Gode grunner til å delta på SWW:

Faglig vitaminsprøyte som inspirerer

Når 4500 deltakere reiser til Orlando i Florida er det for mer enn å treffes over en god middag, for SolidWorks World 2013 viste at det voksende antall brukere verden over har stor nytte av å komme sammen.

Med en god porsjon humor illustrerte man nyhetene i SolidWorks 2014 gjennom ""kreative"" produkter tatt frem i SolidWorks.

Med en god porsjon humor illustrerte man nyhetene i SolidWorks 2014 gjennom ""kreative"" produkter tatt frem i SolidWorks.

Publisert Oppdatert
SolidWorkssjefen Bertrand Sicot smiler fornøyd når han forteller at man har solgt to millioner lisenser.

SolidWorkssjefen Bertrand Sicot smiler fornøyd når han forteller at man har solgt to millioner lisenser.

Art Thompson, i midten, teknisk prosjektleder i Sage Cheshire, fortalte hvordan man gikk frem for å lykkes med prosjektet til Felix Baumgartner: ""One Giant Fall for Mankind.""

Art Thompson, i midten, teknisk prosjektleder i Sage Cheshire, fortalte hvordan man gikk frem for å lykkes med prosjektet til Felix Baumgartner: ""One Giant Fall for Mankind.""

Flyvende roboter på størrelse med et A5-ark kan utføre ulike oppdrag, også å jobbe sammen i en flokk og bygge hus. Se web: http://www.youtube.com/watch?v=4ErEBkj_3PY

Flyvende roboter på størrelse med et A5-ark kan utføre ulike oppdrag, også å jobbe sammen i en flokk og bygge hus. Se web: http://www.youtube.com/watch?v=4ErEBkj_3PY

En fugl som fløy med egne vinger skapte jubel og stor applaus da Festo viste hvor langt de har kommet innen forskning.

En fugl som fløy med egne vinger skapte jubel og stor applaus da Festo viste hvor langt de har kommet innen forskning.

Elias Knubben fra Festo viser hvordan man kan få til bevegelse i den lille delen som både benyttes i vingene på fuglen som fløy rundt i konferansesalen og i robotgripehender som Festo utvikler.

Elias Knubben fra Festo viser hvordan man kan få til bevegelse i den lille delen som både benyttes i vingene på fuglen som fløy rundt i konferansesalen og i robotgripehender som Festo utvikler.

I messehallen stilte samarbeidspartnere ut, her ser vi en knekke fra Amada med egen plateprogramvare.

I messehallen stilte samarbeidspartnere ut, her ser vi en knekke fra Amada med egen plateprogramvare.

Produktmarkedssjef Mark Schneider viste nyheter i SolidWorks Plastics.

Produktmarkedssjef Mark Schneider viste nyheter i SolidWorks Plastics.

3Dexperience Plattform forklares av Dassaultsjefen Bernard Charles.

3Dexperience Plattform forklares av Dassaultsjefen Bernard Charles.

- I år får mange det de har ventet på ¿ nemlig eDrawings for android. Løsningen blir klar senere i år, kunne Andrew Cresci, fra SolidWorks samarbeidspartner Nvidia Corp, fortelle.

- I år får mange det de har ventet på ¿ nemlig eDrawings for android. Løsningen blir klar senere i år, kunne Andrew Cresci, fra SolidWorks samarbeidspartner Nvidia Corp, fortelle.

Det er et programvareselskap i vekst som stolt viser frem sine positive tall, det store økende antall brukere og de mange endringene som er fasit siden siste SolidWorks World, som var i San Diego 2012.

Målet den gang var å nå to millioner brukere, det har man nådd, samtidig fokuseres det minst like mye på at SolidWorks skal lytte til brukerne hva endringer og forbedringer i produktene angår. Alt innfris, nesten som i Disneys eventyr.

Bredt program

Og det er nettopp i Disneys verden vi befinner oss, både hotellet bærer tegnefilmskaperens navn likeså stedet der det årlige kveldsarrangementet foregår, der programvareutviklere, forhandlere, brukere og fagpressen møtes til sosialt stevne. 4500 personer deltar, ikke bare på sosiale aktiviteter, men mest i de ulike presentasjonene som holdes enten som fellesmøter i 150 workshops, pressemøter eller uformelle samtaler i partnerpaviljongen. Sistnevnte er en slags messe der SolidWorks samarbeidspartnere og leverandører av støtteverktøy og tjenester stiller ut med egne stands, omkring 100 i antall.

Programmet hver av de tre dagene er tettpakket og tempoet i korridorene, matkøene og under presentasjonene er imponerende!

General session inspirerer

Hver morgen stiller de fleste av deltakerne til felles presentasjon av SolidWorks' verden - General session. Her møter vi eiere, ledere og de mange spesialistene som bidrar til å skape det dynamiske programvaremiljøet SolidWorks representerer. Ikke minst får vi møte samarbeidspartnere, brukere og kunder som til tider viser frem fantastiske teknologier og kreative måter å anvende programvareteknologien på.

Et av de mest imponerende prosjektene som ble vist var Felix Baumgartner "One Giant Fall for Mankind." Art Thompson, teknisk prosjektleder i Sage Cheshire, som ledet Baumgartner rekordhopp fra kanten av rommet (38.934 meters høyde!), tok tilhørerne bak kulissene i det berømte hoppet. Thompson forklarte hvordan Red Bull Team Stratos tok prosjektet fra idé til design og gjennomføringen. Han ga en intim titt på forsøket som forandret romfarten for generasjoner framover. Blant annet sa han at dersom han hadde visst hvor mange muligheter som finnes i SolidWorks hadde det kunnet gjort prosjektet vesentlig lettere. - Vi brukte bare det vi kunne i programmet, men når jeg ser hvor mange prosesser vi kunne forenklet gjør jeg meg noen tanker om hvor mye tid og arbeid vi kunne spart oss, sa Thompson.

