Økt kompetanse gir konkurransefortrinn!

Kaspo Maskin AS kjører jevnlig kurs fra eget opplæringssenter i Bergen. – Vi ser et stort behov i markedet, og de som vet å investere i økt kompetanse hos sitt personale vinner i kampen om morgendagens ordre, mener Tore Riise, opplæringsansvarlig hos Kaspo Maskin i Bergen.

Tore Riise mener økt kunnskap om blant annet verktøybruk og maskinstyring vil gi dyktigere operatører og bedre maskinutnyttelse.

Tore Riise mener økt kunnskap om blant annet verktøybruk og maskinstyring vil gi dyktigere operatører og bedre maskinutnyttelse.

Publisert Oppdatert
Ved å satse på økt kompetanse vil man kunne øke utnyttelsen av teknologien i maskiner som denne Okumaen. Foto: Okuma

Ved å satse på økt kompetanse vil man kunne øke utnyttelsen av teknologien i maskiner som denne Okumaen. Foto: Okuma

Flere og flere røster mener norske industribedrifter bør satse på avanserte maskiner og spesielle produktområder. Fra før av er vi i verdenstoppen innenfor olje og gassindustrien, og selv om vi har noen eksempler på bedrifter som hevder seg innenfor andre bransjeområder er rådet at vi må bli enda bedre og mer spesialiserte.

Holder igjen på opplæringskostnadene

- Når vi selger høyteknologiske CNC-maskiner som Okuma får kunden alltid opplæring i bruk av maskinen. Dette gjøres ved at operatørene deltar på et forkurs som gjerne varer i to til tre uker. Kursene kjøres her hos oss i Bergen. Etter dette holder vi ytterligere opplæring hos kunden på dennes produkter. Som regel er resultatet at operatøren får en basiskunnskap om maskinen, styringen og verktøyene, men dybdekompetanse krever mye mer opplæring, forteller Tore Riise.

Problemer er at mange bedriftsledere holder igjen på kostnadene til opplæring.

- Vi ser at mange operatører får bedre lønn enn det kunnskapsnivået deres skulle tilsi. Årsaken er nok at arbeidsgiver er for lite kritisk til kompetansenivået, men trenger sårt en CNC-operatør. For å forsvare den relativt høye lønnen vil det være naturlig at operatøren også får den nødvendige kompetanseheving slik at lønnen står i stil til ytelse, uttrykker Riise, og fortsetter:

- Det mange bedriftsledere i dag ser, er at de tok feil for 15 til 20 år siden. Da var de ikke villig til å ta inn lærlinger eller satse på videre opplæring. Det får de svi for nå. Resultatet er at bransjen nå må betale for gammel unnlatelse.

90 prosent blir aldri 100

- Gi operatøren 100 prosent forståelse av maskinen så får du 100 prosent ytelse, du kan aldri få mer ut enn det du putter inn, sier opplæringslederen.

Han vet hva han snakker om, for han har undervist et utall operatører på alle slags kunnskapsnivåer.

- Kinesisk industri ligger etter oss kompetansemessig, men de kommer etter. For å holde forspranget må vi kunne utnytte høyteknologien bedre enn dem og ha raskere leveransetider. Noe av løsningen ligger i å kunne styringssystemet til maskinen, mens en god del av suksessen også ligger i optimal verktøybruk, poengterer Riise.

Kjører egne verktøykurs

I samarbeid med Svea Maskiner og verktøyprodusenten ISCAR kjører vi dedikerte kurs der ISCAR stiller med en mann fra fabrikken og verktøy forhandleren Svea Maskiner stiller med en person. Sammen møtes vi på nøytral grunn hos oss i Salhusveien i Bergen, og dermed kan kursdeltakerne få siste nytt fra fabrikken, relevant informasjon for det norske markedet og opplæring fra oss, inviterer Tore Riise.

Selv er han en av fire europeere som stiller i et eget ekspertteam innen maskinstyring for maskinprodusenten Okuma.

- Jeg vil gjerne legge til at vi ikke er gift med noen men kjører kurs med ulike verktøyleverandører. Som teknologileverandør har vi som mål å bidra til økt kompetanse for våre kunder slik at de blir bedre rustet mot den stigende konkurransen, konkluderer Tore Riise.

For mer informasjon kontakt Tore på e-post: [email protected] eller ring på 95197705. Se også www.kaspo.no