Største Mazak til UniMek AS:

"Har du klave får du ku"

UniMek AS har nylig installert den største horisontale Mazak Integrex e670H, som dermed blir den tredje Mazak Integrex hos jærbedriften. Økt etterspørsel i markedet kombinert med visjonære eiere er oppskriften til bedriftens satsing.

Den nye Mazaken er plassert ved siden av denne Mazak e-tower Integrex e500H II. Daglig leder Kjell Kyllingstad t.v og operatør Rune Grødeland blir små ved den ""gamle"" maskinen.

Den nye Mazaken er plassert ved siden av denne Mazak e-tower Integrex e500H II. Daglig leder Kjell Kyllingstad t.v og operatør Rune Grødeland blir små ved den ""gamle"" maskinen.

Publisert Oppdatert
En typisk komponent som UniMek AS produserer er denne 8-ventilers lakkfordelingsblokken til robot.

En typisk komponent som UniMek AS produserer er denne 8-ventilers lakkfordelingsblokken til robot.

Reidar Kverneland fra Ravema passer på at maskinen løftes forsiktig inn i verkstedet.

Reidar Kverneland fra Ravema passer på at maskinen løftes forsiktig inn i verkstedet.

Maskinregisteret møter daglig leder Kjell Kyllingstad i de moderne produksjonslokalene på Håland, Bryne. Her finner vi en rekke CNC-maskiner, deriblant en flunkende ny Mazak Integrex e670H multifunksjonellmaskin som nå har funnet sin plass mellom to andre maskiner av samme type.

På spørsmål om man trenger denne enorme maskinen svarer Kyllingstad slik: Her på Jæren bruker vi å si at "har du klave får du ku". Med det mener vi at hvis du har utstyret så vil oppdragene dukke opp.For vår del betyr det at vi ved siden av å ha et reelt kapasitetsbehov også må sko oss for fremtidige kundekrav. Med denne investeringen får vi både en meget avansert og presis maskin som gjør at vi kan påta oss enda mer fleksible oppdrag som vi tidligere ikke kunne utføre. Siden vi allerede kjører to skift, samt overtid ved behov, kan vi faktisk øke produksjonen med samme bemanning takket være den nye Mazaken, svarer Kjell Kyllingstad.

Dette er UniMek AS

UniMek AS er en allsidig og ledende leverandør av tjenester innenfor maskinering og bearbeiding og leverer maskinering til både offshore og landbasert industri. Bedriften har sitt utspring fra maskineringsavdelingen i ABB Robotics, som tidligere var Trallfa Robot. Således har man solid erfaring fra et bredt spekter av kunder. 60 prosent av oppdragene er forbruksmateriell til oljesektoren mens resten er fordelt på tradisjonell industri. - Dette bildet var motsatt for et par år siden, så våre investeringer blir nå tilpasset den nye kundestrukturen, noe som også forklarer den nyeste maskininvesteringen. Litt artig er det at cirka 20 prosent av omsetningen er eksport til Kina, humrer Kyllingstad.

Bedriften har en moderne CNC-maskinpark og fokuserer på høy kvalitet og leveringsnøyaktighet. UniMek AS har høy kompetanse innen dreiing og fresing i de fleste materialer og er utstyrt med moderne dataprogrammer for fremstilling av NC-programmer og programmering kan derfor skje enten på kundens 3D-modell eller direkte i maskinstyring. Produksjonsstyringssystemet PRO-M han man benyttet helt siden 1998.

Tilpasset dagens kundebilde

UniMek AS har i dag 12 CNC-styrte maskiner. Disse maskinene er veldig fleksible og kan starte produksjon av prototyper og nye deler på kort varsel. - Vi har også CNC-styrt målemaskin for oppmåling av geometriske toleranser på kompliserte detaljer med høye krav til form og beliggenhetstoleranser, sier Kyllingstad.

Bedriftens produksjon består av alt fra prototyper, enkeltdeler, små- og mellomstore serier til produktutvikling i lag med kunden. - Siden vi har eiere som jobber tett på kunder og ansatte kan vi ta raske beslutninger. Vi venter ikke til neste styremøte for å beslutte å kjøpe en ny maskin. Dette gjør oss ekstra fleksible når kundene ser seg om etter en solid underleverandør. Med UniMek på laget blir det ingen bremse, stråler Kyllingstad, som selv er deleier i virksomheten.

Godt rykte

Når vi spør hvor man henter operatører til de avansette maskinene svarer Kyllingstad at det går greit: - Vi har et meget godt rykte, ikke minst fordi mange kjenner vår historie, men også fordi vi har skapt et meget godt miljø her og setter medarbeiderne høyt. Dessuten har vi alltid lærlinger, akkurat nå er det to stykker.

Mens sjefen snakker ringer det en kraftig bjelle i bygget. Det er ikke brannalarmen men lyden som skal minne de ansatte på at det er tid for en matbit. - Vi fant ut at det var en del som ikke fikk med seg lunsjen da de var så dedikerte i sitt arbeid, så vi laget denne ordningen slik at alle får muligheten til å spise sammen og få en pause, beretter Kjell Kyllingstad.

Om veien videre sier bedriftslederen: - Vi kommer til å gjøre flere investeringer så snart vi ser behovet. Jeg tror det er en av våre fordeler, at vi hele tiden ser fremover og kan snu oss raskt. Forhåpentligvis mener våre kunder det samme, konkluderer Kyllingstad med et smil.

UniMek AS arbeider etter ISO 9001:2008 - standarden, og skal

ISO-sertifiseres i løpet av 2013.

For ytterligere informasjon besøk: gå til webside

Reidar Kverneland fra Ravema t.v sammen med Kjell Kyllingstad under installasjonen av den nye Mazak Integrex e670H.

Reidar Kverneland fra Ravema t.v sammen med Kjell Kyllingstad under installasjonen av den nye Mazak Integrex e670H.