Danskene inntar Den Tekniske Messen

Danske virksomheter med interesser i norsk metall- og maskinindustri går sammen om en fellesstand på Den Tekniske Messen.

Danskene stiller med 15 bedrifter på fellesstand på årets messe.

Danskene stiller med 15 bedrifter på fellesstand på årets messe.

Publisert Oppdatert

På messen har et nettverk bestående av 15 danske bedrifter gått sammen om å presentere det ypperste av dansk metallindustri på en fellesstand. Alle bedriftene har det til felles at de enten er, eller meget gjerne, vil være underleverandører til norsk metall- og maskinindustri.

Høyt spesialiserte

Det er snakk om noen av Danmarks mest kompetente og høyt spesialiserte virksomheter som vil presentere en bred og allsidig portefølje av produkter, systemer og spesiallagde maskinkomponenter.

Primus motor og koordinator for fellesstanden er Center for Underleverandører, i samarbeid med Danmarks Ambassade i Oslo og Danmarks Eksportråd.

Skape nye kontakter

Hos Center for Underleverandører forteller direktør Knud Hareskov om initiativet:

- Vi har flere ganger deltatt på Den Tekniske Messen med en fellesstand hvor vi presenterer en rekke av Danmarks mest kompetente underleverandørbedrifter. Kjennetegnet for denne type virksomheter er en meget stor fleksibilitet samt en særdeles høy presisjon og kvalitet i sluttproduktet, og det er parametre som den norske industrien vekter høyt når de skal velge samarbeidspartnere. Målet med bedriftenes deltakelse er at man gjensidig kan knytte mange nyttige bånd, avtaler og partnerskap mellom dansk og norsk metall- og maskinindustri. Det er også viktig for oss at vi blant deltakerne får etablert partnerskap og allianser som i fellesskap kan utfordre, ikke kun det norske markedet, men også andre interessante eksportmarkeder. Det har man gjort tidligere og det er vi overbevist om vil skje igjen også i år, fastslår Hareskov.

Viktig med fokus på Norge

Han vurderer at det i høy grad er viktig for danske underleverandører å fokusere på det norske markedet.

- En økende spesialisering og et svingende dansk marked nødvendiggjør at bedriftene utvider med nye geografiske markeder. Og nettopp Norge er for danske bedrifter et naturlig geografisk nærmarked i likhet med eksempelvis Sverige og Tyskland, konkluderer Knud Hareskov.

Ytterligere informasjon: Kontakt Knud Hareskov på dir. tlf.2025 3277.