Maskineringsforum i Bergen

Norsk Industri arrangerte Maskineringsforum-seminar i Bergen 14. og 15. mars med besøk hos Rolls-Royce Marine Engines Bergen på Hordvikneset. Denne gang ble det lagt vekt på hvordan man skal oppnå mest mulig effektiv produksjon i maskineringsprosessene ved anlegg lokalisert i Norge.

Maskineringsforum på besøk hos Rolls-Royce Marine Engines Bergen. Bedriften jobber med kontinuerlig forbedring.

Maskineringsforum på besøk hos Rolls-Royce Marine Engines Bergen. Bedriften jobber med kontinuerlig forbedring.

Publisert Oppdatert
Kristian Hulgard demonstrerte en liten robot som er lett å programmere.

Kristian Hulgard demonstrerte en liten robot som er lett å programmere.

Et førtitalls deltakere fant veien til Bergen og Hotell Norge der vårens Maskineringsforum ble avholdt. Tradisjonen tro er programmet sammensatt av faglig del med seminar og påfølgende middag den første dagen, mens andre dag er det bedriftsbesøk med omvisning. Faglig fokus var hvordan få til mest mulig effektiv produksjon sett fra flere innfallsvinkler. Rolls-Royce Marine stilte opp med eksempler på hvordan bedriften jobber med forbedring.

Maskineringsforum ble åpnet av styreleder Øystein Holte, Kristiansand Skruefabrikk og Mek. Verksted, som mente noe av nordmenns konkurransefortrinn er at "vi kan jobbe sammen som venner", og med det indikere at det medfører flatere og mer effektiv organisasjonsstruktur.

Miljøvennlige motorer

Ludvik Kvamme, Manager Production Support, Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen, fortalte innledende om bedriftens historie fra tiden som Bergen Engines AS i 1948, via joint venture med Daimler (Tognum) til dagens eierskap av Rolls-Royce fra 1999. I dag er det omkring 630 ansatte i motorfabrikken og 150 i støperiet. Av disse er det 25 TAF-lærlinger. Bedriften har totalt produsert mer enn 6200 motorer hvorav 4000 fortsatt er i drift. Ettermarkedet er viktig for lønnsomheten i virksomheten og et særlig fokus på miljøvennlige motorer gjør at spesielt gassmotorene er populære.

- Mer effekt ut av mindre motorer er markedets krav samtidig som miljøkravene blir strengere. Derfor legger vi stor tyngde i utvikling av ny teknologi. Dette koster og derfor må vi få mest mulig ut av maskiner og bemanning, sa Kvamme.

I dag leverer Rolls-Royce dieselelektriske motorer med 95,6 prosent utnyttelsesgrad, men likevel er det gass som er fremtiden mener bedriften.

Reduserte kostnader

- Produksjonsteknisk avdeling, som blant annet har prosessansvar for alle etablerte og egenproduserte motordeler, jigger og fiksturer, NC-program og verktøy for trykkprøving og løfteverktøy, jobber aktivt med prosessforbedringer og vi vil gi dere et lite innblikk i vårt arbeid med en veivstake, uttalte Dag Arve Midttun, Manufacturing Engineer Manager, Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen.

Bedriften benytter produksjonsingeniører for kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser, og en av metodene i forbedringsarbeidet er å ha tett samarbeid med leverandører.

- Eksempelvis har vi prosjektsamarbeid med våre verktøyleverandører, en av dem Sandvik Coromant har gitt store besparelser. Gjennom prosjektet har vi redusert maskineringstiden med 19 prosent. Kronebesparelsen ligger på drøyt halvannen million kroner. Samarbeid med Seco Tools har i et annet prosjekt gitt redusert maskineringstid på 32 prosent og over tre millioner kroner spart, informerte Kvamme.

Kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser, utnyttelse og frigjøring av kapasitet har resultert i at man nå har 5996 tilgjengelige maskineringstimer per år.

Mye av forbedringsarbeidet går ut på å sjekke produksjonsstatus, beregne OEE (utnyttelsesgraden av maskinene), logge driftstid, stans og stansårsaker samt finne flaskehalser og logge avvik.

- Harde fakta gjennom måling er avgjørende dersom man skal lykkes med forbedringsarbeid. Dessuten er det viktig å kommunisere kritiske punkter til alle involverte, uttalte Terje Juul Barstad, Manufacturing Engineer hos Rolls-Royce.

