Bruker ultralyd:

Kongsberg Maritime må ha det helt rent!

Når man leverer høyteknologiske produkter til maritim sektor kreves det helt rene deler. Derfor har Kongsberg Maritime AS investert i et automatisk ultralyd vaskeanlegg fra den finske produsenten FinnSonic. Hvilke fordeler det gir kan du lese om nedenfor.

Espen Grønset fra Kongsberg Maritime AS t.v og Jon A. Wickmann fra Teijo Norge AS ved det nye ultralydvaskeanlegget.
Espen Grønset fra Kongsberg Maritime AS t.v og Jon A. Wickmann fra Teijo Norge AS ved det nye ultralydvaskeanlegget. Foto: Joppe Næss Christensen
Publisert Oppdatert
Espen Grønset viser hvordan maskinen flytter kurven fra bad til bad.
Espen Grønset viser hvordan maskinen flytter kurven fra bad til bad. Foto: Joppe Næss Christensen
Slik ser det ut på baksiden av anlegget. Her kommer man lett til servicepunkter og ulike filtre.
Slik ser det ut på baksiden av anlegget. Her kommer man lett til servicepunkter og ulike filtre. Foto: Joppe Næss Christensen
Det er et mekanisk deteksjonssystem på hver enkelt kurv som forteller maskinen hvilket vaske-, skylle- og tørkeprogram kurven skal gjennom.
Det er et mekanisk deteksjonssystem på hver enkelt kurv som forteller maskinen hvilket vaske-, skylle- og tørkeprogram kurven skal gjennom. Foto: Joppe Næss Christensen
Kurven kjøres automatisk ut av maskinen når den er ferdig.
Kurven kjøres automatisk ut av maskinen når den er ferdig. Foto: Joppe Næss Christensen
Kongsberg Maritime har selv konstruert og laget en løftemekanisme som legger transporten ut av maskinen og over på vogn.
Kongsberg Maritime har selv konstruert og laget en løftemekanisme som legger transporten ut av maskinen og over på vogn. Foto: Joppe Næss Christensen
En egen oppslagstavle er montert for å skrive beskjeder til neste operatør.
En egen oppslagstavle er montert for å skrive beskjeder til neste operatør. Foto: Joppe Næss Christensen

Kongsberg Maritime AS utvikler produserer og leverer avansert teknologi til maritim sektor, eksempelvis styringssystemer for fremdrift av skip, komplette skipsførersystemer, kransimuleringssystem og ikke minst undervannsfarkoster. For å være ærlig er undertegnede mektig imponert over produktspekteret, ta bare en titt på det enorme spennet på deres hjemmeside under «Products A to Z» som du finner her i lenke helt nederst på denne siden.

Større kapasitet

Maskinregisteret besøker bedriftens produksjonsfasilitet i Horten, og det er Espen Grønset, gruppeleder i hydrografi subsea produksjon og test, som viser oss rundt. Med i følget er Jon Wickmann, daglig leder av Teijo Norge AS, leverandøren av ultralydvaskeanlegget.

- Det er i hovedsak behovet for større kapasitet som har ført til denne investeringen, innleder Grønset, men også mer stabilitet. Det gamle anlegget var klart for utskifting.

Hvorfor velge FinnSonic og leverandøren Teijo Norge?

- Det er flere forhold, ett er kvaliteten på anlegget. Vi har vært på fabrikkbesøk i Finland og har sett ved selvsyn hvordan finnene konstruerer og produserer teknologien. Det virket overbevisende. En annen grunn er at vi kjenner Teijo fra før og siden de holder til i kort avstand fra oss kan de komme på kort varsel hvis det skulle være behov for det. Men, naturligvis er jo det å få et skreddersydd anlegg til vårt bruk også en klar preferanse, svarer Grønset, som så langt er fornøyd med løsningen.

Ultralydvaskeanlegget er dimensjonert etter fremtidig behov samt at man kjører to dagers buffer på delene for å redusere risken ved eventuelle problemer med anlegget. I tillegg til ultralydvaskeanlegget har Kongsberg Maritime AS også anskaffet to standard ultralydvaskekar av typen Versa, også levert av Teijo Norge AS.

Må være helt rent!

Behovet for ultralydvasking av deler har Kongsberg Maritime blant annet fordi de komponentene som skal ned på tusen meters dyp, eller dypere, blir utsatt for enorme krefter og dermed må tåle dette uten å gå i stykker. Deler som skal støpes inn, skrus eller limes sammen må ha den aller beste heft. Derfor ultralydvaskes alle deler som kommer fra underleverandører, alt fra små skruer til store metall- og plastdeler.

Slik virker det

Kongsberg Maritime AS bygget et eget rom til ultralydvasking av deler. Anlegget er et såkalt «In-line-anlegg» som er helt innkapslet og støysvakt. Linjen er 7,5 meter langt og kurvene måler 1x0,5x0,5 meter.

