Bättre kommunikation skulle inte skada

Många svenskar är av uppfattningen att en mekanisk verkstad är smutsig och tråkig. Att flertalet mekaniska verkstäder är högteknologiska arbetsplatser med IT, kvalificerade arbeten och intresseväckande utmaningar, känner merparten av medborgarna inte till.

Publisert Oppdatert
Per Sjögren mener industrien bør bli bedre på å kommunisere.

Per Sjögren mener industrien bør bli bedre på å kommunisere. Foto: Verkstadstidningen

För verkstadsindustrin kan allmänhetens skeva bild av industrin bli ett stort problem. En viktig utmaning för företagen framöver är att hitta personal för att ersätta de som går i pension. Redan idag är det många verkstadsföretag, framför allt de små, som anser att det är mycket svårt att hitta kvalificerad arbetskraft.

Om vuxna har en förlegad bild av verkstadsindustrin är det inte underligt om ungdomar får en otidsenlig föreställning av industrin och därför inte är intresserade av en framtid där.

Många som jag pratar med i branschen hävdar att den dåliga imagen av verkstadsindustrin till stor del beror på negativ medierapportering. När verkstadsindustrin förekommer i tidningar och tv handlar det om avskedanden, nedläggningar eller utflyttning av produktion till låglöneländer.

Självklart domineras rapporteringen av detta, några artiklar om hur vardagen ter sig för verkstadsföretagen, hur den tekniska utvecklingen ser ut eller andra frågor om industrin, förekommer knappast i dagstidningar.

Merparten av journalisterna på svenska dagstidningar vet inte mycket om verkstadsindustrin, vill denna industri att medier ska uppfatta dem på ett mer korrekt sätt är bättre kommunikation/marknadsföring en väg att använda sig av.

Ska man vara krass så är verkstadsindustrin inte särskilt bra på att skapa intresse om sig själv. Efter tio år på Verkstadstidningen har jag upplevt flera exempel på dålig kommunikation, bland annat den pressrelease som kom till tidningen en dag.

Pressmeddelandet var på två sidor, på första sidan rabblades allt möjligt om företaget upp, information om avsändarens budskap fanns först på sidan två. Där kunde man läsa att företaget hade genomfört en mångmiljoninvestering i en automationslösning.

Den upplysningen skulle ha funnits högst upp i meddelandet, inte placerats i slutet av det. Nu läste jag hela pressmeddelandet eftersom jag är genuint intresserad av verkstadsindustrin. Vid en allmän tidning hade de med stor sannolikhet sett releasen som irrelevant svammel och slängt den.

Att producera på ett effektivt sätt är självklart viktigt för verkstadsindustrin, men att få ut bra kommunicerande budskap till pressen är också angeläget.