Fusjon av FB Kjeder og Bevi Norge

FB Kjeder AS og Bevi Norge AS fusjonerer til ett selskap. Fusjonen trådte i kraft 1. mars 2016 og danner ett nytt selskap med firmanavn FB Bevi Norge AS.

FB Bevi Norge AS har fått ny logo.
FB Bevi Norge AS har fått ny logo.
Publisert Oppdatert

Både FB Kjeder AS og Bevi Norge AS er datterselskap av det svenske handelsselskapet Addtech AB. Dannelsen av FB Bevi Norge AS vil skape et selskap med mulighet for å tilby totalløsninger innenfor elektromekaniske transmisjoner. Fusjonen vil samle to sterke aktører på hvert sitt fagfelt til å bli en kvalifisert samarbeidspartner og leverandør for morgendagens behov.

FB Bevi Norge AS besitter kompetanse og produkter tilgjengelig både for landbasert‐, marine‐ og offshore industri. Den samlede kunnskap og erfaring i selskapet vil være et betydelig potensial for økt verdiskapning for bedriftens kunder, heter det i en pressemelding fra FB Bevi Norge AS.

 

For mer informasjon besøk: www.fbkjeder.no