NBF med ny webside!

NBF har nylig laget en helt ny webside der du kan lese om tidligere og kommende arrangementer. Her kan du også melde deg inn i foreningen samt få oversikt over hvem som er medlemmer.

Publisert Oppdatert

NBF er en non-profit forening som drives på idealistisk grunnlag av et styre for tiden på 7 personer. Medlemskontingenten har siden 1990 vært årlig kr. 800 for industrimedlemmer og kr 400 for teknologiorienterte skoler. Deltakelsen på Brukermøtene holdes på et lavkostnivå til gode for NBF sine medlemmer.

For mer informasjon se den nye weben: www.nbf-forum.no