Østlandske Lettmetall – mer enn kun et støperi

Maskinregisteret besøkte nylig tre av bedriftene vi traff under SINTEFs Idesøk8-samling i Trondheim i høst. Østlandske Lettmetall AS er et av landets få støperier som ikke har tenkt å gi seg tross store bransjemessige utfordringer. Derfor er bedriften i dag mye mer enn kun et støperi.

Full aktivitet i støperiet. Østlandske Lettmetall AS satser på å ligge langt fremme innen støpeteknologi, derfor satser bedriften blant annet på FoU-prosjekter.

Full aktivitet i støperiet. Østlandske Lettmetall AS satser på å ligge langt fremme innen støpeteknologi, derfor satser bedriften blant annet på FoU-prosjekter.

Publisert Oppdatert
Konstruktør og modelldesigner Svein Ole Lien i aktivitet i målerommet.

Konstruktør og modelldesigner Svein Ole Lien i aktivitet i målerommet.

Å kunne levere alt fra ide til ferdig produkt er noe Helge Holen, daglig leder i Østlandske Lettmetall AS, mener er viktig konkurransefortrinn for bedriften.

Å kunne levere alt fra ide til ferdig produkt er noe Helge Holen, daglig leder i Østlandske Lettmetall AS, mener er viktig konkurransefortrinn for bedriften.

Det er bedriftsleder Helge Holen som tar imot Maskinregisteret. På veggene i administrasjonsbygget finner vi en rekke sertifikater, diplomer for beste bedrift og vakker kunst. For få år siden flyttet bedriften inn i nybygde lokaler og investerte kraftig i ny teknologi. Virksomheten fremstår i dag som moderne og effektiv.

- Ja, du vet i vår bransje er det flere mindre støperier som har lagt ned. I stedet for å følge samme trend har vi valgt å satse på ny teknologi og nye virksomhetsområder, og så langt har vi klart oss, men det krever konstant fokus på kundebehov og effektiv drift, sier Helge Holen.

Teknologi og fagkompetanse

Krevende kunder ønsker en mest mulig ferdig komponent eller produkt, derfor har Østlandske Lettmetall satset på å gi kundene nettopp det.

- Vi følger kunden fra ide til ferdig produkt klar til bruk. Det betyr at vi jobber tett fra idestadiet, lager modeller og verktøy, støper, maskinerer, overflatebehandler og monterer. Naturligvis har denne satsingen krevd store teknologiske investeringer, eksempelvis er vi i dag kanskje like mye maskineringsbedrift som støperi, og vi tror at dette er riktig vei å gå for en bedrift som oss med 35 ansatte.

Hva er største utfordring?

- Antall kunder og antall ordre går klart ned. I global konkurranse må vi spesialisere oss og gi kunden merverdi, noe konkurrentene ikke kan gi. Utfordringen ligger i å komme så tett på kunden at vi kan få den viktige dialogen hvor riktig valg av fremstillingsmetode og eksempelvis design kan bety store besparelser med hensyn til tid og kroner samt kvalitet, svarer Holen. Støperifaget er en annen utfordring, mener bedriftslederen.

- Støperibransjen opplever en utarming av faget. Det utdannes færre spesialister som kan tilføre bedriftene nytt tankegods, og det er noe hele bransjen lider under. Vi bøter på med enda sterkere fokus på teknologisk kompetanse og har dyktige medarbeidere som er blant de beste i bransjen.

FoU-satsing

Holen viser oss rundt i fabrikkhallene. Maskinparken er topp moderne og det sviver og går i alle kriker og kroker. Store fabrikkhaller og mange automatiske prosesser gjør at det virker som om det nesten ikke er folk på jobb. Men, etter hvert dukker det opp hoder i støperiet og en modellsnekker forklarer hvordan han gjør endringer på modeller som kommer fra andre modellbyggere, som resulterer i halvering av tidsbruken i støpeprosessen.

- Hos oss har vi full kontroll i alle ledd. I laboratoriet tar vi metallprøver og gjennom mikroskop, samt spektrograf, kan vi kontrollere kvalitet og presisjon. Vi gir omfattende dokumentasjon gjennom eksempelvis smelteanalyse, strekkprøver og destruktive tester, forklarer Holen.

Den høye kompetansen gjør det mulig å gå nye veier, og IDESØK er en av disse.

- SINTEF kontaktet oss og lurte på om vi ville kjøre et FoU-prosjekt gjennom IDESØK. Vi ble med, og vi identifiserte et prosjekt som hadde som mål å gi svar på problemstillinger innen enkelte støpeprosesser. Skattefunnordningen dekker timekostnadene bedriften nedlegger, og vi fikk i tillegg god støtte i vår fadder fra SINTEF - Arne Nordmark - som besøkte bedriften en rekke ganger i prosjektperioden som var på tre år. For oss var det fint å ha en pådriver som bidro til å løfte oss videre, understreker Helge Holen.

Veien videre

- Vi vil fortsette å ligge foran i løypen, og bidra til at støperifaget fortsetter sin utvikling her i landet, men utfordringen ligger ikke bare i støperibransjen. Også innen industridesign er det mye ugjort, blant annet vet ikke unge designere nok om hvilke muligheter som ligger innen støping. Der har vi som bedrift og hele bransjen en jobb å gjøre. Likeledes må de som sitter med innkjøpsansvaret hos våre kunder få kunnskapen om hvor og når støpeprosesser er det mest lønnsomme valget. Her ligger det kan hende en åpning for et nytt faglig møteforum, konkluderer Helge Holen.

For mer informasjon besøk: www.lettmetall.no

Helge Holen i sin velutrustede maskineringshall. Her finner vi blant annet mange nye ENSHU-maskiner.

Helge Holen i sin velutrustede maskineringshall. Her finner vi blant annet mange nye ENSHU-maskiner.