Endret maskinrengjøring ga besparelser og redusert miljøbelastning

Helt tilbake i 2012 kontaktet SBS A/S Brødrene Dahl og SCA med ønske om å redusere forbruket av tørkepapir og rengjøringskluter – og det kan i dag merkes både på økonomi så vel som miljø.

Publisert Oppdatert

Med sine 420 ansatte er SBS A/S en sterk regional drivkraft på Jylland, som hovedsakelig produserer og distribuerer bremse- og friksjonsdeler til biler, motorsykler, industri- og energianlegg som for eksempel til store vindmøller.

Satte ny standard

Hos SBS A/S sitter Brian Lysdahl, som er innkjøpssjef og ansvarlig for "Sourcing", som i dagligtale handler om forbruk av ressurser. Brian har satt helt nye standarder for besparelser ved ganske enkelt å sette kritiske søkelys på forbruket av alt fra lysstoffrør, lamper, papir, såpe, verktøy, ørepropper, vann osv.

- Vi startet i 2012 da vi gikk inn og vurderte vårt forbruk av diverse materialer og behov, forteller Brian Lysdahl og forklarer; at det helt banalt handlet om å se på alt det som berørte vår forretningsdrift. Vi tok en prat med vår leverandør Brødrene Dahl, som også formidler Tork tørke-, rengjøring- og hygieneprodukter. I den forbindelse kom vi i direkte kontakt med SCA som eier Tork, og ba dem om råd om hva vi kunne forbedre innenfor tørking, rengjøring og hygiene. Forbruket vårt var for høyt og vi kjørte for mye tørkepapir til forbrenning, i tillegg brukte vi for mange ressurser internt på avfallshåndtering, sier Brian Lysdahl.

SCA gjennomgikk hele produksjonen, og SBS A/S fikk deretter råd om tørking av maskiner, olje og om hygiene generelt. Hvor de tidligere løsningene for maskinrengjøring i praksis betydde stort papirforbruk, så medførte rådene at SBS innførte nye dispensere med papir i separate ark til tørking av alle maskiner og på toalettene.

- Vi fikk nye standardiserte løsninger hvor miljø og funksjonalitet var tenkt inn i produktet helt fra starten. Faktisk betydde dette at vi gikk adskillige kvaliteter opp i tørkepapir, men tilsvarende mere ned i forbruk. Vi merker det daglig på antallet avfallscontainere og bortkjøring av avfall. Det som ble innført var å tenke tørking, ikke bare som én standardløsning for alle maskiner, men som flere løsninger, hvor maskiner som krever mere tørking trenger flere papirark for å utføre jobben, og motsatt på maskiner som ikke blir like skitne. Det fungerer utmerket, derfor er det nyttig å snakke med en ekspert og få konkrete råd. Det er optimalt når rådene resulterer i besparelser og bringer oss i forkant på utviklingen, sier Brian Lysdahl og legger til; at denne type samarbeide er veien til besparelser på forbruk og miljø. Vi kan fra neste år gå i gang med å måle selve besparelsen måned for måned, men allerede nå kjører vi markant færre avfallscontainere ut, og vi har slett ikke de samme utgiftene til tørking som vi hadde tidligere, avslutter Brian Lysdahl.

For mer informasjon besøk: www.tork.no