Maskineringsforum med fokus på dimensjonering

Under vårens Maskineringsforum ble det understreket at økte krav til kvalitet krever gode rutiner og kompetanse innen måling og dimensjonering. Norske industribedrifter må kjenne sin besøkelsestid skal vi tro budskapet til foredragsholderne.

Store komponenter krever gode målesystem. Her demonstrerer Metronor AS sitt kamerabaserte fleksible målesystem.

Store komponenter krever gode målesystem. Her demonstrerer Metronor AS sitt kamerabaserte fleksible målesystem.

Publisert Oppdatert
Interesserte seminardeltakere inspiserer store komponenter hos Kristiansands Skruefabrikk og Mek. Verksted.

Interesserte seminardeltakere inspiserer store komponenter hos Kristiansands Skruefabrikk og Mek. Verksted.

I midten av april møttes et sekstitalls personer til Maskineringsforum som arrangeres av Norsk Industri. Målet for denne samlingen var å skape en møteplass for fagfolk som jobber med dimensjonering.

- De generelle kvalitetskravene har på få år blitt mye strengere. Noe av årsaken er at konstruksjonene innen olje og gassindustrien bare blir større og større. Det løfteutstyret vi produserer kommer fort opp i kapasiteter over tusen tonn. Dimensjonene og materialbruken krever enda mer av underleverandørene, ikke minst fordi de er plassert rundt om i verden, og ferdige komponenter som eksempelvis er produsert tre ulike land sammenstilles kanskje i et fjerde. Det sier seg selv at da må man ha kontroll i alle ledd, uttalte Harald Heimsæter fra National Oilwell Varco da han innledet åpningsforedraget.

Bedriften kjører et eget IT-system som kvalifiserer underleverandører. I tillegg har man et prosjektstyringssystem som holder orden på fremdrift og rapportering i alle ledd fra start til ferdig levert prosjekt.

- Dette er en av årsakene til at vi får god arbeidsflyt og kan møte kundenes krav til kvalitet og levering, understreket Heimsæter.

Vil ha regionalt løft

Fra NCE NODE stilte Cathy Quist som informerte om hvordan man jobber politisk for å få kommunene på Sørlandet til å satse mer på kompetanse og gode rammevilkår. Infrastruktur er også et satsingsområde der behovene øker i takt med bedriftenes økende ordre innen olje og gassindustrien.

- Flytrafikken i Kristiansand øker eksplosivt, bedriftene bygger større konstruksjoner som krever gode veier og havner. Husk at Agderbedriftene leverer 90 prosent av teknologien til boreriggene i verden, bedyret Quist.

- Ettermarkedet innen bransjen er Norges hurtigst voksende næring, så her må politikere og bedriftsledere slå hodene sammen for å dekke behovet for kompetent arbeidskraft, og det kan godt gjøres med NCE NODE med på laget.

Fra ISO 8015 til ISO GPS

Krav til kvalitet og kontroll spisses til og underleverandører møter hele tiden utfordringer i nye standarder. Kurt Martinsen fra FMC Technologies forklarte om implementeringen av "Geometrical Product Specifications - GPS".

- Det er en god del forskjeller mellom ISO 8015 fra 1993 og ISO 8015 fra 2011. Blant annet er det kommet inne et begrep som kalles "Geometrical Product Specifications - GPS". Dette innebærer at det har blitt mange nye symboler som benyttes på tegningene som underleverandører får fra kundene. Utfordringen har vært at det er ulik praksis fra bedrift til bedrift eller land til land. Med GPS vil man bedre kunne forstå toleranser og unngå misforståelser. Avvik som følge av at man ikke "snakker samme språk" kan i verste fall resultere i at liv går tapt og vil uansett være kostbart å rette, forklarte Martinsen.

Han viste til hvilken betydning dette får for FMC Technologies.

- For vår del har vi kjørt kurs i samarbeid med K-tech på Kongsberg. Vi har holdt på i to år med å lære oss ISO 8015 2011. En av utfordringene er at målemaskinleverandørene ikke leverer de samme "målespråkene" i sin programvare. Det som vi nå opplever er at det generelt har vært for lite fokus på måling. Når vi kommer til det punktet at alle forstår det samme blir det lettere å produsere etter spesifikasjoner, det blir færre feil og billigere, mente Martinsen.

Satser på dimensjoneringsfaget

Neste presentasjon var ved K-tech - et unikt opplæringssted, som daglig leder Svein Erik Lurdalen så enkelt beskrev virksomheten.

- Foruten å være et opplæringssted med lærlinger innen en rekke industrifag driver vi med fagkurs for ansatte i industrien samt produksjon. En av årsakene til at vi kan vise til svært gode resultater er blant annet sterkt fokus på dimensjonering, proklamerte Lurdalen.

