Bærekraftighet på Hannovermessen 2012

- Hovedtemaet ”greentelligence” er synlig i alle utstillingsområder - Ny plattform, IndustrialGreenTec - Kina er partnerlandet for Hannover Messe 2012

Foto: Joppe Næss Christensen

Publisert Oppdatert

Hannover. Med "greentelligence" som hovedtema retter Hannover Messe 2012 fokuset mot fremveksten av grønn teknologi, som stadig blir en viktigere vekstfaktor innenfor industrien. Messens mange utstillere ønsker å vise nødvendigheten av bruk av forsvarlige materialer og bærekraftige produkter i den industrielle produksjonen for å kunne oppnå konkurransedyktighet i et internasjonalt marked. Samtidig får de muligheten til å presentere ny teknologi og innovative løsninger til et internasjonalt publikum, og dette innenfor hovedområder som automasjon, energiteknologi, industrielle underleveranser og tjenester samt forskning og utvikling.

Belyser dagens utfordringer

Under Hannover Messe 2012 presenteres også nyheten IndustrialGreenTec, en plattform som tar for seg bærekraftig teknologi langs hele den industrielle verdikjeden. Hovedtemaene her er resirkulering og avfallsfjerning, tekniske tiltak i forbindelse med vassdrag - og jordvern samt støybeskyttelse. Videre rettes det fokus mot ulike tiltak for redusert luftforurensing, effektiv utnyttelse av materialer og ressurser samt tjenester i forbindelse med alt fra rådgivning til sertifiseringer. I tillegg skal utstillingsområdet Metropolian Soulutions videreutvikles. Gjennom denne plattformen ønsker messen blant annet å belyse dagens utfordringer knyttet til globalisering og klimaendringer, men samtidig presentere mulige løsninger i forbindelse med utbygging og modernisering av infrastruktur.

100 internasjonale delegasjoner

Hannover Messe 2012 skiller seg ut som verdensledende gjennom å representere mangfoldige bransjer, men også gjennom sin sterke internasjonale profil. Her samles fagbesøkere fra hele verden for å oppdatere seg på markedets nyeste løsninger og trender. Hvert år kommer over 100 internasjonale delegasjoner med representanter fra både politikk og næringsliv.

Kina er partnerland for Hannover Messe 2012. På vegne av den kinesiske regjeringen skal statlige forskningsprosjekt innenfor energieffektivitet presenteres. Her rettes det særlig fokus mot energiforsyning, intelligente energinett og systemer samt bærekraftige mobilitetsløsninger.

For mer informasjon besøk: www.hannovermesse.de