Ny adm. direktør hos Granzow Norge

Jon Roberg tiltrådte august i år som ny adm. direktør hos Granzow Norge AS og er allerede godt i gang med å videreføre det arbeidet som ble startet sammen med tidligere direktør Gisle Eckhoff, som på sin side fortsetter som styremedlem i selskapets styre.

Publisert Oppdatert

I følge Roberg har Granzow som selskap nytt veldig godt av Eckhoffs administrative tyngde og erfaring fra lignende prosesser i langt større bedrifter, hvor Granzow som firma nå har gjennomgått en prosess med endringer.

- Målet har vært å skape et mer strømlinjeformet firma, bli enda bedre innenfor visse fokusområder og på spesifikke produkter, samtidig som vi syr dette sammen til en mer sammensatt helhet. Hvor vi nå har en klart definert tanke om hvordan Granzow i fremtiden skal fremstå, melder Roberg.

Både lav- og høytrykk

- Vi har fokus på å videreutvikle Granzows eksisterende styrker og erfaringer. Målet er å bygge Granzow Norge til å bli et enda sterkere firma, hvor vi allerede er kommet langt i dette arbeidet, og er nå ute for å sondere markedet etter ytterligere personell på både salgs -og ettermarkedsiden. Dette for å imøtekomme en økende etterspørsel fra våre kunder, sier Roberg.

Granzow Norge innehar en unik kompetanse via mange av sine ansatte med lang fartstid og er et selskap med et nært, samt langvarig samarbeid med flere ledende og globalt etablerte kompressor produsenter.

- Vi er leverandør på både lav- og høytrykk siden, altså alt fra 3 til 500 bar, i kombinasjon med komplette etterbehandlingsutstyrsinstallasjoner.

Dette samtidig som vi er et av få firmaer i markedet som i tillegg leverer produksjonsutstyr for både nitrogen og oksygen produksjon i kombinasjon med hele bredden av trykkluftutstyr. Her ofte spesiallagde komplette anlegg/skid for dette. Vi kan derfor imøtekomme mange av de behov som enhver kunde måtte ha. Dette mulig fordi vi også har flere svært fleksible og ikke minst dyktige produsenter, samt samarbeidspartnere, forklarer Roberg.

Vil videreutvikle bedriften

Før Jon Roberg tiltrådte stillingen som administrerende direktør fungerte han en periode som salgssjef hos Granzow Norge. Roberg har fra tidligere over 10 års erfaring fra trykkluft- og hydraulikkbransjen. Roberg ønsker derfor nå å bruke både de ansattes og egen fartstid innen kompressorbransjen, samt forståelsen for markedets behov til å videreutvikle Granzow Norge.

- Jeg gleder meg stort over de mulighetene vi nå har som firma, og vil fortsette det veldig positive arbeidet jeg fikk muligheten til å være med å starte sammen med Eckhoff i et av de eldste kompressorleverandørselskapene i Norge, avslutter Jon Roberg.

 

Les mer på www.granzow.no