Nøyaktig måling en suksessfaktor:

Finske Wärtsilä velger norske Metronor

Reduksjon av medgått tid til kvalitetskontroll er en av årsakene til at det finske industriselskapet Wärtsilä valgte det norske målesystemet Metronor.

Foto: Wärtsilä

Publisert Oppdatert

Wärtsiläs sterke globale markedsposisjon illustreres av at 1 prosent av verdens energi er produsert av kraftverk som er levert av Wärtsilä, og at hvert tredje skip på havet er drevet av Wärtsilä maskineri. Verdt å merke seg er også Wärtsiläs serviceprogram; på verdensbasis er hvert annet skip supportert av Wärtsilä.  Selskapets suksess kommer av selskapets evne til stadig å fornye seg og utvikle nye produkter. Med hjelp av Metronors DUO målesystem, er de nå i stand til å gjøre det med økt effektivitet og geometrisk kvalitetssikring.

 

Foto: Wärtsilä

Store tidsbesparelser

- Kvalitet er en av hovedfaktorene til Wärtsiläs suksess. Wärtsilä opererer i sektor hvor alt må fungere til enhver tid. For eksempel, kraftverk må produsere energi hver eneste time og motorstans er ikke akseptabelt for havgående skip. For å sikre effektivitet og kvalitet så anskaffet Wärtsilä et Metronor DUO system som består av tre kameraer, og såkalte LED-pad samt LED-kit så vel som PowerInspect geometri inspeksjonsprogramvare, sier utviklingsingeniør Tero Kujamäki.

Metronor-systemet har allerede gitt stor nytte og betydelige fordeler for den finske giganten. 

– Før anskaffelsen av Metronor systemet var skanning av geometrier på innsiden av store motorblokker en meget tidkrevende prosess basert på lasermålinger og bruk av tradisjonelle instrumenter. Metronor-systemet gir oss økt effektivitet og entydige resultater som igjen gir utslag i økt produksjonstakt, sier Kujamäki og legger til:

- Metronor-systemet er for eksempel brukt på oppmåling av støpte komponenter. Vi kontroller innkommende materiale fra underleverandører og verifiserer om det har geometri som kvalifiserer for maskinering. Metronor-systemet er svært godt egnet for denne type applikasjon. Det er et velkjent problem i industrien at feil fordeling av overskuddsmateriale kan resultere i vraking eller kostnadskrevende korreksjon av deler.

Storvoluminspeksjon – en suksessfaktor

Dersom man ikke har optimal fordeling av overskuddsmateriale, så risikerer man å frese «i lufta» eller «tar for mye». 

- Vi benytter Metronor-systemet i stort omfang for å optimalisere fordeling av gods samt gjøre oppretting på fresebordet på en ekstremt effektiv og nøyaktig måte. Dermed sparer vi betydelige kostnader og kutter medgått tid. Vi bruker også systemet i produksjonslinjen hvor vi verifiserer sluttproduktets kvalitet. For eksempel så måler vi plassering av hullmønstre mot nominelt CAD-underlag. Tidligere var dette også tidskrevende prosesser som var vanskelige å gjennomføre med tradisjonelle målemetoder. Med bruk av Metronor-systemet er vi nå i stand til å måle store blokker med høy nøyaktighet samtidig som vi sparer verdifull tid, uttaler Kujamäki.

Effektive verktøy gir betydelig innsparing

Kujamäki er også imponert over Metronor-systemets rapporteringsverktøy.

Foto: Wärtsilä

- Vi bruker Metronor-systemets rapportgenerator og er veldig fornøyd med den forståelige måten den viser måleresultater relativt nominell 3D-data. Før dokumenterte vi måledata med manuelle metoder uten entydige formattering og dette gjorde at vi slet med redusert lesbarhet. Etter anskaffelsen av Metronor-systemet kan vi lese og forstå målerapporten med en gang. Fargekoding gjør at alle i organisasjonen forstår innholdet. Metronor-systemet har allerede gitt oss betydelig inntjening. Særlig har tiden det tar å verifisere geometrien til produktene gått betydelig ned. I tillegg får vi fordeler med prosessoptimalisering, innsparing på materialbruk og ikke minst reduksjonen i maskineringstid som systemet har tilført Wärtsilä organisasjonen, påpeker Kujamäki.

 

For mer informasjon besøk:

www.wartsila.com eller www.metronor.com