Maskininvestering i Danmark mer lønnsom enn i Norge:

Mer lønnsom maskininvestering i Danmark

Økt avskrivning kommer fra at bedriftene kan benytte et grunnlag på 115 prosent av kostpris på maskinen. En investering på 10 millioner kroner vil gi 300.000 kroner i ekstra avskrivning første året, slik at avskrivningen blir 2,3 millioner kroner mot to millioner ved tidligere regler.

Avskrivning på maskininvestering på 10 millioner kroner i 2012.

Avskrivning på maskininvestering på 10 millioner kroner i 2012. Foto: Norsk Industri

Publisert Oppdatert

Økt grense for toppskatt

Hovedgrunnen til den danske skattereformen er å få flere personer i arbeid, og lavere skatter på arbeid er hovedvirkemiddelet. Samlet reduseres skatt på arbeid med 14 milliarder kroner ifølge den danske regjeringen.

Blant annet heves grensen for toppskatt med 50.000 danske kroner til 467.000 kroner (475.000 norske kroner), og dermed slipper om lag 250.000 dansker toppskatt.

I Norge er grensen for toppskatt i 2012 490.000 kroner.

Også Sverige bedre enn Norge

Sverige har allerede vesentlig bedre avskrivningsregler enn Norge for maskiner, og nå får Danmark også bedre avskrivningsregler i 2012 og 2013. Dermed vil investeringer i maskiner og produksjonsutstyr være mer lønnsomt i de andre skandinaviske landene i 2012 og 2013.

I Sverige vil halvparten av en maskininvestering være avskrevet de to første årene, men i Norge er bare 1/3 av maskinens verdi avskrevet etter to år. Ved det såkalte investeringsvinduet kommer en dansk investering i en posisjon mellom Norge og Sverige, se figur.

For annet produksjonsutstyr enn maskiner arbeider Finansdepartementet og skattemyndighetene i Norge for at slikt utstyr bare skal avskrives med fire prosent eller ti prosent avhengig av levetiden. Altså en innstramming av skattereglene i norsk disfavør, og i motsatt retning av hva den rødgrønne regjeringen i Danmark foreslår.

Kilde: Norsk industri