Slik foregår ultralydvaskingen:

Kurvene som benyttes under vaskeprosessen er utstyrt med et kodesystem for avlesing av hvilket vaske-, skylle- og tørkeprogram hver enkelt kurv skal gjennomgå. Dette er et mekanisk deteksjonssystem på hver enkelt kurv.

Kurvene, som godset legges i ved prosessens start, plasseres på en inngående bane og hentes derfra av en automatisk transportør. Videre tas kurvene gjennom de enkelte trinn med en innebygd transportør. Denne er plassert over tankene øverst i anleggets innkapsling.

Anlegget har tre tanker. I tank 1 foretas ultralydvasking med varmt vann tilsatt alkalisk vaskemiddel. Godset som vaskes legges i kurver som kan agiteres opp og ned i badet underveis i prosessen. Væsken filtreres via et partikkelfilter. En oljeutskiller tar ut oljen fra badet.

I tank 2 foretas skylling med nettvann. Her er det sirkulasjon av vannet i tanken med innblåsing av vann via dyser for å få en bedre skylleeffekt. Vannet renses kontinuerlig via et partikkelfilter.

I tank 3 foretas skylling med avionisert oppvarmet vann. Godset agiteres opp og ned i tanken for best mulig skylleeffekt. Vannet filtreres via et partikkelfilter med aktivt kull og ionebyttemasse. Ledningsevnen i badet overvåkes av en konduktivitetsmåler.

Deretter tørkes godset med sirkulert varmluft i en innbygd tørkeovn.

Etter ferdig vask, skylling og tørking kommer delene ut på en rullebane klar for henting.

Modifiserte selv

FinnSonic-anlegget, som er skreddersydd for Kongsberg Maritime, har en rekke funksjoner innebygd. Eksempelvis har man full oversikt over alle funksjoner, temperatur etc. på kontrollpanelet. Her kan man på en enkel måte lage egne vaskeprogrammer. Systemet gir mulighet for strekkodestyring og egne koder for hver enkelt kurv. Dessuten kan man ha webbasert service.

- Vi har konstruert og laget en egen løfter ved enden av rullebanen der kurvene kommer ut av maskinen (se foto). Denne bidrar til å lette transporten over på vognen vi benytter til å flytte kurvene med. I tillegg holder på med å montere et eget løftesystem for bedre HMS og prosessflyt inn og ut av maskinen. Når dette kommer på plass mener vi å ha et moderne effektivt vaskeanlegg som tilfredsstiller våre strenge krav til rene produkter. Det er også riktig å gi Jon Wickmann honnør for god kundeoppfølging. Gode råd og profesjonelt arbeid setter vi pris på, konkluderer Espen Grønset.

For mer informasjon besøk: www.kongsberg.com eller www.teijo.no

Fakta om ultralydvasking

Rengjøring av deler med ultralyd foregår ved at delene senkes i et kar fylt av vann tilsatt et vannbasert avfettingsmiddel. Løsemidler kan også benyttes men dette krever vesentlig dyrere anlegg.

I væsken sendes inn ultralydbølger normalt med frekvens 30-40 kHz som brer seg i væsken. Det oppstår implosjoner (kavitasjoner) som gir en mekanisk "hamreeffekt" på delenes overflate. Dette skjer på overflaten der delene er i kontakt med væsken. Således også i endehull og i indre hulrom hvor væsken kan komme inn. Med konvensjonell rengjøring i en spylevaskemaskin vil man normalt ikke komme til på slike steder. I tillegg til den mekaniske vaskeeffekten som ultralyden gir har man tre andre faktorer som påvirker vaskeresultatet: Kjemien, temperaturen og tiden.

Rengjøring varer normalt mellom tre og seks minutter, men kan også overstige 20 minutter, avhengig av gjenstanden som skal rengjøres.

I FinnSonic's anlegg har man normalt både en «sweep» og «boostereffekt» på ultralydgeneratoren som mater ultralydgiverne. Sweep-funksjonen gjør at frekvensen sveiper over et visst område mens booster-funksjonen muliggjør kortvarige ultralyd effektøkninger på opptil 30 prosent. Dette for å få ekstra høy vaskeeffekt på vanskelig gods.

Kongsberg Maritime mange produkter finner du her:

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/webProductListingAZKongsberg?ReadForm&lang=English

Kontrollpanelet gir oversiktlig informasjon om anleggets tilstand. Det er enkelt å betjene og systemet kan, om ønskelig, tilkoples webbasert service.
Kontrollpanelet gir oversiktlig informasjon om anleggets tilstand. Det er enkelt å betjene og systemet kan, om ønskelig, tilkoples webbasert service. Foto: Joppe Næss Christensen