Malm Orstad vil utfordres!

Familiebedriften Malm Orstad as sikter høyt både med tanke på kvalitet, presisjon og leveringsdyktighet. Med de fleste kundene innen oljebransjen er kravene høye, likevel stopper ikke jærbedriften der. Med slagordet ”Challenge Us!” er forventningene store!

Dette er et mekanisk verksted på Jæren! 5S er utpreget hos Malm Orstad as.
Dette er et mekanisk verksted på Jæren! 5S er utpreget hos Malm Orstad as.
Publisert Oppdatert
Operatør Rune Osnes trives godt ved Mazaken.
Operatør Rune Osnes trives godt ved Mazaken.
Resepsjonen hos Malm Orstad forteller at man satser på kvalitet i alle ledd, også i gulvbelegget som i dette rommet er larvikitt! Foto: Malm Orstad as
Resepsjonen hos Malm Orstad forteller at man satser på kvalitet i alle ledd, også i gulvbelegget som i dette rommet er larvikitt! Foto: Malm Orstad as

Maskinregisteret besøker Malm Orstad as i forbindelse med Numerisk Brukerforenings Brukermøte før jul. Når alle gjestene har gått blir det tid til å snakke med en av familiebedriftens medlemmer; Morten Orstad. Han er produksjonsleder og forklarer villig hvordan bedriften ble til og hvor den er på vei i dag.

"Job well done"

Malm Orstad as ble etablert i 1946 som et mekanisk verksted som hovedsakelig henvendte seg til landbruksindustrien. Fra slutten av 1980-tallet dreide fokuset over til oljenæringen og i dag kommer 99 prosent av kundene fra denne bransjen. Eiere er Leif og Magne Orstad.

Familiebedriften tilbyr en rekke produkter og tjenester, eksempelvis engineering, maskinering og nyproduksjon, design og fabrikasjon av hydraulisk og mekanisk utstyr, sveising, standard og spesial hydraulikksylindrer, modifisering, reparasjon og vedlikehold samt fem års resertifisering av boreutstyr.

- Med et enkelt slagord jobber vi aktivt for å yte det beste: "Job Well Done". Med det vil vi signalisere at vi legger alt i å ha det beste utstyret og de beste hodene som sammen leverer de beste løsningene til noen av verdens mest krevende kunder, forteller Morten Orstad.

Vil utfordres

På visittkortet ditt står det "Challenge Us", hva mener dere med det?

- Hos oss får kundene tilgang til noe av det beste personalet innen konstruksjon, design, utvikling og produksjon innenfor vår bransje. Dette vil vi at markedet skal være klar over og gjennom å be om tøffe utfordringer tror vi at vi både vil vokse som bedrift samtidig som kundene ser at vi er en faglig solid organisasjon som ikke er så lite stolte av det vi får til. Referansene våre er gode så vi kan stå inne for det vi kommuniserer til omverdenen, svarer Morten.

Med følgende referanseliste tar vi ham på ordet: Statoil, Aker Solutions, Odfjell, FMC Kongsberg Subsea, NLI Gruppen, Dolphin, Transocean, Schlumberger, Subsea7, GE Oil & Gas - Vetco Gray, Kystdesign, MPM og Badger Explorer.

Dette er hverdagen

Hos Malm Orstad har man kompetent personell med god erfaring på det meste av riggutstyr og jobber daglig med boredekk-, undervanns- og nedihullsutstyr. Hverdagen består blant annet av problemløsning, feilsøking, modellering, konseptstudie, detaljdesign og produktutvikling.

Bedriftens deltagelse i prosjektene varierer fra å ha fullt ansvar, inkludert engineering, til å være en leverandør innen maskinering, montering og testing. Hos Malm Orstad utvikler og produserer man også egne produkter, eksempelvis riggutstyr, hydraulikksylindre og et eget strekksystem.

Krever skikkelig utstyr

I produksjonshallen kjøres det fra klokken 07.00 til 00.30 og man planlegger nye maskininvesteringer for å holde produktiviteten på nivå med etterspørselen.

- Kundene etterspør mer komplett utstyr og med det flyttes grensene og kravene til nøyaktighet i alle ledd og kvalitet fra første stund. Dette medfører at vi investerer i maskiner vi kan stole på, slik som de tre Mazakene vi kjøpte i fjor. Vi var for øvrig først ute med Mazak Integrex 400 i Norge. Maskinene spekker vi så fleksibelt som mulig slik at vi aldri står fast på en jobb, forklarer produksjonslederen.

Hvorfor velger dere Mazak?

- Vi har kjørt Mazak i 20 år og satser på denne typen maskiner fordi vi både har god erfaring med leverandøren og teknologien. Samtidig ser vi store fordeler ved at operatørene kjenner det samme styringssystemet. Sistnevnte gir ikke bare stor fleksibilitet med hensyn til hvem som kan kjøre hvilke maskiner, det gir også raskere oppstart på nye maskiner, noe som er svært besparende, svarer Morten.

Alle operatørene programmerer selv maskinene og GibbsCAM er verktøyet som benyttes når man har svært komplekse komponenter.

- Operatørene jobber så mye overtid de kan og løser skiftene seg i mellom i alle avdelinger. For oss er dette en drømmesituasjon siden alle blir fornøyde og denne fleksibiliteten gir utslag i entusiastiske medarbeidere, mener Morten Orstad, og legger til: - Enkelte av operatørene programmerer før de kommer på jobb!

På spørsmål om hvor veien videre går svarer produksjonslederen: - Vi holder fokus på det vi er gode til og utvider virksomheten i takt med at markedet utfordrer oss. Du skal ikke se bort fra at vi gjør større endringer om ikke så lenge.

For mer informasjon besøk gå til webside

- Vi er godt fornøyd med Mazak og får alltid gode råd fra Ravemas Reidar Kverneland, sier produksjonsleder Morten Orstad, t.h.
- Vi er godt fornøyd med Mazak og får alltid gode råd fra Ravemas Reidar Kverneland, sier produksjonsleder Morten Orstad, t.h.