Benteler løste flaskehalsen innenlands

Kjører du BMW eller Audi eller et annet kjent bilmerke? Da er muligheten stor for at støtfangerne er produsert hos Benteler Aluminium Systems Norway AS på Raufoss.

CNC-operatør Odd Henning ved Deckel Maho-maskinen.
CNC-operatør Odd Henning ved Deckel Maho-maskinen.
Publisert Oppdatert
Programmeringen er utført i Edgecam.
Programmeringen er utført i Edgecam.

Sakset fra bedriftens hjemmeside: "Tette markedsinngrep kombinert med våre verktøy-, utviklings- og testavdelinger gir en kompetanse som gjør Raufossmiljøet ledende på verdensbasis."

En bedrift som er verdensledende innen kollisjonssikring av biler har et naturlig behov for å bruke den fremste teknologien gjennom hele produksjonsprosessen. Skal sluttresultatet bli kvalitativt og prismessig ledende, stilles de samme strenge krav gjennom hele fremstillingsprosessen. Krav som gjør det nødvendig å utnytte tilgjengelig produksjonsteknologi optimalt.

På strak arm

Prosessteknikker CNC Arnstein Thomassen fra Benteler Aluminium Systems Norway AS i Raufoss fikk en kjent utfordring. Benteler stod overfor et behov for å programmere NC-koder til et nytt produkt som det hastet med å få maskinert i en Deckel Maho DMU 60 eVo med Siemens 840D styring. Ledig kapasitet var ikke tilgjengelig internt.

Hvordan dere løste denne utfordringen?

- Nærmest ved en tilfeldighet fikk vi kjennskap til teknologibedriften Jærtek, og CAM-avdelingen der tok utfordringen på strak arm forteller Thomassen.

Høy kompetanse i Norge

På kort varsel gikk Jærtek inn og tilordnet postprosessor til denne avanserte femakse simultanmaskinen som produserer verktøy til støtfangerproduksjonen. 3D-modell av verktøyene ble sendt over, og selve programmeringen utført i Edgecam. NC-kodene ble verifisert og simulert i VERICUT. Deretter kom Jærtek's CAM-konsulent til Raufoss, leverte programmene, og var behjelpelig under igangkjøringen i maskinen.

- Vi er godt fornøyd med å ha funnet en underleverandør på programmeringssiden som på kort varsel kunne trå til og avhjelpe denne situasjonen. Det å være teknologisk og leveransemessig førende på verdensbasis gjør det innimellom nødvendig å søke samarbeid med eksterne teknologileverandører, og da er det særs positivt at vi finner høyteknologisk kompetanse innen eget land, avslutter Thomassen.

For mer informasjon besøk: http://www.jaertek.no/hjem eller http://www.raufossindustripark.no/pbedrifter/hydro_alstruc.html

Jærtek tilordnet postprosessor til denne avanserte femakse simultanmaskinen som produserer verktøy til støtfangerproduksjonen.
Jærtek tilordnet postprosessor til denne avanserte femakse simultanmaskinen som produserer verktøy til støtfangerproduksjonen.