HTS satser på CNC-kommunikasjon

Ønsket om bedre produksjonsplanlegging samt kontroll over prosesser og maskiner ledet til at HTS Maskinteknikk AS i Drammen tar i bruk CIMCO CNC-kommunikasjon.

- Vi har store forventninger til CIMCO MDC-Max når vi nå har det på prøve. Riktig bruk vil gi besparelser og flere fordeler, uttaler Ole Arne Kristiansen, avdelingsleder produksjon hos HTS t.v. Til høyre Pål Atle Berg, daglig leder hos Wictus AS.

- Vi har store forventninger til CIMCO MDC-Max når vi nå har det på prøve. Riktig bruk vil gi besparelser og flere fordeler, uttaler Ole Arne Kristiansen, avdelingsleder produksjon hos HTS t.v. Til høyre Pål Atle Berg, daglig leder hos Wictus AS.

Publisert Oppdatert

Mange titalls CNC-maskiner og bearbeiding av flere hundre tusen nærmere en million deler per år krever systemer som kan ivareta kvalitet i alle ledd samt muligheter for forbedring. Dette skal man kunne få ut av CIMCO - en spesialisert programvareløsning som leveres av Wictus AS.

Til låns

HTS Maskinteknikk kjenner Wictus fra før blant annet som en leverandør av vedlikehold på verktøymaskiner.

- Vi var på jakt etter et overordnet system som kan gi oss økt produktivitet og bedre kontroll enn det vi tidligere har hatt. Wictus kom på banen med en løsning fra CIMCO og vi har tro på at dette kan være noe for oss. Vi har investert i CIMCO NC-Base som er det overordnede når det gjelder versjonskontroll, back-up, tilgangsrettigheter og det å tilknytte program til maskiner, tegningsnummer, artikkelnummer og kunder. I tillegg ønsket vi å gå videre med det som kalles CIMCO MDC Max som vi har på prøve et halvt års tid, uttaler Ole Arne Kristiansen, avdelingsleder produksjon hos HTS.

HTS har satt sammen en liten gruppe personer som jobber med CIMCO og Maskinregisteret får en presentasjon av de viktigste elementene i systemet.

33 maskiner koplet sammen

I prøveperioden har man valgt å kople sammen 33 CNC-maskiner, gjennom CIMCO MDC Max, til en felles CIMCO NC-database der alle programmene ligger søkbare. Denne basen er igjen koplet opp mot en back-up endringsdatabase. Systemet har tilgangskontroll for hvem som kan ha tilgang på endringer. Fra CIMCO MDC Max logges hvilke program og artikler som produseres, oppetid, nedetid og syklustider.

Wictus har laget brukergrensesnittet mot maskinene, konfigurert, testet og igangkjørt systemet, samt står for opplæring og kundestøtte.

HTS på sin side har lagt opp kommunikasjonsnettverket mellom maskinene.

Blir det mer lønnsomt?

Hva forventer HTS av dette CNC-systemet?

- Helt konkret er det ganske mye vi kan hente ut av tilgjengelige data. Vi får en rask og god oversikt over tilgjengelighet, feil, versjonskontroll og styring av programmer, registrering av en rekke ulike parameter, tilgangskontroll og back-up. Vi får informasjon om verktøy, oppsett, jigger og all annen informasjon som knyttes til NC-programmene. Det gjør det enklere å gjøre oppsettet riktig hver gang, og summen av alt dette er ganske enkelt at det blir færre feil, raskere produksjon og sporbarhet som sikrer kvalitet, svarer Kristiansen, og legger til:

- I tillegg kan vi gå dypere i materien og gå inn på hver enkelt maskin og lese av hva som har skjedd i løpet av en gitt periode. Her ligger det muligheter til forbedringsarbeid, lære av sine feil og senke nedetiden på hver enkelt maskin. Gjennom CIMCO-modulene kan vi oppnå enklere produksjonsplanlegging, finne flaskehalser og redusere omstillingstider. Statistikker og logger som vi kan lese i systemet gir oss viktig informasjon som kan danne beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer. Sist men ikke minst vil vi kunne vise kundene hva vi driver med, for de kjører jevnlige audits og forventer at vi kan bevise at vi eksempelvis har kjørt siste versjon.

Volum utfordring

Det er altså mulig å få økonomi ut av denne investeringen, hva er så utfordringen?

- Den største jobben ligger i å få alle de mange tusen NC-programmene inn i databasen slik at vi får en oversikt og tilgang til programmene. Dette er et møysommelig arbeid som må gjøres, men som er tidkrevende. Her er det ikke rom for noen feil. Til å begynne med er det kun formenn og ansvarlige som benytter seg av CIMCO, men på sikt er det meningen at alle operatørene skal bruke det, og da vil vi få enda bedre utnyttelse av systemet. Du vet, man kan jo legge inn bilder og tekst av jigger og oppsett slik at det blir enkelt å gjøre omstilling. Denne funksjonen kan bidra til å redusere feil og øke oppetiden betraktelig. Men, som sagt, fordi vi har så store volumer på antall ulike deler og de mange programmene, er det arbeidet med å fore inn data som er største utfordring, og utfordringer liker vi, svarer Ole Arne Kristiansen resolutt.

For mer informasjon besøk: www.htsm.no eller www.wictus.no eller www.cimco.com

Tidslinje for maskiner vist i CIMCO MDC Max.

Tidslinje for maskiner vist i CIMCO MDC Max.