Norsk bok om bildebehandling og mønstergjenkjenning

Innen industrien benyttes ofte kamerabaserte systemer for eksempelvis gjenkjenning av objekter. Steffen Log har skrevet en bok på norsk som er myntet på studenter ved høyskoler og universiteter samt andre som skal utvikle eller ta i bruk synssystemer.

Publisert Oppdatert

Fagfeltene bildebehandling og mønstergjenkjenning har en over førti år lang historie. Praktisk anvendelse av et kamera eller andre sensorer har stått i fokus. I de senere årene har datakraften økt dramatisk, noe som har medført en utvikling av billige og kraftige tekniske systemer av kombinasjonen kamera og datamaskin. Dette har gitt en markant økning i bruken av digitale synssystemer. Eksempler på anvendelser er: digitalkameraer, smarttelefoner, panteautomater, fosterdiagnostikk og annen medisinsk forskning, selvgående kjøretøy og andre roboter, samt automatiseringsprosesser i industrien.

Praktisk vinkling

Todelingen i boken, bildebehandling og mønstergjenkjenning, kan illustreres ved at en selvgående bil skal navigere i trafikken:

- når bilens kamera tar et bilde, må bildet først gå gjennom en bildeprosesseringsekvens

- og dernest må det prosesserte bildet analyseres av en datamaskin for at bilen skal få informasjon om veien den kjører på som biltrafikk, svinger, veikryss og rundkjøringer

På engelsk er det en rekke bøker innenfor fagfeltet, men det finnes få på norsk. Boken er beregnet på studenter ved høgskoler og universiteter samt andre som skal utvikle eller gjøre bruk av synssystemer, også innenfor profesjonsmarkedet.

Boken gir en praktisk vinkling på stoffet. Dette medfører at matematikk og tekniske begreper er tonet ned. Matematisk bakgrunnsstoff er lagt ut på forlagets nettside: www.akademikaforlag.no/bildebehandling

Skriv egne programmer!

Det er store datamengder som skal behandles når et digitalbilde skal prosesseres. Vi kommer derfor ikke utenom bruk av et programmeringsspråk. Vi har valgt MATLAB som blant annet tilbyr verktøykassen 'Image Processing Toolbox' med en rekke ferdige bildebehandlingsrutiner. Boken gir også en innføring i å skrive egne programmer.

Om forfatteren:

Steffen Log har vært ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han har studert ved universiteter i Norge, England og Skottland. Han har tidligere skrevet kompendier og bøker i kunstig intelligens, matematikk, programmering og statistikk/sannsynlighetsregning. Log har undervist i en rekke fag deriblant bildebehandling og mønstergjenkjenning, intelligente systemer og robotteknologi. I disse fagemnene har han også vært sentral i oppbygging av laboratorier.

Har du spørsmål til forfatteren send e-pst til: [email protected]