Nøyaktig måling en suksessfaktor:

Finske Wärtsilä velger norske Metronor

Reduksjon av medgått tid til kvalitetskontroll er en av årsakene til at det finske industriselskapet Wärtsilä valgte det norske målesystemet Metronor.

Opprettet

Wärtsiläs sterke globale markedsposisjon illustreres av at 1 prosent av verdens energi er produsert av kraftverk som er levert av Wärtsilä, og at hvert tredje skip på havet er drevet av Wärtsilä maskineri. Verdt å merke seg er også Wärtsiläs serviceprogram; på verdensbasis er hvert annet skip supportert av Wärtsilä.  Selskapets suksess kommer av selskapets evne til stadig å fornye seg og utvikle nye produkter. Med hjelp av Metronors DUO målesystem, er de nå i stand til å gjøre det med økt effektivitet og geometrisk kvalitetssikring.

 

Store tidsbesparelser

- Kvalitet er en av hovedfaktorene til Wärtsiläs suksess. Wärtsilä opererer i sektor hvor alt må fungere til enhver tid. For eksempel, kraftverk må produsere energi hver eneste time og motorstans er ikke akseptabelt for havgående skip. For å sikre effektivitet og kvalitet så anskaffet Wärtsilä et Metronor DUO system som består av tre kameraer, og såkalte LED-pad samt LED-kit så vel som PowerInspect geometri inspeksjonsprogramvare, sier utviklingsingeniør Tero Kujamäki.

Metronor-systemet har allerede gitt stor nytte og betydelige fordeler for den finske giganten. 

– Før anskaffelsen av Metronor systemet var skanning av geometrier på innsiden av store motorblokker en meget tidkrevende prosess basert på lasermålinger og bruk av tradisjonelle instrumenter. Metronor-systemet gir oss økt effektivitet og entydige resultater som igjen gir utslag i økt produksjonstakt, sier Kujamäki og legger til:

- Metronor-systemet er for eksempel brukt på oppmåling av støpte komponenter. Vi kontroller innkommende materiale fra underleverandører og verifiserer om det har geometri som kvalifiserer for maskinering. Metronor-systemet er svært godt egnet for denne type applikasjon. Det er et velkjent problem i industrien at feil fordeling av overskuddsmateriale kan resultere i vraking eller kostnadskrevende korreksjon av deler.

Storvoluminspeksjon – en suksessfaktor

Dersom man ikke har optimal fordeling av overskuddsmateriale, så risikerer man å frese «i lufta» eller «tar for mye». 

- Vi benytter Metronor-systemet i stort omfang for å optimalisere fordeling av gods samt gjøre oppretting på fresebordet på en ekstremt effektiv og nøyaktig måte. Dermed sparer vi betydelige kostnader og kutter medgått tid. Vi bruker også systemet i produksjonslinjen hvor vi verifiserer sluttproduktets kvalitet. For eksempel så måler vi plassering av hullmønstre mot nominelt CAD-underlag. Tidligere var dette også tidskrevende prosesser som var vanskelige å gjennomføre med tradisjonelle målemetoder. Med bruk av Metronor-systemet er vi nå i stand til å måle store blokker med høy nøyaktighet samtidig som vi sparer verdifull tid, uttaler Kujamäki.

Effektive verktøy gir betydelig innsparing

Kujamäki er også imponert over Metronor-systemets rapporteringsverktøy.

- Vi bruker Metronor-systemets rapportgenerator og er veldig fornøyd med den forståelige måten den viser måleresultater relativt nominell 3D-data. Før dokumenterte vi måledata med manuelle metoder uten entydige formattering og dette gjorde at vi slet med redusert lesbarhet. Etter anskaffelsen av Metronor-systemet kan vi lese og forstå målerapporten med en gang. Fargekoding gjør at alle i organisasjonen forstår innholdet. Metronor-systemet har allerede gitt oss betydelig inntjening. Særlig har tiden det tar å verifisere geometrien til produktene gått betydelig ned. I tillegg får vi fordeler med prosessoptimalisering, innsparing på materialbruk og ikke minst reduksjonen i maskineringstid som systemet har tilført Wärtsilä organisasjonen, påpeker Kujamäki.

 

For mer informasjon besøk:

www.wartsila.com eller www.metronor.com