«Innsourcer» for å sikre lønnsomheten

Utviklingen går fort for PG Construction AS i Sande. Mens selskapet vokser bygger man enda mer på det allerede utvidete bygget i Lærumveien 100 i Sande, Vestfold. Men, minst like viktig er det å holde fokus på kjerneaktiviteter. Derfor har man nylig investert i en ny vannskjæremaskin fra LVD.

- Det vi trodde skulle bli veldig store lokaler i planleggingsfasen viste seg ikke å være stort nok, for nå bygger vi ut, sier Tom-Erik Svendsen, adm. direktør og medeier i PG Construction AS.

- Det vi trodde skulle bli veldig store lokaler i planleggingsfasen viste seg ikke å være stort nok, for nå bygger vi ut, sier Tom-Erik Svendsen, adm. direktør og medeier i PG Construction AS. Foto: Joppe Næss Christensen

Publisert Oppdatert

Da ingeniør Per Christian Gjerdrum er grunnla PG Construction i 1982 hadde han kanskje visjoner om å se selskapet vokse seg stort og lønnsomt. I dag kan selskapet skilte med nye lokaler, drøyt 20 ansatte og mer enn 30 millioner i årlig omsetning.

Hva er det som skjer med selskapet i dag?

- Vi utvider med både flere kvadratmeter i bygningsmasse samtidig som nye avdelinger etableres; PG Fabrication, PG Automation og PG Hydraulic. Dette gjør vi fordi vi både tar markedsandeler i offshoremarkedet samtidig som vi innsourcer som et ledd i å beskytte vår teknologi mot kopiering. Samtidig sikrer vi kvaliteten ved å gjøre mest mulig i eget hus, svarer Tom-Erik Svendsen, adm. direktør og medeier i PG Construction AS.

Kompleks sammensveist konstruksjon på vei til montering.

Kompleks sammensveist konstruksjon på vei til montering. Foto: Joppe Næss Christensen

Store investeringer

Selskapet utvikler i samarbeid med sine kunder, og produserer, blant annet pumpesystemer, agitatorer, transformatorsystemer, subsea-strukturer, prosessutstyr og cargoløsninger. Med unntak av pumpesystemer for levende fisk er markedet kun offshore-relatert. 65 til 70 prosent av markedet ligger i Asia, og det er her man først og fremst vil holde kortene til brystet.

- Våre systemer er såpass høyteknologiske at det er attraktivt å kopiere oss. Så en ting er å motvirke kopiering, en annen ting er å satse på høy kompetanse i Norge, for det er her vi bor og lever. Med å innsource får vi bedre kontroll i alle ledd, samtidig som vi bygger og bevarer kompetansemiljøet. Det er viktig for å overleve på sikt, forteller Svendsen.

Resultatet er at man investerer store summer i nye lokaler og mer teknologi.

Utvider lokalene

Et paternoster sørger for orden og effektivitet i reservedelene. Ved siden av finnes et eget inngjerdet «eksportområde» inne i fabrikkhallen.

Et paternoster sørger for orden og effektivitet i reservedelene. Ved siden av finnes et eget inngjerdet «eksportområde» inne i fabrikkhallen. Foto: Joppe Næss Christensen

I det nye bygget har man lagt vekt på å ha plass nok, men det var i planleggingsfasen.

- Vi så for oss at vi kom til å ha enormt mye plass, men siden nybygget sto klart for ett år siden har vi forstått av vi må bygge større. Vareflyten er viktig, spesielt med våre store konstruksjoner og omfattende tester i 8 meter store tanker, som vi for øvrig foretar i eget hus. De mange komplekse konstruksjonene krever lagerhold av mange innsatsvarer, noe som igjen er plasskrevende. Med stor ordreinngang jobber vi nå med å utvide. På baksiden av huset kan du se hvor vi planlegger neste byggetrinn, forklarer Svendsen mens han tegner og forklarer.

- Her ser du montering og testing av hydraulikksystemer. Alle innkjøpte komponenter er av kjente merkevarer. Riktig kvalitet til rett tid og rett pris er det vi fokuserer på, og vi er med helt fra ide til ferdig levert og igangkjørt løsning. Samtidig utfører vi service og reparasjoner over hele verden. Svendsen peker på motorer og pumper av kjente merker. Et paternoster sørger for orden og effektivitet i reservedelene. Ved siden av finnes et eget inngjerdet «eksportområde» inne i fabrikkhallen.

- Dette området er for ferdig fortollede varer, som kan sendes direkte til flyfrakt uten å gå gjennom forsinkende ledd. Dermed sikrer vi oss raskest mulig forsendelse til kunde, sier Svendsen og mener tid til marked er en avgjørende konkurransefaktor.

Egen vannskjærer

PG Construction har valgt å investere i en Flow MACH 2 2x3 meter vannskjæremaskin fra LVD SWE-NOR AS.

Alle komponenter som kjøpes inn er av kjente merkevarer. Her monteres og testes hydraulikksystemer.

Alle komponenter som kjøpes inn er av kjente merkevarer. Her monteres og testes hydraulikksystemer. Foto: Joppe Næss Christensen

- Som sagt investerer vi mye i ny teknologi og årsaken til at vi vil skjære platematerialer selv er ikke at vi var misfornøyd med vår tidligere leverandør, men at vi ved siden av å spare noen kostnader også vil gjøre mest mulig i eget hus. Vi har fått god hjelp med igangkjøring og opplæring av LVD SWE-NOR, som vi har et godt forhold til fra før, og det beste er at vi kunne kjøre produksjonsdeler fra første stund, faktisk gjorde vi det allerede under opplæring. Vi utfører også noe leieproduksjon for en del store kunder. Dermed har vi flere ben å stå på, understreker Svendsen.

Kvalitet hele veien

Hvordan ser fremtiden ut for PG Construction?

- Lys vil jeg si, svarer bedriftslederen med et smil, og fortsetter: - Så lenge vi holder et godt teknologiforsprang, og er så fleksible som vi er, du kan komme til oss med hva det måtte være, vi løser oppdraget, så vil vi alltid være en foretrukket samarbeidspartner. Det handler om å se markedet, forstå hva kunden er ute etter og levere kvalitet hele veien. Vi utfører omfattende tester og kjører blant annet PMI-målinger (Positiv Material Identifikasjon) for å sikre kvaliteten i alle ledd. Dette inkluderer også all påkrevd dokumentasjon. Hvis vi tror vi er gode nok nå er vi ferdig. Dette er en kontinuerlig prosess, og vi forbedrer oss hver dag. Bare da kan vi holde hånden på rattet, svarer Tom-Erik Svendsen.

PG Construction AS investerer mye i ny teknologi, blant annet i en Flow MACH 2 vannskjærer på 2x3 meter, levert av LVD SWE-NOR AS. Maskinen kjørte produksjonsdeler fra første stund.

PG Construction AS investerer mye i ny teknologi, blant annet i en Flow MACH 2 vannskjærer på 2x3 meter, levert av LVD SWE-NOR AS. Maskinen kjørte produksjonsdeler fra første stund. Foto: Joppe Næss Christensen

 

Sandsiloen er konstruert og produsert av PG Construction slik at man kan mate inn 1000 kg sand i stedet for originalbeholder som kun rommer cirka 100 kg.

Sandsiloen er konstruert og produsert av PG Construction slik at man kan mate inn 1000 kg sand i stedet for originalbeholder som kun rommer cirka 100 kg. Foto: Joppe Næss Christensen