Kollega Ole Aannestad, ansvarlig for dimensjon, mener det er viktig å satse på grunnforståelsen innen dimensjonsfaget.

- Vi ser økende krav til dokumentasjon og sporbarhet i industrien. Derfor bruker vi mye tid på å lære våre lærlinger å bli gode i dimensjonsfaget. Faget er meget omfattende og ikke mindre viktig av den grunn. Ved å gjøre faget tydelig, og å få skolene med på laget, kan vi tilby industrien gode operatører som forstår hva som kreves for å produsere riktig.

Fleksibelt målesystem

En godt gjemt hemmelighet er målesystemet fra Conoptica. Daglig leder Gudmund Slettemoen avslørte sitt kamerabaserte posisjon og dimensjonsmålesystem til måling av verktøy og arbeidsstykker i CNC-styrte maskiner.

- Vi har holdt litt lav profil fordi vi har jobbet med OEM-produsenter, men jeg kan fortelle at vi leverer kameramålesystemet til AgieCharmilles. Nå slipper vi systemet ut på det åpne markedet og kan tilby måling i de fleste typer CNC-styrte maskiner, informerte Slettemoen.

Han viste hvordan kamerasystemet med enkle grep kan monteres eksempelvis i en fresemaskin for å måle verktøy. Målesystemet er direkte tilkoplet CNC-styringen og gir mange muligheter for god og pålitelig kontroll underveis i produksjonen.

- Det er avgjørende å utføre produksjonskontroll så tidlig som mulig, helst underveis i produksjonen. Da er vårt system et mulig valg enten du skal måle verktøyposisjon, verktøygeometri eller kjøre live videoinspeksjon, sa Slettemoen.

Avtal målemetode!

Stipendiat Lars Tingelstad, ved NTNU Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk, presenterte deler av sitt arbeid knyttet til bruk av lasermålinger i automatisert produksjon. Han mente det er enkelt å komme i gang med lasermålinger.

- Det er lett å gå seg vill når man ser etter komponenter, det er ekstremt mange produsenter og modeller, men er du presis nok i kravspesifikasjonene til de ulike deler av et lasermålesystem finner du fort frem. Applikasjonsområdende er svært varierte, alt fra plukking av deler ved bruk av robot til analyse av rundhet.

Professor Knut Sørby, ved NTNU Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk, snakket om problemstillingene omkring valg av målemetode. Blant annet sa han at innen koordinatmåleteknikken bestemmer programvaren målenøyaktigheten.

- Det finnes en god del utfordringer med hensyn til nøyaktighet fordi det er store forskjeller mellom forskjellige utstyrsprodusenter og den programvaren de benytter. Løsningen kan være at kunde og underleverandør blir enig i hva slags målemetode man skal benytte og ikke minst hvilket filter man velger. Da vil man unngå mange utfordringer og problemer, rådet Sørby.

Måler stort

Fra Metronor AS presenterte Knut Åmdal et kamerabasert målesystem som passer til måling av store komponenter.

- Man kan velge om man vil benytte ett eller to kameraer sammen med måleproben. Sistnevnte holder man i hendene og flytter fra punkt til punkt på komponenten. Siden systemet er mobilt kan man lett måle opp store deler før de eventuelt skal monteres og/eller sendes kunde. Dette gir rom for å finne feil før oppspenning, forklarte Åmdal.

Hans innlegg var det siste under første dag av Maskineringsforum. På kvelden var det omvisning i Kristiansands dyrepark og middag i Kjuttavikas kafé.

Påfølgende dag var det omvisning hos Oceaneering Rotator og Kristiansands Skruefabrikk og Mek. Verksted. Hos sistnevnte bedrift fikk Knut Åmdal fra Metronor AS demonstrert sitt fleksible kamerasystem. Maskineringsforum ble avrundet med en smakelig grillunsj i fabrikklokalene til Skruefabrikken i Høllen.

Det ble uttrykt at det er et behov for fortsatt fokus på dimensjonering og måling. Maskinregisteret inviterer aktørene innen bransjen å komme på banen. Tips oss og kom gjerne med innlegg og vi vil følge opp.

Mer informasjon om dette arrangementet finner du på: http://www.norskindustri.no/teknobedriftene/foredrag-maskineringsforum-2013-article6526-190.html

Daglig leder i Conoptica, Gudmund Slettemoen, presenterte sitt ¿hemmelige¿ kamerabaserte posisjon og dimensjonsmålesystem.

Daglig leder i Conoptica, Gudmund Slettemoen, presenterte sitt ¿hemmelige¿ kamerabaserte posisjon og dimensjonsmålesystem.