Får kvaliteten underveis

Hvorfor oppdage feil først i sluttkontrollen når du kan kontrollere underveis og fjerne problemene før de har oppstått? Ja, det er en av suksessoppskriftene til maskineringsbedriften Aarbakke AS på Bryne. Nylig investerte bedriften i en optisk målemaskin som skal stå ute i produksjonen.

Energiske Inge Brigt Aarbakke er alltid på hugget etter ny teknologi og metoder for forbedring. Vi får kvaliteten underveis og behøver ikke flikke etterpå, det er enormt besparende, uttaler bedriftslederen.

Energiske Inge Brigt Aarbakke er alltid på hugget etter ny teknologi og metoder for forbedring. Vi får kvaliteten underveis og behøver ikke flikke etterpå, det er enormt besparende, uttaler bedriftslederen. Foto: Joppe Næss Christensen

Publisert Oppdatert
Den optiske målemaskinen er svært enkel i bruk. Hver operatør plasserer delen i maskinen og utfører måling på få sekunder. Dette er tidsbesparende og øker kvalitetskontrollen betraktelig, sier Jon Fosse som demonstrerer maskinen for oss.

Den optiske målemaskinen er svært enkel i bruk. Hver operatør plasserer delen i maskinen og utfører måling på få sekunder. Dette er tidsbesparende og øker kvalitetskontrollen betraktelig, sier Jon Fosse som demonstrerer maskinen for oss. Foto: Joppe Næss Christensen

Den nye optiske målemaskinen type Jenoptik Hommel Etamic opticline C314er levert av Ravema AS. Maskinen er den første i sitt slag i Norge.

Den nye optiske målemaskinen type Jenoptik Hommel Etamic opticline C314er levert av Ravema AS. Maskinen er den første i sitt slag i Norge. Foto: Joppe Næss Christensen

Her er det Lean også i måleavdelingen. Kvalitet står høy hos oss, fastslår Magne Mæland, leder av kvalitetsavdelingen.

Her er det Lean også i måleavdelingen. Kvalitet står høy hos oss, fastslår Magne Mæland, leder av kvalitetsavdelingen. Foto: Joppe Næss Christensen

Daglig kjøres 2500 jobber i verkstedet til maskineringsbedriften Aarbakke AS. Cirka 11.000 operasjoner utføres daglig og det sier seg selv at kontroll av operasjoner og prosesser er en nødvendighet. Her står ikke Aarbakke tilbake for noen - kontroll er innlemmet som et ledd i alle prosesser, og et styringsverktøy sikrer alle involverte full oversikt og kontroll.

Hvordan foregår dette i praksis?

- Styringsverktøyet gjør det mulig å følge alle deler fra råvare til ferdig produkt. Alle deler merkes og dokumentasjon følger delene gjennom alle prosesser. Kontroll gjøres underveis i de ulike prosessene, både før maskinering, mens maskinene går og etterpå. Dermed unngår vi at feil oppdages først etter at produktet skulle vært ferdig, slik som i gamledager med den klassiske sluttkontrollen. Vi får kvaliteten underveis og behøver ikke flikke etterpå, det er enormt besparende, svarer Inge Brigt Aarbakke mens vi vandrer rundt i den store maskinhallen på Bryne.

Han er tilbake som daglig leder og det virker som om industribyggeren stortrives med det.Her står over 60 maskiner, de fleste av dem heter Mazak.

Lean papirløs produksjon

- Det som har skjedd hos oss er at hele produksjonen er med i kontrollprosesser og kvalitetsavdelingen er støttegruppe for operatørene. Det er mye Lean tenkning hos oss, noe du vil se ute i hver celle. Hver enkelt kjører sitt eget 5S-prosjekt som er operatørstyrt. Alle er 5S-sertifisert. 5S er en evig prosess. Ved hjelp av et egenutviklet system kjøres papirløs produksjon. Alle registreringer ligger inne i systemet, type måleskjema, rapporter og avvik. Det virker forebyggende når kontrollen skjer underveis i produksjonen. Vi får tilbakemelding med en gang og ser lettere hvor avvikene er. Resultatet er økt kvalitet og økt aktivitet samt færre reklamasjoner, forklarer Rolf Thu, produksjonsdirektør i Aarbakke AS.

Ny målemaskin først i Norge

Bedriften er viden kjent for sine levende appelsintrær i verkstedshallen og flotte fasiliteter. Vi passerer den nye spa og treningsavdelingen for ansatte, og stopper opp ved målerommet. Her står den nye optiske målemaskinen fra Jenoptik - Hommel Etamic opticline C314. Maskinen er levert av Ravema AS og regionsjef for Hoffmann-Grop, Åsmund Håvik fra Ravema, forklarer:

- Dette er et svært innovativt produkt. Tidligere har optiske målemaskiner vært forbundet med for lav nøyaktighet, men de siste årene har teknologien utviklet seg slik at dette nå i større grad blir en del av fremtiden. Ravema har store kunder som Volvo og Scania som har benyttet optisk måling i noen år allerede, men i Norge er Aarbakke AS som vanlig langt fremme med å være blant de første til å skaffe seg slikt utstyr, for å effektivisere sin kvalitetskontroll.

Vil ha måling ved maskinene

- Ja, vi merker en markant endring. Før var kontrollområdet en flaskehals og operatørene sto i kø for å måle, nå utfører de målingene selv. Ved "OK" etter måling går informasjonen fra målingen direkte til "infopakken" som følger hver del gjennom alle prosessene. Det som nå gjøres på sekunder tok tidligere mange minutter å utføre. Dessuten er målemetoden mer nøyaktig enn den vi benyttet før, kommenterer Magne Mæland, leder for kvalitetsavdelingen.

I praksis må operatørene bringe rene deler fordi målemaskinen er så nøyaktig, den måler mindre enn tre tusendelers nøyaktighet. Selve målingen tar cirka ett sekund per toleranse. Produktet blir skannet og en tegning kommer opp på skjermen i målemaskinen. Man setter målepunkter på tegningen og trykker på start.

- Målingen gjøres så raskt og er så enkelt å utføre at vi vil teste å plassere ut målemaskin i verkstedshallen. Fungerer det vil vi vurdere å investere i flere målemaskiner og plassere dem ut, sier Mæland.

Han står som fagansvarlig for opplæring av lærlinger som vil ta fagbrev i dimensjonskontroll da det ikke finnes noen med den kompetansen i skoleverket.

- Akkurat nå har vi en kvinne som skal avlegge fagprøve før sommeren, hun blir første kvinne som tar fagbrev i dimensjonskontroll, legger Mæland til.

Aarbakke har tradisjon for å fokusere på lærlinger og har totalt hatt hundre lærlinger innom bedriften som alle har tatt fagbrev. Mange av disse jobber fortsatt ved bedriftene eller i regionen.

Etter bedriftsomvisningen og maskindemonstrasjon forstår jeg at det er gode grunner til at Aarbakke AS tiltrekker seg lærlinger og har lite gjennomtrekk, den moderne industribedriften har mye å by på for ansatte, kunder, og for nysgjerrige journalister.

For mer informasjon besøk: www.aarbakke.no og www.ravema.no