MGF feiret 100 år med stil

Den 15. mai 1913 ble Maskingrossisternes Forening – MGF – formelt etablert. I dag, hundre år senere, fremstår foreningen med fornyet vitalitet og markerte jubileet med festmiddag på Plaza Hotell i Oslo.

Publisert Oppdatert

Maskingrossisternes Forening er mer enn torskemiddag og tørrprat. Foreningen jobber aktivt med å fremme bransjens felles interesser og rammevilkår gjennom kontakt med myndigheter og media. Administrerende direktør Anita Helene Hall er tydelig på hva medlemmene kan forvente av MGF.

- Vi skal være samlende og bidra til at medlemmene blir synlige på en positiv måte i samfunnet og i media. Vi er et serviceorgan hvis mål er å fremme sunne forretningsmessige prinsipper. Mange av våre medlemmer besitter omfattende kompetanse som deres kunder er helt avhengig av. Derfor er det viktig at vi får vist frem hvilken posisjon bransjen har i dagens samfunn, uttaler Hall.

Skal være et kvalitetsstempel

Medlemsmassen i MGF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i Norge, og "omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist".

Et kriterium for medlemsbedrifter er at de har tilfredsstillende lager og servicefasiliteter innen sitt virksomhetsområde, og at selskapets ledelse har dokumentert erfaring og kompetanse fra maskinbransjen.

En forutsetning for medlemskap i MGF er at selskapet overholder lovgivningen og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse.

MGF skal, i følge eget utsagn, være:

· En samlende enhet for medlemsbedriftene - utvikle bransjenettverk.

· Arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser - faglig, politisk og sosialt.

· Være "aktuelle", synlige og tydelige.

MGF jubileumsbok

Under jubileumsmiddagen markerte man også utgivelsen av jubileumsboken "Den forlengede arm" som beskriver foreningens virksomhet fra starten av og frem til i dag. Boken, som er ført i pennen av forfatter Øyvind Steen, følger foreningens historie, beskriver messer og utstillinger og viser den teknologiske utviklingen. Boken er rikt illustrert og kan kjøpes på www.mgf.no.

Teknisk Messe til MGF

En av de senere års merkesak for MGF har vært å hente hjem Teknisk Messe. Resultatet ble en messe som ene og alene ble arrangert av MGF med Telenor Arena som leverandør av messehall og tjenester knyttet til arrangementet.

- Vi fikk til det vi ønsket oss - vår egen messe på våre premisser, og ser frem til neste gang i 2015, sier Hall.

I tillegg til Teknisk Messe arrangerer foreningen suksessmessen Vei og Anlegg, som holdes på Exporama på Hellerudsletta.

Satser på ungdom

Med hundre års historie bak seg viser MGF seg fra en mer vital side enn noen gang. Det satses på ungdom!

- Skal vår bransje ha en fremtid er vi avhengig av å rekruttere flere ungdommer i årene som kommer. Under Teknisk Messe i fjor høst samlet vi flere hundre ungdommer til å møte andre unge som nylig har fått seg jobb innen teknisk sektor. En egen rekrutteringsvideo har vi også laget, så vi har allerede verktøy for å vekke interessen for tekniske fag hos ungdom, understreker Anita Helene Hall.

Mer om MGF kan du lese på www.mgf.no