På norsk vis

For en tid siden skvatt jeg skikkelig da jeg så på økonominyhetene på den amerikanske nyhetskanalen CNN. I min egen stue kunne jeg høre en økonomisk ekspert fortelle at amerikanerne burde se på hva nordmenn gjør innen arbeidslivet. – Norge har den mest effektive arbeidsstokken i verden, kom det ut av munnen til mannen på skjermen.

Publisert Oppdatert

Jeg kom til å tenke på alle feriene, helligdagene og de lange helgene som nordmenn unner seg, og noe forundret begynte jeg å lete etter årsaken, hvis det var sant det mannen på tv sa.

Under Maskineringsforum i Bergen i mars og Numerisk Bruker Forening i Molde i juni kom noe av forklaringen gjennom ulike bedriftspresentasjoner og foredrag. Norsk lederstil, med flat struktur, høy grad av intern tillitt og selvgående høyt utdannede fagfolk nevnes. Men, viljen til forandring nevnes også som viktig faktor. Siden vi får økende grad av frihet (denne lederartikkelen er skrevet på feriereise i Kenya) og mer fleksibel arbeidsdag øker også eierskapet til det man driver med. I bytte mot stampende kø i morgenrushet gir jeg gladlig noen timer av ferien eller kveldene. Denne innstillingen gir stort handlingsrom for både arbeidsgiver og ansatt. En felles forståelse av hvordan arbeidsprosessene fungerer og alles avhengighet av hverandre utgjør en effektiv, fleksibel og samhandlende stab av dedikerte kollegaer.

I motsetning til andre kulturer der tjenestevei er det eneste alternativ kan den norske bedriften nøye seg med brøkdelen av ansatte og heller satse på høy teknologi, økt automatisering av prosesser og metoder samt investere i godt arbeidsmiljø. Nordmenn har alltid satset på god teknologi og handlet på egenhånd eller i små grupper, det være seg effektive havgående farkoster, solid infrastruktur eller avansert offshoreteknologi. I disse globale tider viser det seg at vi faktisk står sterkere nettopp fordi vi er små og få, det må nemlig bare fungere for at vi skal overleve! Kanskje vår måte å organisere og lede på blir betraktet som den nye trenden, slik som da japanske Toyota en gang ble ledende innen industritenkningen?