Enova vil satse milliarder på industrien

I løpet av de neste årene vil Enova bruke opptil tre milliarder kroner på energieffektivisering i norsk industri.

Publisert Oppdatert
- Vi ønsker å samarbeide med industrien for å øke den bevisstheten, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

- Vi ønsker å samarbeide med industrien for å øke den bevisstheten, sier Nils Kristian Nakstad, adm. direktør i Enova.

- Nå er tiden inne for at industrien realiserer potensialet og dermed gevinstene som følger av en satsning på energieffektivisering og fornybar energi, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova har som mål at norsk industri skal være verdensledende på energieffektiv produksjon.

- For Enova er industrien viktig fordi sektoren står for en tredjedel av den landbaserte energibruken i Norge, og fordi potensialet for energiomlegging og energieffektivisering i industrien er stort. Totalt kan industrien effektivisere opp mot 20 TWh, sier Nakstad.

Energiledelse

Nakstad sier Enova nå vil samarbeide enda tettere med industrien for å utløse de betydelige investeringene som ligger der.

Enova har lansert et nytt program for introduksjon av energiledelse i industrien, og styrker tilbudet til industrien ytterligere. Gjennom dette programmet gir Enova støtte til nødvendige analyser og etablering av tiltakslister i bedrifter som etablerer energiledelse.

- Totalt kaster industribedrifter årlig bort 1,5 milliarder kroner som følge av manglende bevissthet og kompetanse. Vi ønsker å samarbeide med industrien for å øke den bevisstheten, sier Nakstad.

Konkurranseevne

Enova har gjennom ti år arbeidet for å utløse energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Siden Enovas oppstart i 2001 har samarbeidet med industrien ført til avtaler om effektivisering og omlegging på 4,3 TWh. Nær halvparten av dette er gjennomført og industrien jobber med ytterligere tiltak for å realisere målene.

- For industrien vil kontroll over energibruken være et betydelig bidrag til egen konkurranseevne i et stadig tøffere internasjonalt marked. I tillegg vil fortsatt effektiv utnyttelse av norsk vannkraft gi en meget klimavennlig industriproduksjon i Norge sammenlignet med mange andre land, sier Nakstad.

For mer informasjon kontakt områdeleder Industri, Marit Sandbakk, tel. + 47 470 12 326 e-post: [email protected]