Teknologisk Institutt utdanner:

Godkjent for sveiseinspektørutdanning

Teknologisk Institutt (TI) er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør iht. standard NS 477, Internasjonal sveiseinspektør (IWI) og sveisekoordinator (IWS). Du får dokumentert din kompetanse innen fagområdene, og kan kombinere tre utdannelser i ett.

Oppbygging av kursprogrammet

Oppbygging av kursprogrammet

Publisert Oppdatert

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477, mens International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av både internasjonal sveisekoordinator (IWE/IWT/IWS) og internasjonal sveiseinspektør (IWI-S og IWI-C). TI's utdanningsløp kombinerer både de norske og internasjonale kravene, og gir deg mulighet til å oppgradere deg til europeisk/internasjonal sveiseinspektør parallelt med ditt norske sveiseinspektør-sertifisering.

Hvem passer utdanningen for?

Kursprogrammet er inndelt i tre moduler, med til sammen fem ukers opplæring. Hvilke kursmoduler du må ta er avhengig av din tidligere utdanning og erfaring.

Kursprogrammet kan også kombineres med internasjonal sveisekoordinator, IWS.

For mer informasjon besøk: www.teknologisk.no/NS477