Svarer på industriens krav:

Ås videregående skole investerer seg opp

Kritikken mot et sovende skolevesen synes ikke å plage ledelsen ved Ås videregående skole. Her har man fanget opp signalene fra industrien og investerer både i teknologi og kompetanse som skal gi industrien det de etterspør – kompetente fagfolk.

- CNC-styrte verktøymaskiner har løftet skolens teknologinivå betraktelig. Nå kan vi gi opplæring på maskiner som elevene møter ute i industrien, uttaler Øyvind Hansen, kontaktlærer og faglærer industriteknologi. Til venstre Erik Olsson, regionsjef hos maskinleverandøren Ravema AS.

- CNC-styrte verktøymaskiner har løftet skolens teknologinivå betraktelig. Nå kan vi gi opplæring på maskiner som elevene møter ute i industrien, uttaler Øyvind Hansen, kontaktlærer og faglærer industriteknologi. Til venstre Erik Olsson, regionsjef hos maskinleverandøren Ravema AS.

Publisert Oppdatert

I enkelte fagmiljøer observerer undertegnede at bedriftene kritiserer skoleverket for manglende interesse for industrifag. Dette er definitivt ikke tilfelle i Akershus der Ås videregående skole holder til.

- Vi merker stor interesse for industrifaget, og Ås er helt klart på banen når det gjelder å lytte til industriens krav til fremtidig arbeidskraft, uttaler Lise Hetty Olsen, daglig leder av Opplæringskontoret for mekaniske fag i Strømmen.

Industrielt partnerskap

Under en markering ved skolen presenterte rektor Per Lien og Tor-Gunnar Karterud, avdelingsleder for Teknikk og industriell produksjon, hva man gjør på avdelingen for å møte dagens og fremtides krav til opplæring innen industrifaget.

- Ås videregående skole skal ligge foran hva teknologi og kompetanse angår. Dette er forankret fra ledelse til faglærer, uttalte rektor Lien.

Ola Risnes, seniorrådgiver i NHO og prosjektleder for Næringsliv i skolen, presenterte NHOs partnerskapsavtaler.

Partnerskapsavtalen beskriver et forpliktende samarbeid mellom en skole og en bedrift. Den inneholder ulike samarbeidsopplegg som skal gi elevene større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. Avtalen undertegnes av rektor på skolen og administrerende direktør på bedriften for å understreke at det er et samarbeid som er forankret på ledelsesnivå.

Avtalene er som hovedregel treårige, men dette er selvsagt noe som kan avtales for hvert partnerskap. Avtalene må registreres på www.nhoung.no, slik at alle kan se hva som skjer på andre skoler og bedrifter.

Dette er partnerne

Hovedpartnerbedriftene stilte med hver sin representant som forklarte litt om egen virksomhet og hvordan man så for seg sin rolle i partnerskap med skolen. Dette er hovedpartnerne til Ås videregående skole avdeling industrifag: Festo AS - pneumatikk/PLS/automasjon, Kaspo Maskin AS - verktøymaskiner, Ravema AS - styrte verktøymaskiner, KUKA Sveiseanlegg + roboter - industriroboter, Kemppi AS - sveiseteknikk, Protech AS - 3D-printerteknologi og Universitetet for miljø og biovitenskap, UMB - institutt for matematiske realfag og teknologi, IMT.

- Partnerne har sammen bidratt til at skolen har fått en betydelig oppgradering av nye og velutstyrte maskiner med opplæringsprogram og spesialverktøy. Sammen arbeider vi for å holde en teknologisk oppdatert opplæring av høy standard, sa avdelingsleder Karterud, som understreket at skolen, i samarbeid med opplæringskontorer i teknologifag, følger mange elever gjennom det fireårige utdanningsløpet frem til fagbrev.

Oversøkning

- Vi har fått gode resultater gjennom denne satsingen. Det kan vi se på søkermengden til industrifag. Siste år hadde vi sågar en oversøkning, og det er vi svært fornøyd med, poengterte Karterud.

Etter signering av partnerskapsavtalene ble det omvisning i skolens lokaler på Vg2 industriteknologi. Her var det blant annet både nye og eldre manuelle verktøymaskiner, CNC-styrte maskiner, en stor velutstyrt sveiseavdeling og ikke minst egen 3D-printer.

- Med moderne teknologi blir det vesentlig lettere å motivere elevene. Eksempelvis konstrueres deler i DAK/DAP, printes ut på 3D-printer, måles og testes for så å freses ut i CNC-maskin. Dette er også motiverende for meg som faglærer uttaler Øyvind Hansen, kontaktlærer og faglærer industriteknologi.

For mer informasjon kontakt Ås videregående skole ved Tor-Gunnar Karterud, avdelingsleder teknikk og industriell produksjon, tel. 64 97 57 62 eller www.aas.vgs.no

En komponent til støtdemper på bil er printet ut og klar for testing. - Moderne teknologi som denne 3D-printeren gjør det spennende å lære industrifag, mener Øyvind Hansen, kontaktlærer og faglærer industriteknologi. Til venstre smiler Terje Lund, daglig leder hos maskinleverandøren Protech AS.

En komponent til støtdemper på bil er printet ut og klar for testing. - Moderne teknologi som denne 3D-printeren gjør det spennende å lære industrifag, mener Øyvind Hansen, kontaktlærer og faglærer industriteknologi. Til venstre smiler Terje Lund, daglig leder hos maskinleverandøren Protech AS.