NBF Brukerforum i Molde:

NBF Brukerforum i Molde

Numerisk Bruker Forening (NBF) har for vane å legge sine Brukermøter til ulike industriområder og sist gang, i juni i år, var det Molde som sto på programmet. Hva må til for å oppnå vekst og vellykkede resultater var tema for samlingen.

Et hundretalls deltakere følger interessert med under NBF Brukermøte i Molde i juni i år.

Et hundretalls deltakere følger interessert med under NBF Brukermøte i Molde i juni i år.

Publisert Oppdatert
Robotisert sveising hos Doosan Moxy AS

Robotisert sveising hos Doosan Moxy AS

Store komplekse deler hos Doosan Moxy AS. NBF-deltakere følger interessert med.

Store komplekse deler hos Doosan Moxy AS. NBF-deltakere følger interessert med.

Ottar Brunvoll holdt et gnistrende godt og lærerikt innlegg under NBF Brukermøte i Molde, her under omvisningen på fabrikken.

Ottar Brunvoll holdt et gnistrende godt og lærerikt innlegg under NBF Brukermøte i Molde, her under omvisningen på fabrikken.

Et typisk Brukermøte starter med en faglig del med innlegg av bedrifter og fagfolk som gjerne deler sine erfaringer med deltakerne. Midt på første dag har man leverandørenes time, og første dag avsluttes gjerne med flere faglige innlegg samt gruppearbeid med oppgaver relatert til dagsaktuelle tema. Dagen avsluttes med felles middag og uformelle samtaler.

Andre dag er gjerne tilrettelagt for bedriftsbesøk, og denne gang ble det besøk hos Doosan Moxy AS og Brunvoll AS.

Fra 32 til 4 timer maskinering

Odd Tore Finnøy og Magne G. Lyngstad fra Brunvoll AS fortalte om hvordan Brunvoll AS produksjonsmessig har taklet sin sterke vekst.

Ikke uventet har produktivitet, kostnader og unike produktløsninger stort fokus, og utfordringene er å være bedre på produktutvikling og effektivitet samtidig som man må jobbe smartere og være mer innovativ. Derfor står automatisering høyt på agendaen, noe som har medført at Brunvoll AS har gjort store teknologiske investeringer og fortsetter i takt med markedsutviklingen og konkurransesituasjonen.

I ett eksempel kan man vise til redusering av maskineringstiden fra 32 til fire timer!

Hvordan bygge ideell fabrikk?

John Bjarne Bye fra Kongsberg Defence & Aerospace AS snakket om fremtidens ideelle fabrikk. Hvordan skape produksjonskonsept for høyteknologisk produksjon og skreddersydde produkter innen luftfart, forsvar og offshore, spør Bye. Mye av svaret ligger i hvordan man organiserer og leder arbeidet i bedriften på.

- Konkurransekraften ligger i hvordan en bedrift organiserer og leder arbeid på, eller med andre ord hvordan en evner å utnytte teknologien og hente ut potensialet. Vi kan lære av andre, eksempelvis Toyota, men kopiering vil aldri gjøre oss best, kanskje nest best, mener Bye.

Hvordan man lærer og hva man tar med seg blir viktig.

- Et viktig poeng er hvordan relasjonene er mellom ledelse og ansatte, og her betyr intern tillit mye. Er denne god oppnår man effektiv kommunikasjon og man fatter gode og riktige beslutninger. Dermed blir det lettere å utvikle samspillet mellom menneskene og teknologien slik at begge "parters" potensial utnyttes, sier Bye.

Gjennom flytorientert produksjon og organisering kan man oppnå konkurransefortrinn.

- Kundefokus må være et underliggende prinsipp. Gjennomløpstiden må reduseres, høykompetente flerfaglige team må finnes langs hele produksjonslinjen. Fokus på reduksjon av sløsing av alle slag er nødvendig. Helhetskompetanse og ansvarlighet i alle ledd er avgjørende for å lykkes, bedyrer Bye.

Siden høyteknologi er basert på høy kompetanse er det viktig å tiltrekke seg de beste hodene. Derfor vil gode norske verdier bidra til å skape attraktive arbeidsplasser. Disse verdiene mener Bye blant annet er; lavt konfliktnivå, høy grad av tillit, flat struktur og velutviklet bedriftsdemokrati.

- Vi er også avhengig av å ha rask innovasjonstakt på både produkter og prosesser. Dette gjelder like mye for maskiner som mennesker, og endringene er medarbeiderdrevet. Dessuten er gode leverandører helt avgjørende for å skape en ideell fabrikk. Den må være en integrert del av hele sin leveransekjede, og den ideelle fabrikken jobber bevisst med å bygge tette relasjoner med kundene samt å utvikle leverandørene.

Nyheter og erfaringer

Leverandørenes time ble tildelt Kongsberg Terotech AS som snakket om kontinuerlig forbedring og målstyring, Norwegian Tools AS som viste produktnyheter og Kaspo Maskin AS som snakket om nødvendigheten av kompetanseheving i produksjonsbedriftene.

