Design Pilot åpner helt nye dører

Mottakerne melder om større vilje, mer tillit og nytt og spennende samarbeid. Nå kan du søke Design Pilot 2012 om støtte til dine ideer.

Publisert Oppdatert

- Design Pilot-prosjekter har vært en viktig inngang for spennende og langvarige samarbeid med bedrifter som ikke tidligere har brukt design, forteller Kaja Misvær.

Hun er partner og leder for tjenesteinnovasjon i Designit, som mottok midler fra Design Pilot i fjor til et prosjekt sammen med Utlendingsdirektoratet.

- Har endret næringsliv og marked

Designit har opplevd en stor endring i næringslivet og markedet for design etter at Design Pilot-programmet kom på banen. Misvær forteller videre om større forståelse for viktigheten av å inndra brukerne tidlig i innovasjonsprosesser.

- I tillegg har Design Pilot bidratt til større tillit til oss som designere, og en vilje å bruke design som verktøy for innovasjon på strategisk nivå i bedriftene, hvor det også anerkjennes at designeren har en viktig og verdiskapende rolle.

Vil bygge videre på Design Pilot-erfaringene

- Vi opplever at designdrevet innovasjon er riktig metode for å utvikle nye produkter. Det er helt avgjørende å få brukernes innspill inn i prosessen, og å ha en metodisk tilnærming til prosessen. På denne måten reduseres risikoen for å utvikle gale løsninger betydelig, sier Rolf Andreas Wigand, managing director i Vestdavit AS.

Bergensfirmaet Vestdavidt er en av verdens ledende produsenter av ulike arbeidsbåter, livbåter og flåter, og var et av Design Pilot-prosjektene i 2010. Nå tar de med seg en båtlast med ny kunnskap inn i fremtiden.

- For Vestdavit har Design Pilot vært en vekker for det tekniske miljøet i bedriften, som nå bedre forstår verdien av design som en del av innovasjonsprosessene. Vi kommer til å gjennomføre flere utviklingsprosjekter i årene som kommer, og vi vil bygge videre på de gode erfaringene vi har fått gjennom Design Pilot.

Fjerde runde allerede igang

Design Pilot gir økonomisk støtte til idéutvikling, og skal bidra til utvikling av helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer. Ordningen er en del av regjeringens innovasjonssatsning, og har siden 2009 delt ut 20 millioner kroner til 54 norske virksomheter.

Høsten 2011 ble det klart at ordningen videreføres i 2012, og den 1. februar åpnet igjen søknadsskjemaet. Frem til og med 31. mai er det dermed mulig å søke Design Pilot og støtte til idéutvikling. Design Pilot støtter prosjekter som både utforsker brukernes bevisste og ubevisste behov og som involverer egne eller innleide designere i idéfasen.

For mer informasjon besøk: www.norskdesign.no

Kilde: Norsk Designråd