Økt etterspørsel etter energieffektivt pneumatisk utstyr Europa

Økt energieffektivitet og bredere bruk av grønn teknologi kan opprettholde veksten i det pneumatiske utstyrsmarkedet i Europa.

Publisert Oppdatert

Etter en nedgang i 2009, opplevde det europeiske markedet for pneumatisk utstyr positiv vekst i 2010 og 2011. Markedsutsiktene for 2012 er også særlig påvirket av den europeiske gjeldskrisen. Resultatet vil trolig være en nedgang i markedsveksten, men en økning i de samlede inntektene.

Øker på sikt

Ny analyse fra Frost & Sullivan (www.motors.frost.com), analyse av det europeiske pneumatikkutstyrsmarkedet, viser at markedet hadde en omsetning på $ 3 milliarder i 2011 og er anslått å nå $ 4.38 mrd i 2018.

- Den globale økonomiske krisen og statsgjeldskrisen i Europa har skapt en atmosfære av usikkerhet, med en forventet reduksjon i investeringskapital i de neste to årene, bemerker Sriram Balasubramanian, analytiker hos Frost & Sullivan. - Virkningen av disse trendene vil være betydelig i på kort og mellomlang sikt, selv om markedet bedres på sikt og investeringer er forventet å øke.

Kan øke etterspørselen

Energieffektivt utstyr vil fremstå som et sentralt satsingsområde for å opprettholde veksten i denne usikre perioden. Utstyr som støtter forbedret energieffektivitet, og dermed optimalisert energiforbruk, vil oppleve større etterspørsel. Energieffektivitet kan hjelpe sluttbrukere med å redusere kostnadene markant - i noen tilfeller med opptil 50 prosent - som i sin tur bidrar til å øke etterspørselen, inntekter og lønnsomhet for aktørene.

Mer integrert utstyr

Selv som europeiske pneumatiske utstyrsprodusenter forsøker å forbli konkurransedyktige, vil en sentral utfordring være fremveksten av elektroniske og elektromekaniske produkter med multidimensjonale evner. For å møte konkurransen fra elektronikkindustrien, vil aktørene måtte integrere sitt pneumatiske utstyr i elektronikkbaserte produkter. En annen strategi ville være for deltakere å fokusere på forbedret produkttilpasning, mens utstyrsprodusenter kan målrette pneumatiske produkter som tilbyr betydelig verdi tillegg til sluttbrukere.