fra sju land og regioner på CMTE 2011 viste stor interesse for tilbudene fra de 160 utstillerne fra åtte land. Etter denne sterke debuten besluttet Messe Stuttgart å bruke merkenavnet AMB for neste års arrangement. AMB Stuttgart vil hjelpe den kinesiske avleggeren å etablere seg som internasjonal bransjeplattform i Kinas sterkeste produksjonsregion.

For mer informasjon om AMB besøk: www.messe-stuttgart.de

Presisjonsverktøy står sentralt på AMB.

Presisjonsverktøy står sentralt på AMB.