Den neste timen ble benyttet til å se litt hva som foregår hos medlemsbedriftene. Fra Tubedrill AS snakket Jørn Arve Årdal om erfaringer som gründer med satsing og investering innen langhullsboring. Ståle Løkken fra Kongsberg ESCO AS snakket om hvordan skaffe seg full produksjonskontroll. Bård Bykvist og Erik Olsson fra Ravema AS tok en titt på teknologiutviklingen fra tiden før mobiltelefonen frem til dagens høyteknologiske produksjon.

Kloke ord fra Brunvoll

Ottar Brunvoll, tidligere adm. direktør og i dag konsulent for familiebedriften Brunvoll AS, holdt et gnistrende godt innlegg der han reflekterte over erfaringer fra sine mange år som leder i virksomheten. Dessuten ga han en mengde gode råd til deltakerne.

- Som produsenter og markedsførere av de produkter vi leverer i dag, vet vi lite eller intet om de produktene vi vil levere om femti år. For femti år siden visste vi ikke hvilke produkter vi ville levere i 2012. Men det vi kunne vite var at produktene ville være bygget på den teknologi og kunnskap vi hadde for femti år siden pluss den kunnskap og teknologi vi har tilegnet oss og tatt i bruk i alle disse årene fram til i dag. Dette er en selvfølgelighet, men dog en viktig erkjennelse.

Det vil også si at de produkter industrien og næringslivet vil levere i fremtiden vil bygge på den teknologi vi har i dag og den teknologi som utvikles og tas i bruk fremover. Den suksess som næringslivet vil ha i denne prosessen er avhengig av dens evne til å ta i bruk den teknologi og kunnskap som utvikles, etter hvert som den er tilgjengelig.

Ny teknologi tas i bruk trinnvis med læring og erfaring for hvert steg. Det innebærer en kontinuerlig prosess hvor en bygger «stein på stein» i kompetanseutviklingen. Den som skal «være med» i år 2050 må følge jevnt med i en slik utvikling, ellers vil det danne seg et «hull» i kompetanseutviklingen som det er umulig å bygge videre på. Dette gjelder for alle utviklingsområdene, i og utenfor bedriften.

Ottar Brunvoll overbeviste med sitt innlegg at det er mange gode grunner til at bedriften Brunvoll AS lever i beste velgående og at mange har mye å lære av måten virksomheten ledes og drives på.

Før gruppearbeid og diskusjon i plenum, presenterte Thor Hennum fra CCS AS material og produksjonsstyringssystem i verkstedindustrien. Første dag ble avrundet med middag og sosialt samvær.

Bedriftsbesøkene

Det er alltid noe å lære når man besøker andre produksjonsbedrifter. Så også hos Doosan Moxy AS og Brunvoll AS. Det er tilbakemeldingene undertegnede fikk fra deltakerne mens vi vandret rundt i fabrikkbygningene.

Enkelte ble overrasket over de mange manuelle operasjonene hos Doosan Moxy og ble imponert over de store dimensjonene på produktene bedriften bygger. Automasjon står på dagsordenen og en del investeringer er gjort, blant annet robotsveising og avansert maskinering. Typisk for begge bedriftene er at produktene kundene etterspør blir større og mer avanserte. Brunvoll AS har vesentlig mer automatisert produksjon, blant annet et nytt Mazak maskineringssenter type Integrex 1850 vertikal flerfunksjonsmaskin.

Konklusjonen en kan trekke er at det er fullt mulig å være norsk produsent i et globalt marked så fremt man gjør de riktige grep. Hvilke grep og hvordan gjennomføre dem kan man få kunnskap om på Brukermøtene til Numerisk Bruker Forening. Gjennom NBF oppnår man som medlem adgang til noen av de beste produksjonsmiljøene i verden. Den verdien skattes høyt av de deltakerne undertegnede snakker med under Brukermøtene. Numerisk Bruker Forening samler gjerne hundre personer på Brukermøtene, mennesker med tung faglig bakgrunn og spennende nettverk. Kontakt NBF-styreleder Leif Estensen, SINTEF, for mer informasjon og medlemskap. Du treffer ham på tel. 930 58 759.

Fra monteringsavdelingen hos Doosan Moxy AS. En del automatisering til tross, mye arbeid på de store konstruksjonene er manuelt.

Fra monteringsavdelingen hos Doosan Moxy AS. En del automatisering til tross, mye arbeid på de store konstruksjonene er manuelt.

Brunvoll AS investerer stadig i ny teknologi. Siste nytt er et Mazak Integrex 1850 vertikal flerfunksjonsmaskin.

Brunvoll AS investerer stadig i ny teknologi. Siste nytt er et Mazak Integrex 1850 vertikal flerfunksjonsmaskin.