Hva kan 10nye gjøre for deg?

10nye tilbyr idéhavere, gründere og eksisterende bedrifter profesjonell assistanse i forbindelse med etablering og utvikling av virksomheten. 10nye ønsker å komme i kontakt med alle bedrifter/gründere som har idéer og prosjekter med potensial for vekst.

Publisert Oppdatert
10nye tilbyr nye og eksisterende profesjonell bistand til vekst. Målet vårt er å få fram 10 vekstkraftige bedrifter på nasjonalt og internasjonalt nivå i løpet av fem år, uttaler daglig leder Morten Herud.

10nye tilbyr nye og eksisterende profesjonell bistand til vekst. Målet vårt er å få fram 10 vekstkraftige bedrifter på nasjonalt og internasjonalt nivå i løpet av fem år, uttaler daglig leder Morten Herud. Foto: 7Sterke

Idéhavere kan komme fra FoU-miljøet, næringslivet eller de kan være gründere som har utviklet forretningsideer på egen hånd.

Et kraftig vekstverktøy

Industriinkubatorordningen er et kraftig vekstverktøy som SIVA har brukt med stort hell i andre deler av landet. Inkubatorbedrifter får profesjonell coaching i forbindelse med etablering og utvikling av virksomheten, der samarbeidet strekker seg over flere år. Bistanden kan for eksempel omfatte forretnings- og markedsplaner, bemanning og rekruttering, søknadsprosesser og finansieringsbistand. 10nye kan også gå inn i inkubatorbedriftens styre.

Industribedrifter i vid forstand

Industriinkubatorordningen retter seg mot industri vid forstand. For å bli inkubatorbedrift må du være en del av produserende bedrifters verdikjede - som vareprodusent, underleverandør eller logistikkfirma. Både eksisterende bedrifter og bedrifter som er i ferd med å starte er aktuelle kandidater. Bedriftene trenger ikke å være 7sterke-medlemmer. De trenger ikke en gang å ligge i regionen, men kan være bedrifter som vurderer å flytte hit.

Slik gjør du

Ta kontakt med 10nye for en uforpliktende samtale. I et møte kan man finne ut om 10nye kan bistå bedriften/gründeren, og om det kan være et grunnlag for samarbeid. Bedrifter kan søke om å bli industriinkubatorbedrift. I Kongsvinger-regionen er det 10nye som administrerer ordningen og godkjenner kandidatbedrifter. 10nye kan også gå inn som eier i bedriftene. Kandidatene tar enten kontakt med 10nye, eller 10nye finner dem gjennom sitt oppsøkende arbeid.

Hjelp fra 10nye

I første fase går 10nye gjennom ideer, prosjekter sammen med bedriftene og vurderer forretningsidéer og behovet til bedriften. 10nye kan også gjøre et første utviklingsarbeid. Dersom idé og opplegg er godt nok, kan bedriften bli inkubatorbedrift og få kompetent hjelp over en periode på flere år.

10nye godt i gang

Bare uker etter stiftelsen er 10nye i gang med konkrete vekstprosjekter. Den første inkubatorbedriften, Elmico AS i Sør-Odal, er på plass. Den neste kan komme rett etter jul.

Elmico er et systemhus for herdeplast som utvikler og leverer funksjonelle kundetilpassede løsninger. Bransjen er typisk kunnskapsintensiv - gode produkter og kundeløsninger er en forutsetning for å lykkes. Med hjelp fra 10nye håper bedriften å doble arbeidsstokken og firedoble omsetningen. Fra nyåret 2012 er 10nye representert i Elmicos styre.

Mulig ny inkubatorbedrift på gang

Videre er 10nye i sluttfasen med å vurdere neste mulige inkubatorsamarbeid, også det med en eksisterende bedrift. Dette samarbeidet kommer eventuelt i gang rett etter jul 2011.

Ute hos bedriftene

Siden oppstarten 1. september 2011 har 10nye hatt stor møteaktivitet med bedrifter i regionen. Mer enn 20 bedrifter er besøkt, og fem bedrifter er vurdert som potensielle inkubatorbedrifter.

Kom med din idé

10nye arbeider både med eksisterende bedrifter og gründere med idéer til ny virksomhet.

- Alle som trenger bistand til vekst er velkomne til å ta kontakt, enten det gjelder utvikling av eksisterende virksomhet, nye prosjekter i eksisterende bedrifter eller helt nye ideer, sier daglig leder Morten Herud i 10nye.

For mer informasjon besøk: www.10nye.no eller kontakt Morten Herud på tel. 908 82 838 eller e-post: [email protected]

Om 10nye:

10nye AS er 7sterkes vekstselskap (www.7sterke.no) som tar opp lærdommen fra vekstsentertida og profesjonaliserer de gode erfaringene fra fire år med 7sterke. 10nye foredler idéer og utvikler industribedrifter - nye og eksisterende, og samarbeider med hele samfunnet for å gi industrien enda bedre rammebetingelser. Med på laget er tunge nasjonale aktører som SIVA og SINTEF Raufoss Manufacturing.