Bli med på Maskineringsforum i oktober!

Maskineringsforum er et faglig forum tilknyttet Norsk Industri som skal fremme utviklingen av prosesser, verktøy, maskiner og fabrikkdrift knyttet til materialavvirkende bearbeiding.

Måling i maskin er mer og mer vanlig i sponfraskillende industri. Foto: Renishaw

Måling i maskin er mer og mer vanlig i sponfraskillende industri. Foto: Renishaw

Publisert Oppdatert

Du har kanskje deltatt eller les om Maskineringsforum før og da vet du at dette er en møteplass der industriens aktører samles og får faglig påfyll. Som regel kjøres et par samlinger i året og felles for disse møtene er at det faglige rammes inn av hyggelig sosialt samvær.

Neste Maskineringsforum finner sted 16.-17. oktober 2013 på Raufoss.

Tema denne ganger er "Kvalitetskontroll i automatiserte prosesser".

Styrets sammensetning

Følgende personer deltar i styret og sammen sørger de for å finne spennende temaer til hver samling:

Øystein Holte, Kristiansands Skruefabrik& Mek. Verksted AS, styreleder

Knut Stokland, TeenessAS

Leif Andersen, Volvo Aero Norge AS

Knut Sørby, NTNU

Terje Juul Barstad, Rolls-Royce Marine AS

Har du innspill eller ideer til tema og/eller foredragsholdere og bedrifter som bør besøkes kan du kontakte styrets medlemmer eller Knut Solem, bransjesjef i Norsk Industri på telefon: 23 08 88 37, e-post: [email protected]