Disiplin i selvstyrte grupper

Håvard Buhaug, produksjonssjef i Sandvik Teeness AS, kom med sine synspunkter på hva som kan gjøres for å øke konkurransekraften.

- Det er viktig å få størst mulig avstand mellom pris og kostnad, dette er en av de største oppgavene for norsk industri i konkurranse med utlandet. Eksempelvis har man 48 timers uke i India mens vi i Norge har 37,5 timers uke. Da må vi få til mer på kortere tid til en rimeligere penge, så enkelt er det mener Buhaug.

Han viste et regnestykke med tre skift der India kommer ut med 144 timer og timepris på 12 kroner. - I Norge får vi 109 timer og hva blir lønnskostnaden her, spør Buhaug.

For å møte konkurransen må vi jobbe bedre organisert og ha mer effektive medarbeidere og prosesser.

- Vi har en arbeidskultur som gir høy effektivitet, ikke bare på grunn av de ressurser vi legger inn i effektive prosesser, men den norske samarbeidsmodellen med selvstyrte grupper er svært rasjonell. Vi i Teeness hadde selvstyrte grupper, men har nå gått videre med "selvhjulpne prosesser", sier Buhaug.

Her understreker han at dette medfører økt ansvar som igjen krever engasjement og kunnskap om det man har fått ansvar for. Dessuten er det essensielt at man får tilgang på riktig informasjon og muligheter for koordinering når felles ressurser disponeres.

- Det er viktig å presisere at denne organisasjonsformen krever disiplin, og med det klare spilleregler, sier Buhaug.

Robot for alle

Et par leverandører holdt innlegg med fokus på økt kapasitet og automatisering. Snorre Solbakken, produktsjef hos Bergsli Metallmaskiner AS, viste til robotprosjekter som bedriften tilpasser kundene. - Vi leverte første robotprosjekt til Ulefoss i 1988, så vi har lang erfaring innen området, uttrykte Solbakken.

Fra Universal Robots ApS i Danmark viste regionssalgssjef Kristian Hulgard frem en nett liten robot som, i følge Hulgard, er ultralett å rigge opp, programmere og flytte på. - Denne roboten er sikker i bruk, avgir lite støy og har rask tilbakebetalingstid. Du programmerer den selv og bruksområdene er utallige, bedyret Hulgard.

Med enorm vekst og 40 ansatte kjører bedriften hardt på utvikling av ny teknologi. For tiden finnes roboten med fem kilo løftekapasitet, men snart kommer en ny modell som løfter ti kilo.

- Robotene våre veier bare 18 kilo. Derfor er det lett å flytte dem rundt, samtidig som brukervennlig programvare gjør omprogrammering av robotene til en enkel prosess. Ideen var å utvikle en robot som skulle tilføre verdi så raskt som mulig. Derfor kan den brukes i produksjonsprosessen fra dag én. Det er ikke behov for plundrete oppsett eller installasjon, understreker Hulgard.

For mer informasjon besøk: www.universal-robots.com

Faglig og sosial møteplass

Seminardelen av dette Maskineringsforum ble avsluttet av Knut Sørby, professor ved NTNU. Han informerte blant annet om IFaCOM - et EU-prosjekt ledet av NTNU som passer for maskinering. Målet er å oppnå "nær nullfeilproduksjon". - Dette og flere andre prosjekter passer for norske produksjonsbedrifter, og vi har i tillegg flere andre prosjekttyper som burde interessere norsk mekanisk industri, uttalte Sørby.

For mer informasjon besøk: www.ntnu.no/ipk

Etter den faglige delen av dag 1 reiste forsamlingen med båt til sjømatrestauranten Cornelius der utsøkt mat ble fortært i hyggelig sosialt samvær.

Under bedriftsbesøket andre dag, hos Rolls-Royce Marine Engines Bergen på Hordvikneset, fikk deltakerne med selvsyn se hvordan bedriften i praksis jobber med forbedringsprosesser. Oversiktlige tavler viser hvordan OEE, kvalitet og HMS-arbeid utføres. En del endringer på fabrikklayout har bidratt til høyere effektivitet, og naturligvis orden og renhold har stort fokus.

Ved bedriftsbesøk som dette er det mye å se og lære, noe flere av deltakerne påpekte underveis. På spørsmål fra undertegnede om dette Maskineringsforum frister til gjentakelse svarte deltakerne at det har vært lærerikt og faglig inspirerende, dessuten er møteplassen viktig også for å skape et faglig og sosialt miljø.

Mer informasjon finner du her: www.maskineringsforum.no