Hovedtaler den andre dagen av konferansen fokuserte på robotikk og hvordan dyktige designere oppdager nye tilnærminger til menneske/robot-samhandling og atferd. Vijay Kumar, professor ved University of Pennsylvania, delte sine erfaringer med å lage svermer av smidige flyvende roboter. Her fikk vi se hvordan man klarte å få de små skapningene til raskt å manøvrere seg gjennom små åpninger og observere eksempelvis et rom i et bygg som har vært utsatt for jordskjelv, eller flyvende roboter som bygger hus sammen.

Elias Knubben, leder for Corporate Bionic prosjekter på Festo, en ledende leverandør av pneumatisk og elektrisk automatiseringsteknologi, presentere noen av prototypene fra Bionic Learning Network. En av disse, en fugl, ble demonstrert flyvende over hodene på drøyt fire tusen seminardeltakere. Fuglen flyr på samme måte som en vanlig fugl - med vingene!

På dag tre av SolidWorks World ble fremtiden og utviklingen av neste generasjon av flotte designfagfolk presentert. Thomas Atchison, leder av Mavericks Civilian Space Foundation, fortalte hvordan det var å bygge verdens første sivile romprogram. Unge studenter får her muligheten til å lære mye nytt gjennom å bygge og skyte opp raketter. - Hver eneste rakett er et nytt forskningsprosjekt som gir studentene unik erfaring innen en rekke ulike fagområder, sa Atchison.

Hver dag av konferansen var det satt av tid til indremedisinsk innhold som eksempelvis; brukerforslag - kåring av beste forslag til forbedring av SolidWorks eller beste forhandler. Naturligvis brukes det tid på å presentere nyheter.

Nytt i SW

I tillegg til å annonsere at SolidWorks har klart å selge to millioner lisenser opplyses det også om at 25.000 skoler benytter programvaren og yngste bruker er ni år gammel. 530.000 er medlem av SolidWorks på Facebook og at man ønsker å oppnå enda bredere interesse for programvarehuset gjennom det nystartede nettstedet: MySolidWorks.com

90 prosent av endringene fra 2012 til 2013 kommer fra brukere, og det vektlegges den nære kontakten man har til denne gruppen, ikke minst takket være allestedsnærværende forhandlere over hele kloden. Kundetilfredsheten har økt fra 89 i 2007 til 94 prosent i 2012.

Nyheter er naturligvis enklere og raskere måter å utføre konstruksjon og design på, samtidig som man viser hvilke forbedringer man har gjort i de ulike programvaremodulene, blant annet innen SolidWorks Plastics. Her er simulering viktig og sprøytestøping er der SolidWorks satser på å bli den viktigste programvaretilbyderen.

eDrawings ble vist på iPad i fjor, i år kommer som ventet eDrawings for android, det til stor jubel fra mange av konferansedeltakerne.

Selv om det ble kommunisert at man har fokus på bærekraftig utvikling mangler det gode verktøy for kalkyler i de ulike programvaremodulene. Dette er noe som vil presse seg frem etter hvert mener programvareprodusenten.

SolidWorks 3Dexperience

Dassault Systems eier ikke bare SolidWorks men også en rekke andre programvareløsninger rettet inn mot design, konstruksjon og produksjon. Med konseptet 3Dexperience Plattform mener Dassault at man har klart å skape en helhetlig måte å tenke design på med hjelp av 3D-programvare. For å illustrere dette har man laget en presentasjon som viser i hvilke ulike stadier man tar i bruk de forskjellige Dassault-programmene, og gjennom en tenkt prosessrekkefølge kan man oppnå raskere utvikling, mer praktisk bruk av data gjennom hele livsløpet for hvert produkt, og at det hele da skal være med på å øke konkurransekraften til brukerne. Dette er ikke nytt tankegods, men man forsøker nå i større grad enn før å se livstidssyklusen til de produktene man skaper i en enkelt sammenheng, med bruk av programmer fra samme hus.

Gode grunner til å delta

SolidWorks World handler like mye om sosiale verdier som faglige. Selve rammen til dette "religiøse vekkelsesmøtet" er snekret sammen av fagmøter, enten de er workshops, demonstrasjoner eller sertifiseringer. Men, det er også et stort rom for å sosialisere og bygge nettverk. Siden samarbeidspartnerne til SolidWorks også stiller sterkt, blant annet i messehallen som i år rommet et hundretalls partnerbedrifter, får man kontakt med veldig mange personer som bidrar til å fylle på og stimulere trangen til mer informasjon om ny teknologi og nye bruksområder for DAK/DAP og fremtidens design. Samtidig er dette er personer man treffer igjen på neste SolidWorks World og som man kanskje deler måltid med eller treffer i uformelle møter på kvelden. Og det er blant annet dette fellesskapet SolidWorks har klart å bygge opp som gjør at folk kommer tilbake år etter år.

SolidWorks World er uansett et viktig fagtreff for dem som jobber innenfor konstruksjon, design, produktutvikling og produksjon. Neste år bærer det tilbake til San Diego, nærmere bestemt 26. til 29. januar.

For mer informasjon besøk: gå til websideeller gå til webside

Hele 4500 deltok på årets SolidWorks World i Florida, USA.

Hele 4500 deltok på årets SolidWorks World i Florida, USA.