Industrien investerer igjen

Stor interesse for å delta på verktøymaskinutstillingen VTM 2014 i Odense i april - 85 prosent av standarealet er solgt! Messen retter fokus mot produksjon i Danmark, eksport og utdannelse.

Publisert Oppdatert

Hjulene snurrer fortere og fortere i dansk industri. Det ser man blant annet på interessen for å delta på den store verktøymaskinutstillingen VTM 2014 i Odense Congress Center i april. På det nåværende tidspunkt er over 85 prosent av det totale utstillingsarealet solgt, og det er et tydelig tegn på at optimismen og investeringslysten er tilbake.

Satser på eksport

Produksjon i Danmark er messens overordnede tema. Derfor har arrangørene, med Dansk Værktøjsmaskinhandler Forening og Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner i spissen, i samarbeid med Udenrigsministeriet, besluttet å etablere et Eksport Torg. Her kan industribedrifter møte Udenrigsministeriets eksportrådgivere fra Russland, Norge, Sverige, Tyskland og England for å få informasjon om mulighetene for å få gang i eksport av enten underleverandørarbeid eller ferdige produkter.

Utdanning sentralt tema

Utdannelse er et annet av utstillingens helt sentrale punkter. Derfor har man etablerte samarbeid med Industriens Uddannelser og Syddansk Erhvervsskole om utdannelsen til industritekniker og verktøymaker. Fokus er både elevene i "F olkeskolens" avgangsklasser (i Danmark er det obligatorisk skole fra 6 til 16 års alder)og de utdannede medarbeideres behov for ny kunnskap. Skive Tekniske Skole, som står for en betydelig del av bransjens etterutdannelser, presenterer eksempelvis det nyeste innenfor 3D-print av prototyper og fremstilling av verktøy.

-I takt med at maskinene blir mer og mer komplekse stiger kravene til de medarbeidere som skal betjene dem. Vil vi fortsatt ha danske industriarbeidsplasser har vi alle et ansvar for å sikre at industrien kan få den velutdannede arbeidsstokk den har behov for, sier messesjef Krista Kristensen ved Odense Congress Center.

Utdannelse, industriens fremtid, danskenes omstillingsevne og bransjens anvendelse av intelligente og automatiserte løsninger er, sammen med produksjon i Danmark, temaene for messen.

Av andre aktiviteter på utstillingen kan nevnes et område forbeholdt måleteknikk og i et annet presenterer Center for Avanceret bearbejdning DAMRC, hvordan det er mulig å omsette den nyeste kunnskapen innenfor avanserte produksjonsmetoder og materialer til praktiske løsninger. I et tredje område har ATV Semapp fokus på blant annet laserskjæring.

Messen, som er den eneste av sitt slag i Danmark, ventes å tiltrekke besøkende fra Norge og Sverige.

- Det er her de får en presentasjon av de nyeste maskiner og verktøy på det internasjonale markedet, mener Kristensen.

Fagutstillingen finner sted fra den 1. til 4. april 2014. For tre år siden samlet utstillingen vel 5.000 besøkende.

For mer informasjon kontakt messesjef Krista Kristensen, Odense Congress Center, tlf. +45 6556 0285 eller besøk: www.vtm2014.dk