Arbeidstilsynet bidro til nyinvestering:

Nye manuelle maskiner og CNC-satsing i Troms

Mens industrien krever teknisk og faglig oppdaterte skoler sliter skolene med ressursmangel. Det måtte et krav fra Arbeidstilsynet til før man fikk på plass nye maskiner ved Breivika og de andre videregående skolene i fylket.

Faglærer på VG1 Frank H. Johannessen t.v og faglærer på VG2 Svein Richardsen er strålende fornøyd med CNC-satsingen ved skolen.

Faglærer på VG1 Frank H. Johannessen t.v og faglærer på VG2 Svein Richardsen er strålende fornøyd med CNC-satsingen ved skolen.

Publisert Oppdatert
Bedre deksling og automatisk stans når dekslene ikke er i posisjon er blant sikkerhetsutstyret med de nye manuelle dreiebenkene fra taiwanske Annn Yang.

Bedre deksling og automatisk stans når dekslene ikke er i posisjon er blant sikkerhetsutstyret med de nye manuelle dreiebenkene fra taiwanske Annn Yang.

- Med nye maskiner har vi fått et teknologisk løft og står bedre rustet til å møte industriens krav, uttaler Jon Guddingsmo, avdelingsleder på TIP ved Breivika vgs.

- Med nye maskiner har vi fått et teknologisk løft og står bedre rustet til å møte industriens krav, uttaler Jon Guddingsmo, avdelingsleder på TIP ved Breivika vgs.

Maskinleverandør Trygve Køhn kjører inn den nye First MCV-300 hos Breivika vgs i Tromsø. Køhn Tech AS har rammeavtale med Troms fylkeskommune om leveranser til skolene i fylket.

Maskinleverandør Trygve Køhn kjører inn den nye First MCV-300 hos Breivika vgs i Tromsø. Køhn Tech AS har rammeavtale med Troms fylkeskommune om leveranser til skolene i fylket.

Høyere sikkerhetskrav til verktøymaskiner i skolen er bakgrunnen til at Breivika videregående skole i Tromsø plutselig fikk fart på nyinvesteringene.

- Flott, uttaler Jon Guddingsmo, avdelingsleder på TIP. Tidligere hadde skolen maskiner som var gamle og utdaterte, men også sikkerheten var for dårlig. Det er jo fint at Arbeidstilsynet tar sikkerheten på alvor og påser at skolene følger reglene. For vår del har vi gjennom pålegg fra tilsynet benyttet anledningen til å oppgradere maskinparken på VG1 med fire manuelle Annn Yang dreiebenker og et First CNC-styrt vertikalt maskineringssenter. Fylkeskommunen bevilget penger til ny teknologi og resultatet er at de nye dreiebenkene er enklere å operere samtidig som de støyer vesentlig mindre enn de gamle maskinene. Dessuten er det et faglig løft for VG1 at vi nå også har CNC-styrt maskin, forteller avdelingslederen.

Mer motiverte elever

Selv om sikkerhet har vært viktig og de nye maskinene møter dagens krav, så er det et annet argument for å investere i ny maskinteknologi.

- Vi opplever at elevene er mer motiverte når de kan stå i moderne maskiner, det er jo det som møter dem når de senere skal ut i lære. Det er en stor fordel at elevene får prøve seg på CNC-styrte maskiner, for det er snart ikke en eneste bedrift uten styrte maskiner igjen i landet. Nå har vi CNC-maskiner både på VG1 og VG2, så vi gjør det vi kan for å møte industriens krav på dette området, bedyrer Frank H. Johannessen faglærer på VG1.

Han mener opplæring av lærekreftene også er avgjørende for at skolen skal lykkes med CNC-satsing.

- For mange kan steget fra manuelle maskiner til styrte maskiner være et tungt løft, men for vår del har vi et aktivt miljø som stadig ser nye utfordringer velkomne, og det er noe elevene merker. Hvis vi er entusiaster får vi også dem med oss, mener Johannessen.

Rammeavtale med fylket

De fem nye maskinene er levert av Køhn Tech AS, hvorfor valgte skolen nettopp denne leverandøren?

- Nå er det slik at Køhn Tech har inngått en rammeavtale med Troms fylkeskommune, men vi kjenner leverandøren svært godt fra før, så vi er godt fornøyd med valg av leverandør og teknologi. Tilstedeværelse er meget viktig, og Køhn Tech har en egen servicemann som vi kan ringe til når vi behøver assistanse. Da tar det ikke lang tid før vi får kompetent hjelp, svarer Jon Guddingsmo.

Køhn Tech og lokalt Tromsø verktøymaskiner har levert mer enn 30 maskiner til skolene i Troms siste halvår. Totalt har Køhn Tech de siste 10 årene levert over 100 verktøymaskiner til skoler og bedrifter i Nord fylkene.

Fremtidsrettet politikk

Mens maskinleverandør Trygve Køhn selv kjørte inn og finjusterte den nye First MCV-300 CNC-fresen, tok Maskinregisteret en prat med elevene på VG1. Flere mente det er mer artig å få jobbe med ny teknologi og ikke minst bryne seg på den nye datastyrte maskinen. En elev viste frem det som var dagens mest interessante tidsfordriv - en video som han hadde laget på smarttelefonen sin. Med enkelt redigeringsverktøy ble det raskt en morsom liten film av noen akrobatiske ungdommer både i sakte og fort film. - Ser du hvor lite som skal til med et godt verktøy, mente unggutten og viste til at det er gøy med data.

Fremtidsforventningene til elevene er nok relativt store, og på spørsmål om det kunne være interessant å printe ut deler på 3D-printer, var det et klart ja for å gå i den retningen.

Industrien krever sitt, elevene har sine preferanser, og så er det opp til politikerne å lage fremtidsrettet politikk. Så langt har Troms fylkeskommune vist handlekraft og skolene er i fornyingsmodus. Kan hende en 3D-printer ikke er så langt unna likevel?!

For mer informasjon besøk: www.breivika.vgs.no eller www.kohntech.no

Full aktivitet på VG1 ved Breivika vgs i Tromsø. Bildet viser de fire nye manuelle dreiebenkene samt den nye First CNC-maskinen i forgrunnen.

Full aktivitet på VG1 ved Breivika vgs i Tromsø. Bildet viser de fire nye manuelle dreiebenkene samt den nye First CNC-maskinen i forgrunnen.