Astrup med mer fokus på plast

Plastavdelingen hos Astrup AS har gjennom årene tilpasset seg kundenes ønsker og behov. I dag består avdelingen av kompetente bransjefolk med bred erfaring og et godt utstyrt plastverksted som kan dekke de fleste behov.

I de fleste tilfeller starter bearbeidingen av plater med vår store datastyrte formatsag. Denne kapper nøyaktige formater etter kundens ønske, eller som første steg i en videre bearbeiding.

I de fleste tilfeller starter bearbeidingen av plater med vår store datastyrte formatsag. Denne kapper nøyaktige formater etter kundens ønske, eller som første steg i en videre bearbeiding.

Publisert Oppdatert
Detaljer til industrien generelt, det være seg innen offshore, skipsindustri eller øvrig verkstedindustri, bearbeides som oftest først i datastyrt overfres.

Detaljer til industrien generelt, det være seg innen offshore, skipsindustri eller øvrig verkstedindustri, bearbeides som oftest først i datastyrt overfres.

Birger Eidskrem, t.v, markedssjef, plast og John-Åge Arntzen, avdelingsleder, plastbearbeiding i plastverkstedet. Foran seg står en talerstol i plast som er produsert i verkstedet.

Birger Eidskrem, t.v, markedssjef, plast og John-Åge Arntzen, avdelingsleder, plastbearbeiding i plastverkstedet. Foran seg står en talerstol i plast som er produsert i verkstedet.

Det 155 år gamle Astrup AS er mer enn en råvareleverandør av metall og plast. Bedriften har nitidig bygget et eget kompetansemiljø innen plast, både gjennom sitt eget verksted og gjennom dyktige samarbeidspartnere.

- Vi ønsker å fremstå som en totalleverandør til bedrifter som etterspør plastkomponenter, alt fra plater til maskinerte deler. Sistnevnte gjør vi gjennom underleverandører slik at vi i liten grad konkurrerer med egne kunder, forteller Birger Eidskrem, markedssjef innen plast hos Astrup AS.

Mer plast!

- At vi vil promotere plast som material henger sammen med at en rekke nye plastprodukter kan erstatte eller supplere metallkonstruksjoner, og siden vi sitter med relevant kompetanse innen plast ønsker vi å informere markedet om hvilke muligheter som finnes innen plast, uttaler Eidskrem, og fortsetter: - Ta eksempelvis bransjer som finnes i tilknytning til vann, VVS, offshore, subsea og maritim sektor, her finnes det en rekke anvendelsesområder der plasten hører hjemme. Det kan dreie seg om tetninger eller slitedeler der spesielle plaster kan erstatte metall og man vil spare penger, tid, vekt og vedlikehold.

Vil nå maskineringsbedrifter

Undertegnede spør ofte ledere i norske produksjonsbedrifter om deres forhold til plast, og mange svarer at de ønsker å holde seg til metall siden plast krever egen kompetanse som man kanskje ikke har. Hvordan skal Astrup AS få maskineringsbedriftene til å benytte plast?

- Mange maskineringsbedrifter er kunde av oss på råvarer, men også på plastdeksling av maskinene sine. Slike lager vi i vårt verksted. Gjennom å skape en tettere dialog med bransjen kan vi øke interessen for plast. Fordelen for våre kunder vil være at de kan få tak i en større del av verdikjeden i de ordrene deres kunder plasserer, for det er gjerne slik at produkter som inneholder metallkomponenter også inneholder plastdeler. En annen mulighet er å tiltrekke oss konstruktører og designere og opplyse dem om mulighetene som ligger i plast. Det er også miljøgevinst å hente ved bruk av plast, svarer Eidskrem.

Fordeler med tett dialog

Markedssjefen lister opp argumenter for sitt syn:

- Som kunde hos Astrup AS kan man oppnå en rekke fordeler:

Du kan redusere lagerbeholdningen ved å bestille «just in time», redusere svinn, ved å kjøpe «cut to size», ta del i avdelingens store og omfattende materialkunnskaper, benytte rådgivningstjenesten om riktig plasttype til kundens behov og få utført de fleste av bearbeidingstjenestene, fra halvfabrikat til ferdig produkt, helt etter kundens ønske, uavhengig av antall. For å nå ut med budskapet vil vi gjøre oss mer synlig, vi ser for oss plastworkshops, innlegg i Maskineringsforum og NBF Brukermøte, deltakelse på messer og naturligvis i direkte møte ute hos kunde. Samtidig vil vi gjerne komme i kontakt med Maskinregisterets lesere og forhåpentligvis kunne få til en faglig dialog, oppfordrer Birger Eidskrem.

Har du spørsmål kan de rettes til redaksjonen på e-post: [email protected]

For mer informasjon om Astrup AS og deres plastavdeling besøk: http://astrup.no/plast