Dansk undersøkelse: høyere ulykkesrisiko ved skiftarbeid

Det er større risiko for å komme ut for en arbeidsulykke om man arbeider skift og natt, enn om man arbeider på dagtid, viser en ny, dansk undersøkelse. Også i Norge er ulykkesrisikoen ved skiftarbeid større.

Risikoen for arbeidsskader for personer som jobbet skift eller turnus er høyere enn for dem som ikke jobber skift.
Risikoen for arbeidsskader for personer som jobbet skift eller turnus er høyere enn for dem som ikke jobber skift. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert Oppdatert

I et samarbeidsprosjekt mellom Chalmers tekniske Högskola i Sverige og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark er to kjemiske virksomheter undersøkt. Resultatene viser at det er mindre sikkert å arbeide skift enn å ha dagvakter, melder arbejdsmiljoviden.dk.

- Vi antar at grunnen til at det er farligere å arbeide skift enn dagvakter i de aktuelle virksomhetene, er at de utfører forskjellig type oppgaver. De som arbeider om dagen er ikke så tett på produksjonen som skiftarbeiderne, sier Peter Kines, forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

En annen forskjell på dag- og skiftarbeid i undersøkelsen var at ledelsen var mest tilstede på dagtid.

- En teori er at medarbeidernes fokus på sikkerhet ikke er så dominerende når ledelsen er fraværende, sier Kines.

Dobling av risiko ved skiftarbeid

STAMI ga i 2010 ut en rapport om arbeidsskader, hvor man fant en nær dobling av risikoen for arbeidsskader for personer som jobbet skift eller turnus. I en STAMI-rapport om arbeidstidsordninger fra 2008 var konklusjonen at nattarbeid alene gir en høyere risiko for ulykker enn dagarbeid, og roterende nattskift gir høyere risiko enn fast nattarbeid.

- At roterende nattskift gir høyest ulykkesrisiko kan skyldes større grad av døgnrytmetilpasning ved fast nattarbeid enn ved roterende skiftarbeid. Dette underbygges både av studier på funksjon, og indikasjoner på at "b akover-roterende" skift er verst, sier overlege Hans Magne Gravseth ved STAMI.

- På den annen side er det indikasjoner på at det er andre helsefarer knyttet til fast nattarbeid, i hvert fall hvis man arbeider mange netter etter hverandre. Her må fordelene og ulempene veies opp mot hverandre.

En ny, oppdatert versjon av STAMI-rapporten om arbeidstid og helse, der også problemstillinger rundt skiftarbeid drøftes, kommer snart ut. Denne rapporten presenteres på et frokostseminar på STAMI 20. februar.

For mer informasjon besøk: STAMI