25 års jubilant klar for vekst:

Fredrik Svensson forbereder seg teknologisk

I landlige omgivelser utenfor Sandefjord by ligger Fredrik Svensson AS. Her ruster man seg opp til å plukke markedsandeler. Det gjør man gjennom satsing på høy kvalitet og avansert teknologi.

Produksjonsleder Vegard Hansen er meget fornøyd med de to nye Mori Seiki-maskinene. Til venstre NT4300DCG.

Produksjonsleder Vegard Hansen er meget fornøyd med de to nye Mori Seiki-maskinene. Til venstre NT4300DCG.

Publisert Oppdatert
Råvarene separeres fra hverandre for å sikre full kvalitetskontroll i alle ledd.

Råvarene separeres fra hverandre for å sikre full kvalitetskontroll i alle ledd.

Presisjonsmåling i Zeiss Contura G2.

Presisjonsmåling i Zeiss Contura G2.

Presisjonsmåling i Mori Seiki.

Presisjonsmåling i Mori Seiki.

Fredrik Svensson AS ble etablert i 1988. Bedriften har vokst jevnt og trutt og i dag sysselsetter den drøyt 20 personer. Omsetningen er på vel 30 millioner kroner. De siste fire årene har verkstedbedriften investert 20 millioner i ny teknologi. Satsing på kvalifiserte fagfolk er også noe av satsingsområdet til Fredrik Svensson AS og det er alltid lærlinger under opplæring i bedriften. Alle operatørene har totalansvar for sin produksjonsordre, det vil si de programmerer (eksempelvis i GibbsCAM), produserer og kontrollerer delene. Dette gir god fleksibilitet og skaper eierskap hos hver enkelt operatør. Bedriften benytter produksjonsstyringsystemet PRO-M.

Mer å gjøre

- Etter at vi ISO-sertifiserte oss merket vi en betydelig økning i etterspørselen av våre produkter og tjenester, uttaler Vegard Hansen, produksjonsleder hos Fredrik Svensson AS.

Over lengre tid har man sett hvilken endring markedet er i og sten for sten har man bygget kompetanse og tilpasset seg de nå meget strenge krav til presisjon, kvalitet og dokumentasjon. De siste investeringene til Sandefjordsbedriften forteller sitt.

Nøye med kvaliteten

- Vi nummererer alle deler og kvalitetssikrer med probing i maskinene før delen til slutt måles i eget målerom. Vi har mulighet til å ta ut målerapporter underveis i produksjonen. Dermed kan vi raskt foreta korrigeringer før delen er ferdig produsert. Dette øker effektiviteten og reduserer kost i tillegg til at vi har kontroll på hver eneste del der det er påkrevet. Dette for å møte markedets krav til kvalitet og sporbarhet, forteller Øyvind Sander Akerholt, kvalitetsleder hos Fredrik Svensson AS.

Nye maskiner viktig!

Over tid har det blitt vanlig at Fredrik Svensson AS velger Mori Seiki.

- Vi har fått meget god erfaring med å kjøre Mori Seiki. Dette er maskiner som er stabile og som vi vet leverer den kvaliteten vi ønsker. Når vi nå har investert i to nye maskiner er det både fordi vi ønsker å øke kapasiteten, all den tid vi får mer å gjøre, samtidig som vi søker å kjøre mer ubemannet, og da egner disse maskinene seg godt, sier Hansen.

Maskinene er av typen Mori Seiki NT4300DCG og NTX2000 - femakse multimaskineringssenter.

- Kundene forventer at vi er oppdatert med det siste innen teknologi, så da må vi møte dem på best mulig måte. Nye maskiner er viktig, ikke bare fordi de er raskere enn eldre maskiner. De byr også på en rekke nye muligheter, blant annet ferdigkjøring i en og samme oppspenning, de bruker mindre energi og kan enkelt gi den dokumentasjon som kundene krever nå til dags, som full sporbarhet og måling i maskin, forklarer produksjonslederen. - Fire maskiner av denne avanserte typen gjør oss også mer fleksible, noe som er viktig for kundene, legger han til.

Han tror ikke det går lang tid før en femte Mori Seiki er på plass.

- Vi er godt fornøyd med innsatsen fra maskinleverandøren Bergsli. De leverte og installerte den nye maskinen en måned etter bestilling! I dagens marked er rask leveranse et konkurransefortrinn, mener Hansen.

I tillegg til de to nye verktøymaskinene er det en relativt ny og kostbar målemaskin i målerommet, og enda en ny på gang.

- Vi satser hardt på topp kvalitet i alt vi gjør. Et tiltak vi har gjort for å eliminere feil er å skille sorte og hvite materialer fra hverandre på materiallageret. Det betyr i praksis at fra råvare til ferdig produkt holdes materialene fra hverandre. Dette er også et kundekrav som vi etterkommer, kommenterer Hansen.

På flyttefot

Aktiviteten er høy i det lille verkstedet i Mønnerødveien 1, og med økende maskinpark er det også behov for større lokaler.

- Vi vokser ganske raskt og dermed vokser vi ut av eksisterende bygningsmasse. Bare separering av råvarer krever mer plass en tidligere. Planen er å flytte rundt påske 2014 og prosessen med anskaffelse av nye lokaler er godt i gang.

For mer informasjon besøk www.fredriksvensson.no

- Vi verifiserer hele produksjonen fra første del til ferdig levert ordre, uttaler kvalitetsleder Øyvind Sander Akerholt.

- Vi verifiserer hele produksjonen fra første del til ferdig levert ordre, uttaler kvalitetsleder Øyvind Sander Akerholt.