Granit Kleber med visionsystem

Skal norsk industri være konkurransekraftig og lønnsom må bedriftene stadig søke nye løsninger som kan rasjonalisere driften. Dette har klebersteinsovnprodusenten Granit Kleber AS tatt konsekvensen av, og i et IDESØK-prosjekt, i samarbeid med blant annet SINTEF, søker man å benytte optisk sortering av kleberstein.

Torbjørn Randen, daglig leder i Granit Kleber AS, ved en av bedriftens suksessmodeller; klebersteinsovnen Octo Plus. ¿ Vi kan anbefale andre bedrifter å delta på IDESØK, vi har fått mye ut av vår deltakelse, sier bedriftslederen.

Torbjørn Randen, daglig leder i Granit Kleber AS, ved en av bedriftens suksessmodeller; klebersteinsovnen Octo Plus. ¿ Vi kan anbefale andre bedrifter å delta på IDESØK, vi har fått mye ut av vår deltakelse, sier bedriftslederen.

Publisert Oppdatert
Automatiserte og robotiserte prosesser er avgjørende for lønnsom produksjon i Norge. Foto: Granit Kleber AS

Automatiserte og robotiserte prosesser er avgjørende for lønnsom produksjon i Norge. Foto: Granit Kleber AS

Originalbilde med visualisering av lokalisering. Foto: Granit Kleber AS

Originalbilde med visualisering av lokalisering. Foto: Granit Kleber AS

Resamplet bildet av bare steinen med visualisering. Rødt område betyr at det er med i klassifiseringen, grønt område er målt men akseptabelt innen de gitte kriterier. Foto: Granit Kleber AS

Resamplet bildet av bare steinen med visualisering. Rødt område betyr at det er med i klassifiseringen, grønt område er målt men akseptabelt innen de gitte kriterier. Foto: Granit Kleber AS

Automatiseringsgraden hos Granit Kleber er relativt høy. CNC-styrte maskiner skjærer og sliper mens roboter henter og plasserer ulike ovnsdeler. Fredige deler lastes ut av maskinene og legges klar til videre bearbeiding eller montering. Så langt har bedriften god kontroll på prosesser i produksjonen, men ledelsen vil videre, og derfor ble man med på IDESØK8 i samarbeid med SINTEF og Innovasjon Norge.

Målsettingen var å finne en metode for rask og effektiv sortering av kleberstein til bruk i produksjonen av klebersteinovner.

Visionsystem avgjørende

- Et av de viktige kriteriene for å lage gode kvalitetsovner er å velge riktig sort kleberstein. Egentlig jobbet vi med et hovedprosjekt som er automatisert pakking, men sorteringsdelen er så viktig at vi definerte det som et eget prosjekt gjennom IDESØK8. Jan Buljo fra SINTEF har vært vår fadder og fulgt oss i tre år nå, forteller Torbjørn Randen, daglig leder i Granit Kleber AS.

Sortering av klebersteinprofil

I forstudien ble det demonstrert, på noen få bilder, eksempler på bildebehandlingsmetoder og måleteknikker som kunne benyttes. I forstudien er denne teknikken videreutviklet og implementert i et system. Profilen er bygget med følgende hovedteknikker:

Lokalisering av objektet for nøyaktig å kunne posisjonere måleverktøyene

Filterbank for å etablere ulike bildevarianter som benyttes til følgende:

Kartlegge steinens generelle bakgrunnskontrast

Utjevne mindre kontrastvariasjoner

Måle lyse og mørke områder

Validere målingene

Sorteringsstrategi basert på målinger

Kommunikasjon med operatør

Presentasjon av resultater

Visualisering av årsakene til resultatet

Operatør-input for inspeksjonskriterier

Lokalisering av stein

Det første steget består i å lokalisere objektet. Dette gjøres ved å måle opp sidekantene til steinen. Basert på disse målingene etableres et eget referansesystem for steinen som senere brukes til å lage et nytt bilde som bare omfatter selve steinen. Dette bildet benyttes for all videre bildebehandling og målinger. Til sammen genereres det fire nye bilder basert på originalbildet.

I forbindelse med lokaliseringen vil systemet kontrollere at lengde og bredde er innefor visse toleranser gitt av produkttypen. Dersom dette ikke er tilfellet vil dette rapporteres som inspeksjonsresultat. Resultatene visualiseres både i resultatpaneler og direkte i bildet.

Det virker!

Forprosjektet viser klart at et brukerkonfigurerbart ekspertsystem, med basis i målinger av arealer og posisjoner til magnesitt og serpentin, vil sortere klebersteinen pålitelig og objektivt. Scorpion Vision System

heter visionsystemet som ble benyttet i samarbeid Tordivel AS.

- Dette prosjektet mener vi å ha funnet en optimal løsning på, det gjenstår å gjøre de faktiske investeringene. Andre prosjekter vi holder på med er prosjektoppgave med førsteårsstudenter ved NTNU med design av klebersteinsovn. Dette i samarbeid med instituttleder Ole Petter Wallum. Dessuten er vi på jakt etter nye industridesignere, for vi er en bedrift som er kontinuerlig i utvikling og da må vi være på hugget. For øvrig kan vi anbefale andre bedrifter å delta i IDESØK, vi har fått mye ut av vår deltakelse, konkluderer Torbjørn Randen.

For mer informasjon besøk: www.granit.no

CNC-styrt saging av kleberstein. Foto: Granit Kleber AS

CNC-styrt saging av kleberstein. Foto: Granit Kleber AS